Website GesprekEigenRegie.nl helpt in keuzes maken

De website Gesprek Eigen Regie ondersteunt mensen met een beperking, ouderen en anderen met speciale zorg- en woonwensen bij het maken van goede afspraken over hun dagelijks leven in een kleinschalig wooninitiatief.

Als u in een wooninitiatief woont en samen met anderen zorg ontvangt, kan het best lastig zijn om zelf de regie te houden over hoe u leeft. U heeft immers wensen, uw familie denkt mee en u heeft rekening te houden met huisregels en medebewoners. Juist door goede afspraken te maken, kun je de meeste vrijheid ervaren.

Gesprek Eigen Regie wordt gedragen door de samenwerkende organisaties: Per Saldo, Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), MIND, Naar Keuze, KenniZ en Landelijke Vereniging van Oudereninitiatieven en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Ga naar de website van Gesprek Eigen Regie