Update lijst transitiemiddelen sector gehandicaptenzorg gepubliceerd

Om de langdurige zorg ook in de toekomst toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden is het noodzakelijk om betekenisvolle stappen te zetten op onder meer het gebied van de arbeidsmarkt, het scheiden van wonen en zorg en innovaties en technologie. Het ministerie van VWS heeft aangegeven deze beweging landelijk een impuls te willen geven door, tijdelijk voor de periode 2022-2026, transitiemiddelen beschikbaar te stellen aan de regio.

De transitiemiddelen bestaan uit twee regiobudgetten:

  • Regionaal stimuleringsbudget voor regionale samenwerking, modern werkgeverschap en innovaties, bestemd voor initiatieven in de sectoren ouderenzorg (V&V) en gehandicaptenzorg (GZ);
  • Regiobudget voor scheiden van wonen zorg, bestemd voor initiatieven in de sector ouderenzorg (V&V). Inmiddels hebben we de lijst met goedgekeurde projecten geactualiseerd.

Lees hier de goedgekeurde projecten van de verschillende zorgaanbieders binnen de sector gehandicaptenzorg.