Controle dubbele verstrekking

Ontvangt de budgethouder (een gedeelte van de) zorg in zorg in natura (ZIN) terwijl het persoonsgebonden budget (pgb) voor dezelfde zorg volledig doorloopt? Dan is er sprake van dubbele verstrekking. CZ zorgkantoor controleert hierop.

Hoe ontstaat dubbele verstrekking?

Dubbele verstrekking komt bijvoorbeeld voor als de pgb-houder niet op tijd melding maakt van een (logeer)opname in een zorg in natura zorginstelling. Bij de declaratiecontrole gaan we na of de cliënt voor de gedeclareerde zorg ook een pgb ontvangt.

Is dat het geval? Dan kan uw declaratie worden afgekeurd. Wij raden u daarom aan om vooraf te controleren of er een pgb is voor de zorg die de cliënt bij u wil afnemen.

Contact met onze afdeling declareren Wlz

Vragen over het declareren van Wlz-zorg?