Chronische ademhalingsondersteuning

Wanneer u bent aangewezen op invasieve of non-invasieve beademing in de thuissituatie, heeft u extra zorg of toezicht nodig. Het is mogelijk om hiervoor een toeslag te ontvangen.

Voorwaarden voor toeslag chronische ademhalingsondersteuning:

  • U heeft invasieve of non-invasieve beademing;

  • U heeft extra zorg of toezicht nodig vanwege deze beademing;

  • Als u in een instelling zou wonen, zou u ook zijn aangewezen op deze extra zorg;

  • U heeft een verklaring of onderbouwing van uw behandelend specialist of van het Centrum voor Thuisbeademing waarin wordt aangeven dat u extra zorg of toezicht nodig heeft.

Zo vraagt u het aan

Neem contact met ons op. We vertellen of u in uw situatie een aanvraag kunt doen en hoe u dat doet. U ontvangt van ons het juiste aanvraagformulier. Deze vult u in en stuurt u naar ons op.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.