Zorg leveren vanuit de Wlz

Bent u zorgaanbieder en levert u zorg vanuit de Wlz? Wat zijn de regels en waar moet u rekening mee houden?

Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing

De dossierhouder of coördinator zorg thuis stuurt via iWlz-berichtenverkeer een Aanvraag Aangepaste Zorgtoewijzing (AAT) om een zorgtoewijzing te krijgen.

Meerzorg

Meerzorg verwijst naar iemand met een zware (extreme) zorgbehoefte. Om als zorgaanbieder in aanmerking te komen voor Meerzorg, gelden voorwaarden en procedures.

Mondzorg in de Wlz

Wilt u als mondzorgprofessional of zorgaanbieder een cliënt een mondzorgbehandeling vanuit de Wlz bieden? Dan hebt u goedkeuring nodig van CZ zorgkantoor.

Naar boven