Mutatiebericht AW39

Wilt u een wijziging in de zorg doorgeven of melden dat de zorg eerder is gestopt? Of wilt u een aangepaste zorgtoewijzing aanvragen? Dan gebruikt u daarvoor het AW39-bericht. Dit bericht wordt ook wel mutatiebericht of eindezorg-bericht genoemd.

Codes en mutatieredenen

 • 12 - Cliënt wil nu de zorg (nog) niet
  Leveringsstatus: Niet wachtend 
  Toewijzing intrekken: Nee
  Leveringsstatus: Einde zorgaanvraag
  Toewijzing intrekken: Ja

 • 17 - Overplaatsing (er is een MAZ)
  Leveringsstatus: Einde zorgaanvraag
  Toewijzing intrekken: Ja

 • 18 - Aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren
  Leveringsstatus: Actief wachtend 
  Toewijzing intrekken: Nee
  Leveringsstatus: Niet actief wachtend
  Toewijzing intrekken: Nee

 • 19 - Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten
  Leveringsstatus: Einde zorgaanvraag
  Toewijzing intrekken: Ja

 • 20 - Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing aanhouden
  Leveringsstatus: Actief wachtend 
  Toewijzing intrekken: Nee
  Leveringsstatus: Niet actief wachtend
  Toewijzing intrekken: Nee
  Leveringsstatus: Niet wachtend 
  Toewijzing intrekken: Nee

 • 21 - Overdracht (er is geen MAZ)
  Leveringsstatus: Einde zorgaanvraag
  Toewijzing intrekken: Ja

Niet elke mutatiereden is altijd mogelijk.

Verwijdering mutatie

Als zorgaanbieder kunt u een eerder verstuurde mutatie via een AW39-bericht verwijderen.

Aangepaste zorgtoewijzing (AAT)

Met een AAT kan de dossierhouder aan het zorgkantoor vragen de huidige indicatie aan te passen. De dossierhouder moet de AAT versturen met een AW39 met mutatiereden 12, 18 of met aanwezige MAZ een mutatie 19. De aangepaste zorgtoewijzing mag namelijk alleen worden gebruikt als de cliënt de toegewezen zorg nu (nog) niet wil, of als de voorkeursaanbieder de zorg nu nog niet kan leveren.

Intrekkingsbericht na AW39

U ontvangt na het versturen van uw AW39 geen intrekkingsbericht (AW33) meer van het zorgkantoor. Uitzondering hierop is de mutatiereden 'overlijden'. Zijn meerdere zorgeenheden aan meerdere zorgaanbieders toegewezen en gebruikt één van deze zorgaanbieders de mutatiereden 'overlijden'? Dan ontvangen de overige zorgverleners een intrekking per de overlijdensdatum.

Helpdesk iWlz

Vragen over iWlz registratie, berichten en mutaties of AGB-codes?

Naar boven