Maak afspraken over uw zorg in een instelling

De zorginstelling regelt samen met u de zorg. Zodat u de zorg krijgt die u nodig hebt. Maak samen met uw zorgverlener duidelijke afspraken over uw zorg. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Welke zorg krijgt u?

 • U krijgt de nodige zorg, begeleiding en dagbesteding.
 • U krijgt maaltijden en huishoudelijke hulp.
 • De administratie en betaling van uw zorg worden voor u geregeld.

Hoe maakt u een goede keuze?

Verhuizen naar een instelling is meestal een ingrijpende gebeurtenis. Bezoek daarom vooraf samen met familieleden of vrienden een aantal instellingen. Schrijf vooraf op wat u belangrijk vindt voor uw toekomstige woonomgeving. En vraag ook bijvoorbeeld of u huisdieren mee kunt nemen, welke activiteiten worden georganiseerd, welke zorg de instelling u kan bieden en of u meubels en persoonlijke bezittingen mee kunt nemen.

Welke afspraken maakt u met uw zorgverlener?

Zorgleveringsovereenkomst

In de zorgleveringsovereenkomst staan algemene afspraken, bijvoorbeeld over het gebruik van uw gegevens door uw zorgverlener, welke aanvullende diensten u afneemt en wat de kosten hiervoor zijn.

Zorgplan

In het zorgplan maakt u afspraken over uw zorg. U kijkt hierbij zoveel mogelijk naar úw wensen. Nodig altijd een familielid of bekende uit bij het gesprek over het zorgplan. Of neem een onafhankelijke cliëntondersteuner mee.

Deze vragen beantwoordt u samen in het zorgplan:

 • Wat is belangrijk in uw leven en hoe moet uw zorg daarbij passen?
 • Welke doelen wilt u bereiken?
 • Hoe ondersteunt uw zorgverlener u en hoe leveren zij de zorg?
 • Hoe stemmen verschillende zorgverleners onderling af? En wie is uw aanspreekpunt?
 • Wat kunt u zelf doen om uw doelen te bereiken. Hoe kan uw omgeving u hierbij helpen?
 • Wilt u gebruik maken van extra diensten? En wat kosten deze?

Uw zorgaanbieder gaat jaarlijks met u in gesprek over uw zorgplan en hoe u de zorgverlening ervaart. Wijzigt tussentijds uw zorgbehoefte? Ga hierover dan in gesprek met elkaar. Als er nieuwe afspraken gemaakt worden, dan legt uw zorgaanbieder deze vast in uw zorgplan.

Wat zijn uw rechten bij langdurige zorg?

Krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Of gaat u die binnenkort krijgen? Dan hebt u een aantal rechten.

 1. Recht op ondersteuning 
  Het vinden en regelen van goede zorg kan ingewikkeld zijn. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Wij vertellen u wie u kan helpen. 

 2. Recht op goede informatie van uw zorgverlener
  De zorgverlener moet u goed informeren. Bijvoorbeeld over: 
  - Afhandeling van klachten 
  - Extra betalingen voor aanvullende diensten 
  - Wachttijden voor zorg en mogelijke alternatieven 

 3. Recht op (vervangende) zorg 
  Uw zorgverlener mag uw zorg niet zomaar stoppen. Willen ze dit toch doen? Dan dient de zorgaanbieder dit zowel aan u als aan het zorgkantoor schriftelijk te melden. En moet uw zorgverlener vervangende zorg voor u regelen.

Huidige zorg voortzetten in de Wlz

Verblijft u in een Wlz-instelling met behandeling en maakt u gebruik van:

 • Wijkverpleging
 • Kortdurende opname in een zorginstelling (eerstelijnsverblijf) 
 • Huisartsenzorg 
 • Mondzorg 
 • Farmacie 
 • Eerstelijns diagnostiek 
 • Niet persoonsgebonden hulpmiddelen

Met uw Wlz-indicatie stopt de vergoeding van bovenstaande zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Krijgt u ondersteuning uit de Wmo? Dan is het belangrijk dat u uw gemeente over uw Wlz-indicatie informeert. Bespreek met uw zorgaanbieder hoe uw huidige zorg en ondersteuning zo spoedig mogelijk wordt voortgezet in de Wlz.
Woont u in een Wlz-instelling waar u ook wordt behandeld? Dan kan het zijn dat zorg waarvoor u verzekerd bent via uw aanvullende zorgverzekering, ook vergoed wordt uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Denk aan tandartszorg of fysiotherapie. Mogelijk kunt u uw aanvullende zorgverzekering opzeggen, maar om dit zeker te weten is het belangrijk om eerst na te gaan of u dubbel verzekerd bent voor deze zorg. Vraag uw zorgaanbieder welke zorg u uit de Wlz vergoed krijgt. Worden de kosten waarvoor u aanvullend verzekerd bent, vergoed uit de Wlz? Dan kunt u ervoor kiezen uw aanvullende verzekering op te zeggen. Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. Die kan de aanvullende verzekering dan zo snel mogelijk stopzetten.

Contact met onze afdeling Zorgadvies

Hebt u een vraag aan de afdeling Zorgadvies? Neem gerust contact op met onze medewerkers. Zij staan voor u klaar en adviseren u graag.

Naar boven