Interview CZ zorgkantoor over uitrol regelarme verantwoording

Kunnen aantonen dat zowel de cliënten als medewerkers tevreden zijn, zegt veel meer over de daadwerkelijk geleverde zorg dan wanneer je ‘kwaliteit’ laat zien in een rapport op basis van procescriteria. Dat stelt Caro Verlaan, senior manager langdurige zorg bij CZ zorgkantoor. Het zorgkantoor werkt met Philadelphia Zorg, een landelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, samen binnen het NZa-experiment aan regelarm verantwoorden.

12 maart 2020

Kwaliteitsuitkomsten

De Zorgautoriteit NZa maakte in oktober 2019 bekend met een nieuwe verantwoording in care te gaan experimenteren. De nieuwe beleidsregel ‘Experiment vernieuwend verantwoorden’ biedt zorgaanbieders en zorgkantoren de ruimte om hiermee aan de slag te gaan. Philadelphia, een van de deelnemende zorginstellingen aan het experiment, gaat niet alleen regelarmer verantwoorden, maar wil dit ook doen op basis van andere indicatorencriteria: namelijk kwaliteitsuitkomsten. Deze nieuwe focus op kwaliteit, door onder meer te kijken naar cliënt- en medewerkerstevredenheid, maakt de gehandicaptenzorgaanbieder onderscheidend van andere deelnemers aan het NZa-experiment.

Cliënt- en medewerkerstevredenheid als uitgangspunt

Binnen het project werkt Philadelphia samen met verschillende zorgkantoren. Caro Verlaan, senior manager langdurige zorg bij CZ zorgkantoor, legt uit waarom CZ zorgkantoor heeft besloten deel te nemen aan het experiment. “‘Als zorgkantoor geloven we in de visie van Philadelphia als het gaat om het leveren van goede zorg: je móet je blijven verantwoorden, maar daarbij de regeldruk zoveel mogelijk zien te beperken. We denken dat, wanneer je kunt aantonen dat zowel cliënt als medewerker tevreden is, je al een heel eind op weg bent in het bieden van goede, regelarme zorg. Dat zegt in feite meer dan wanneer je dat laat zien in een rapport op basis van procescriteria.

Bewijzen dat het werkt

Philadelphia gelooft dat een focus op kwaliteit in de verantwoording, ook tot regelarme verantwoording leidt. CZ zorgkantoor ondersteunt die gedachte. Verlaan: “Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren, moeten zorgprofessionals sowieso een zorgplan maken. Dus als je dat toch al hebt: waarom maak je daar geen gebruik van, in plaats van ook nog eens een apart verantwoordingsverslag maken? Dat betekent dat je minder tijd hoeft te besteden aan verantwoording, die je vervolgens over hebt voor het daadwerkelijk leveren van zorg. Philadelphia is al heel lang bezig met regelarme zorg. Het nieuwe eraan is dat het bewijs dat het werkt, dat het daadwerkelijk tijd bespaart, nu aangetoond wordt aan zorgkantoren.”

Kwaliteitsgarantie

Wat betreft de gegevens die zorgkantoren aangeleverd krijgen, is er weinig veranderd sinds de nieuwe verantwoordingswijze. Verlaan: “‘Er zal altijd gedeclareerd worden. Dus in die zin blijft er voor zorgkantoren veel hetzelfde. Wel zal de NZa ons vragen of we kunnen garanderen dat de geleverde zorg ook daadwerkelijk voldoet aan kwaliteitsnormen. Voor zorgkantoren is het dus de vraag: gaat de NZa akkoord?”

Uitrollen naar andere sectoren

Uiteindelijk moet het experiment als een soort olievlek gaan uitrollen over Nederland, vertelt Verlaan. “Maar omdat het project nog zo in de kinderschoenen staat, doen we dit nu alleen met Philadelphia omdat we vertrouwen hebben in deze zorgaanbieder. Het project duurt nog vier jaar, maar we hebben met de NZa afgesproken dat we kleine succesjes absoluut al eerder gaan delen. Ook willen we gaandeweg kijken naar mogelijkheden om het project verder te rollen. Hierbij willen we ons overigens niet alleen beperken tot de gehandicaptensector, maar kijken we ook naar mogelijke uitbreiding naar de VVT-sector (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen, Thuiszorg)”. Ten slotte benadrukt Verlaan haar enthousiasme over het experiment. “Als zorgkantoor vinden we het echt een geweldig initiatief vanuit de NZa. We hebben er alle vertrouwen in en vinden dat Philadelphia veel lef heeft om hieraan te beginnen. De best denkbare uitkomst over vier jaar is dat we al wat deelsuccessen kunnen uitrollen, en vervolgens volmondig kunnen constateren dat dit écht een betere, regelarme manier van verantwoorden is.”

Bron: Zorgvisie