Duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg

De langdurige gehandicaptenzorg staat voor grote uitdagingen. Willen we de komende jaren voldoende, passende en kwalitatief goede zorg bieden, dan zijn veranderingen nodig. VGN en ZN hebben in een landelijk akkoord de bewegingen beschreven die hiervoor nodig zijn en vertaald naar 5 thema’s, zogenaamde ‘kanslijnen’.

De kanslijnen

  1. Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens.
  2. Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk.
  3. Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag.
  4. Elke cliënt die dat aankan, krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving.
  5. Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.

Per kanslijn is een leertafel opgesteld. In de nieuwsbrief toekomstbestendige gehandicaptenzorg leest u meer informatie over de leertafels, de data van de digitale bijeenkomsten en blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.

Aan de slag

Zorgaanbieders gaan aan de slag met tenminste 2 kanslijnen. Wij gaan hierover met hen in gesprek en maken afspraken over de beweging die per kanslijn wordt gemaakt en te verwachten resultaten.

Een landelijke werkgroep bestaande uit zorgaanbieders en zorgkantoren heeft een aantal documenten opgesteld die kunnen helpen bij het voeren van het gesprek en het maken van afspraken over de beoogde impact. Ook zijn er voor 4 kanslijnen factsheets ontwikkeld. De factsheets hebben als doel de zorgaanbieders te ondersteunen bij de verdere uitwerking per kanslijn en omvatten onder andere een aantal goede voorbeelden. De documenten vindt u hieronder.