Nieuwe inschrijfronde Free proposal

In 2024 is CZ zorgkantoor gestart met het Free proposal. Een methode voor zorgaanbieders met creatieve, grootschalige en innovatieve plannen voor het toekomstbestendig houden van de langdurige zorg. Wij vinden het prettig te kunnen melden dat er een nieuwe inschrijfronde komt in 2025 voor zowel V&V zorgaanbieders als GGZ zorgaanbieders.

Op dit moment zijn wij bezig met de definitieve uitwerking hiervan. We vinden het belangrijk u voor definitieve publicatie van het inkoopbeleid 2025 over te informeren. Zodat zorgaanbieders die hier graag voor in aanmerking komen kunnen beginnen met het voorbereiden van hun inschrijving.

Meer informatie

Het proces voor de nieuwe inschrijfronde ziet er vanaf inschrijving tot contractering (stappenplan) en qua voorwaarden en minimumeisen op hoofdlijnen hetzelfde uit. Voor meer informatie over het Free proposal en het proces verwijzen wij graag naar paragraaf 5.7 van ons inkoopdocument 2024-2026. Het inkoopbeleid 2025 met daarin de definitieve procesbeschrijving en het tijdpad voor het Free proposal wordt uiterlijk 1 juni 2024 gepubliceerd.