Regiomonitor gepubliceerd

Er is weer een regiomonitor gemaakt met daarin de regionale capaciteitsplannen voor verpleegzorg in Nederland.

28 februari 2024

Deze regiomonitor geeft inzicht in de capaciteitsplannen van zorgaanbieders tot en met 2027 zoals bekend in oktober 2023. Aan de regiomonitors kunnen geen rechten worden ontleend.