Mutatiebericht AW39

Wilt u een wijziging in de zorg doorgeven of melden dat de zorg eerder is gestopt? Of wilt u een aangepaste zorgtoewijzing aanvragen? Dan gebruikt u daarvoor het AW39-bericht. Dit bericht wordt ook wel mutatiebericht of eindezorg-bericht genoemd.

Mutatiecodes en -redenen

 • 12 - Cliënt wil nu de zorg (nog) niet
  Leveringsstatus 3: Waht uit voorzorg
  Toewijzing intrekken: Nee
  Leveringsstatus: Einde zorgaanvraag
  Toewijzing intrekken 5: Ja

 • 17 - Overplaatsing (er is een MAZ)
  Leveringsstatus 5: Einde zorgaanvraag
  Toewijzing intrekken: Ja

 • 18 - Aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren
  Leveringsstatus 6: Urgent plaatsen
  Toewijzing intrekken: Nee
  Leveringsstatus 7: Actief plaatsen
  Toewijzing intrekken: Nee
  Leveringsstatus 2: Wacht op voorkeur
  Toewijzing intrekken: Nee

 • 19 - Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten
  Leveringsstatus 5: Einde zorgaanvraag
  Toewijzing intrekken: Ja

 • 20 - Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing aanhouden
  Leveringsstatus 6: Urgent plaatsen
  Toewijzing intrekken: Nee
  Leveringsstatu 7s: Actief plaatsen
  Toewijzing intrekken: Nee
  Leveringsstatus 2: Wacht op voorkeur
  Toewijzing intrekken: Nee
  Leveringsstatus 3: Wacht uit voorzorg
  Toewijzing intrekken: Nee

 • 21 - Overdracht (er is geen MAZ)
  Leveringsstatus 5: Einde zorgaanvraag
  Toewijzing intrekken: Ja

Niet elke mutatiereden is altijd mogelijk.

Leveringsstatussen en classificaties

Leveringsstatus 2.1 Leveringsstatus 2,2  Classificatie 2,2 
Actief wachtend 

n.v.t.

 
Niet actief wachtend Wacht op voorkeur (wijziging naam) Specifieke locatie/woonwens
    Specifieke locatie/gespecialiseerde zorg
    Partneropname
    Logeren
    Specifieke geografische redenen
    Doorstroom naar geclusterd wonen VPT
Niet wachtend Wacht uit voorzorg (wijziging naam) Specifieke locatie/woonwens
    Specifieke locatie/gespecialiseerde zorg
    Partneropname
    Specifieke geografische redenen
    Doorstroom naar geclusterd wonen VPT
    Geen aanvullende wens(en)
In zorg In zorg n.v.t.
Einde zorgvraag Einde zorgvraag n.v.t.
n.v.t. Urgent plaatsen (nieuwe status) Geen passend crisisbed beschikbaar
    Doorstroom crisisbed
    Doorstroom ziekenhuis (ZH)
    Doorstroom eerstelijnsverblijf (ELV)
    Doorstroom geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
    Palliatief terminale zorg (PZT)
    Art. 28a (WZD)
    Rechterlijke machtiging (RM)
n.v.t.  Actief plaatsen (nieuwe status) Dreigende crisis (thuis)
    Niet passende zorg
    (Tijdelijk) andere aanbieder bespreekbaar
    Voorkeuraanbieder leidend

Verwijdering mutatie

Als zorgaanbieder kunt u een eerder verstuurde mutatie via een AW39-bericht verwijderen.

Aangepaste zorgtoewijzing (AAT)

Met een AAT kan een zorgaanbieder, die is aangewezen als dossierhouder of coördinator zorg thuis, via het berichtenverkeer een aanvraag indienen bij het zorgkantoor om nieuwe toewijzingen aan te vragen en/of bestaande toewijzingen aan te laten passen. De dossierhouder/coördinator kan de AAT zowel met als zonder MUT indienen. Indien de AAT met een AW39 wordt gecombineerd, dan dient de mutatiecode gelijk te zijn aan 12, 18 of bij aanwezigheid van een MAZ, een mutatiecode 19.

Intrekkingsbericht na AW39

Als de AW39 een MEZ bevat met leveringsstatus Einde zorgvraag, dan ontvangt u hier geen intrekkingsbericht (AW33) over. De leveringsstatus geeft al duidelijk aan dat de zorg is beëindigd en dat de zorgtoewijzing ook beëindigd dient te worden. U ontvangt nog wel het AW310 retourbericht.

Helpdesk iWlz

Vragen over iWlz registratie, berichten en mutaties of AGB-codes?

Naar boven