Maak afspraken over uw zorg in een instelling

De zorginstelling regelt samen met u de zorg. Zodat u de zorg krijgt die u nodig hebt. Maak samen met uw zorgverlener duidelijke afspraken over uw zorg. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Welke zorg krijgt u?

 • U krijgt de nodige zorg, begeleiding en dagbesteding.
 • U krijgt maaltijden en huishoudelijke hulp.
 • De administratie en betaling van uw zorg worden voor u geregeld.

Hoe maakt u een goede keuze?

Verhuizen naar een instelling is meestal een ingrijpende gebeurtenis. Bezoek daarom vooraf samen met familieleden of vrienden een aantal instellingen. Schrijf vooraf op wat u belangrijk vindt voor uw toekomstige woonomgeving. En vraag ook bijvoorbeeld of u huisdieren mee kunt nemen, welke activiteiten worden georganiseerd, welke zorg de instelling u kan bieden en of u meubels en persoonlijke bezittingen mee kunt nemen.

Welke afspraken maakt u met uw zorgverlener?

Zorgleveringsovereenkomst

In de zorgleveringsovereenkomst staan algemene afspraken, bijvoorbeeld over het gebruik van uw gegevens door uw zorgverlener, welke aanvullende diensten u afneemt en wat de kosten hiervoor zijn.

Zorgplan

In het zorgplan maakt u afspraken over uw zorg. U kijkt hierbij zoveel mogelijk naar úw wensen. Nodig altijd een familielid of bekende uit bij het gesprek over het zorgplan. Of neem een onafhankelijke cliëntondersteuner mee.

Deze vragen beantwoordt u samen in het zorgplan:

 • Wie levert welke zorg? En wanneer?
 • Welke doelen wilt u bereiken?
 • Wat kunt u zelf doen om uw doelen te bereiken. Hoe kan uw omgeving u hierbij helpen?
 • Hoe ondersteunt uw zorgverlener u en hoe leveren zij de zorg?
 • Wat is belangrijk in uw leven en hoe moet uw zorg daarbij passen?
 • Wilt u gebruik maken van extra diensten? En wat kosten deze?
 • Hoe stemmen verschillende zorgverleners onderling af? En wie is uw aanspreekpunt?

Minimaal 2 keer per jaar bespreekt u het zorgplan. En past u het zo nodig aan.

Wat zijn uw rechten bij langdurige zorg?

Krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Of gaat u die binnenkort krijgen? Dan hebt u een aantal rechten.

 1. Recht op ondersteuning 
  Het vinden en regelen van goede zorg kan ingewikkeld zijn. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Wij vertellen u wie u kan helpen. 

 2. Recht op goede informatie van uw zorgverlener
  De zorgverlener moet u goed informeren. Bijvoorbeeld over: 
  - Afhandeling van klachten 
  - Extra betalingen voor aanvullende diensten 
  - Wachttijden voor zorg en mogelijke alternatieven 

 3. Recht op (vervangende) zorg 
  Uw zorgverlener mag uw zorg niet zomaar stoppen. Willen ze dit toch doen? Dan dient de zorgaanbieder dit zowel aan u als aan het zorgkantoor schriftelijk te melden. En moet uw zorgverlener vervangende zorg voor u regelen.

Huidige zorg voortzetten in de Wlz

Verblijft u in een Wlz-instelling met behandeling en maakt u gebruik van:

 • Wijkverpleging
 • Kortdurende opname in een zorginstelling (eerstelijnsverblijf) 
 • Huisartsenzorg 
 • Mondzorg 
 • Farmacie 
 • Eerstelijns diagnostiek 
 • Niet persoonsgebonden hulpmiddelen

Met uw Wlz-indicatie stopt de vergoeding voor van bovenstaande zorg vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw). Krijgt u ondersteuning uit de Wmo? Dan is het belangrijk dat u uw gemeente over uw Wlz-indicatie informeert. Bespreek met uw zorgaanbieder hoe uw huidige zorg en ondersteuning zo spoedig mogelijk wordt voortgezet in de Wlz.

Contact met onze afdeling Zorgadvies

Hebt u een vraag aan de afdeling Zorgadvies? Neem gerust contact op met onze medewerkers. Zij staan voor u klaar en adviseren u graag.

Naar boven