Zorg declareren, hoe werkt het?

Als zorgaanbieder van Wlz-zorg declareert u per cliënt de door u geleverde zorg. Dit doet u binnen 17 werkdagen na afloop van de maand waarin de zorg geleverd is. U declareert alleen de zorg waarover een productieafspraak is gemaakt. Aan de hand van uw declaratie wordt gecontroleerd of het ontvangen voorschot aangepast moet worden.

Hoe declareert u?

 1. Declaratiebericht (AW319)

  Als aanbieder van Wlz-zorg bent u verplicht om door u geleverde zorg per cliënt maandelijks te declareren. Hiervoor maakt u gebruik van het declaratiebericht (AW319) dat is gebaseerd op de Vektis-standaard. De AW319 bevat de declaraties van de voorgaande maand.

 2. Declaratieportaal van VECOZO

  Via het declaratieportaal van VECOZO verstuurt u de AW319 naar het zorgkantoor.

 3. MAZ nodig voor goedkeuring AW319

  Voordat een declaratie wordt goedgekeurd, wordt eerst gecontroleerd op de aanwezigheid van een Melding Aanvang Zorg (MAZ) over de gedeclareerde periode. Dit betekent dat u als zorgaanbieder voor de bekostiging van de zorg de MAZ en de Mutatie registratie (MEZ) op orde moet hebben.

 4. Terugkoppeling (AW320)

  Naar aanleiding van uw declaraties (AW319) ontvangt u uiterlijk binnen 20 dagen een terugkoppeling van CZ zorgkantoor. Dit wordt het retourbericht of AW320-bericht genoemd. CZ zorgkantoor streeft ernaar dit retourbericht binnen 5 dagen te versturen.

 5. Laatste versie koppeltabel (AW319)

  De landelijke koppeltabel bevat alle prestaties die u voor intramurale- en extramurale zorg op cliëntniveau kunt declareren. Het is belangrijk dat u bij het declareren van Wlz-zorg gebruik maakt van de laatste versie van de landelijke koppeltabel. Hierdoor voorkomt u onnodige afkeur.

  De meest recente koppeltabellen vindt u op de website van Vektis.

VECOZO

Om uw AW319 succesvol naar het zorgkantoor te kunnen versturen is een correcte aansluiting bij VECOZO noodzakelijk.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over declareren? Kijk dan op de website van Vektis.

Uitzonderingen

Bij het declareren van Wlz-zorg zijn er uitzonderingssituaties waar u rekening mee moet houden.

Monitorsjabloon

Zorg die u niet op cliëntniveau kunt declareren, declareert u via het zogeheten Monitorsjabloon.

Meerzorg declareren

Hoe declareert u Meerzorg aan cliënten?

 • Meerzorg kan alleen gedeclareerd worden als de cliënt hiervoor een beschikking heeft van het zorgkantoor;
 • Meerzorg wordt voor iedere cliënt gedeclareerd via de AW319 (declaratiebericht).
  (een eventuele reden van afwijzing staat in het digitale retourbericht);
 • Het te declareren bedrag verschilt per individuele cliënt. Het bedrag volgt uit het Excel-sjabloon Meerzorg en uit de afspraken die hierover met zorginkoop zijn gemaakt bijvoorbeeld voor groepsmeerzorg;
 • Declareer Meerzorg voor Verblijfszorg of Volledig Pakket Thuis via de prestatiecode ZMZ01.
 • Declareer Meerzorg bij iemand die zijn zorg via Modulair Pakket Thuis krijgt via de extramurale prestatiecodes.

Een declaratie voor Meerzorg wordt (achteraf) afgekeurd als er:

 • geen toestemming van CZ zorgkantoor is voor inzet van Meerzorg;
 • een ander tarief wordt gedeclareerd dan afgesproken.

Declaratieruimte

Wilt u als zorgaanbieder weten of er nog voldoende contracteerruimte beschikbaar is om uw productie uit te breiden? Daarvoor geeft CZ zorgkantoor terugkoppeling per e-mail.

Het zorgkantoor stuurt u als zorgaanbieder maandelijks, na afsluiting van de maand, per e-mail een terugkoppeling van de verwerkte productieafspraken en realisatiecijfers.

Landelijk geldt dat u binnen 20 werkdagen nadat u het declaratiebericht hebt ingediend de terugkoppeling moet ontvangen. CZ zorgkantoor streeft ernaar dit terugkoppelingsbericht binnen 5 werkdagen naar u toe te sturen.

Contact met onze afdeling declareren Wlz

Vragen over het declareren van Wlz-zorg?