Controle dubbele verstrekking

Verzilvert een pgb-houder Wlz-functies in natura terwijl het pgb voor die functies volledig doorloopt? Dan is er sprake van dubbele verstrekking. Het CZ zorgkantoor controleert hierop.

Hoe ontstaat dubbele verstrekking?

Dubbele verstrekking komt bijvoorbeeld voor als de pgb-houder niet tijdig melding maakt van een logeeropname in een instelling. Bij de declaratiecontrole gaan we na of de cliënt voor de gedeclareerde zorg ook een pgb ontvangt.

Is dat het geval? Dan kan uw declaratie worden afgekeurd. Wij raden u daarom aan om vooraf te verifiëren of de cliënt voor de bij u af te nemen zorg al een pgb heeft.

Contact met onze afdeling declareren Wlz

Vragen over het declareren van Wlz-zorg?

Naar boven