Free proposal 2024: Innovatieve en impactvolle oplossingen voor toekomstbestendige zorg

Een Free proposal, wat is dat?

De uitdagingen binnen de langdurige zorg zijn enorm. Verandering is noodzakelijk, zowel bij zorgaanbieders als bij ons als zorgkantoor. Daarom heeft CZ zorgkantoor een nieuwe methode geïntroduceerd in het inkoopbeleid 2024-2026, namelijk het Free proposal. Met behulp van het Free proposal daagt CZ zorgkantoor zorgaanbieders uit met grootschalige, creatieve (out of the box), innovatieve en impactvolle oplossingen te komen voor toekomstbestendige zorg. Het Free proposal is een voorstel aan CZ zorgkantoor van één of meerdere zorgaanbieders samen om de zorg integraal anders te organiseren. Door uitvoering te geven aan het Free proposal zet de zorgaanbieder beschikbaar personeel en middelen anders in om meer cliënten te helpen.

15 september 2023

Inschrijvingen

In totaal zijn er 14 plannen voor het Free proposal ingediend door zowel V&V-zorgaanbieders (12 plannen) als GGZ-zorgaanbieders (2 plannen). Het is interessant om te zien dat de ingestuurde plannen divers zijn qua thema’s en onderwerpen. Maar ook qua vorm, namelijk zowel individueel als collectief in de vorm van een samenwerkingsverband. Het merendeel van de plannen, namelijk 10 plannen van de 14, voldoet aan de minimumeisen (zoals benoemd in het inkoopdocument V&V en GGZ). Deze plannen gaan door naar het volgende onderdeel van het beoordelingsproces, namelijk de kwalitatieve toets. Ook zijn er een aantal plannen die niet voldoen aan de minimumeisen waardoor deze zijn afgewezen. Bij deze plannen wordt vervolgens gekeken of deze plannen in aanmerking komen voor de opslag Bewegingen en doelen. Deze is bedoeld om zorgaanbieders tijdelijk te ondersteunen en te stimuleren om op basis van een integraal strategisch (verander)plan de bewegingen te (gaan) maken die nodig zijn om toekomstbestendige zorg te realiseren.

Beoordelingsteam Free proposal

Voor het beoordelen van de plannen op inhoud (kwalitatieve toets) is een beoordelingsteam samengesteld. Bij het selecteren van leden voor het beoordelingsteam waren er twee uitgangspunten: 1) de leden van het beoordelingsteam beschikken over relevante kennis en ervaring met betrekking tot het onderwerp en de diverse thema’s waarop wordt getoetst en 2) het beoordelingsteam bestaat uit zowel interne (werkzaam bij CZ) als externe leden (werkzaam bij andere relevante organisaties).

Van kwalitatieve toets tot selectie

Het beoordelingsteam met vertegenwoordigers van CZ, CZ zorgkantoor, Erasmus Universiteit, MP Economische Beleidsanalyse en adviesbureau Andersson Elffers Felix beoordeelt de ingezonden inschrijvingen op inhoud door middel van een kwalitatieve toets. Allereerst beoordelen zij de plannen individueel en onafhankelijk van elkaar aan de hand van een beoordelingskader. Het beoordelingskader bestaat uit een aantal selectiecriteria, waaronder maatschappelijke impact, mate van vernieuwing en kosteneffectiviteit. Vervolgens komt het beoordelingsteam samen en bespreken zij tijdens deze gezamenlijke bijeenkomst per plan de individuele scores met bijbehorende argumentatie met elkaar. Waarna er nog één mogelijkheid is voor de leden om de individuele scores bij stellen. Tot slot wordt de score per plan definitief gemaakt en vindt de selectie plaats. Uiterlijk 29 september worden alle inschrijvers op de hoogte gebracht van de uitkomst van de beoordeling van hun plan voor het Free proposal.

Graag willen wij alle zorgaanbieders die zich hebben ingeschreven voor het Free proposal hartelijk bedanken voor de moeite die ze hebben genomen om de plannen te maken en in te dienen. Waarmee goede stappen worden gezet binnen de langdurige zorg op weg naar vernieuwing.