Zorgaanbieders kunnen binnenkort inschrijven voor depothouderschap rolstoelen en overige mobiliteitshulpmiddelen

Omdat met ingang van 31-12-2024 de contracten voor het depothouderschap mobiliteitshulpmiddelen aflopen, start CZ zorgkantoor hiervoor een inkoopprocedure.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd een inschrijving te doen op basis van de informatie die in de inkoopprocedure staat die in de week van 17 juni wordt gepubliceerd op onze site.

In de inkoopprocedure zijn de voorwaarden en eisen opgenomen aan de hand waarvan wij bepalen met wie een overeenkomst wordt gesloten. Er worden 4 zorgaanbieders geselecteerd die voor de komende contractperiode (1 januari 2025 t/m 31 december 2027) in aanmerking komen voor een overeenkomst.