Cliënten betrokken bij onze zorginkoop

CZ zorgkantoor werkt samen met cliënten om de zorg verder te verbeteren. Elk jaar maken we afspraken met zorgverleners die goede en betaalbare zorg leveren.

1 juli 2024

Veel van onze cliënten gebruiken deze zorg. Zij kijken anders naar de zorg dan zorgkantoren en zorgverleners. Wij horen dan ook graag wat de ervaringen van cliënten zijn met de zorg, hun gezondheid en het leren omgaan met een eventuele stoornis of beperking. Daarmee geven zij ons waardevolle informatie, die wij vervolgens gebruiken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de zorginkoop nog meer af te stemmen op de wensen van de cliënt.

In ons Transparantiedocument leest u een aantal goede voorbeelden en lichten we toe hoe cliënten invloed hebben op ons zorginkoopbeleid.
Bekijk het Transparantiedocument hier