Jaaroverzicht brengt ons verhaal in beeld

Ieder jaar brengt CZ zorgkantoor feitelijk verslag uit over de maatschappelijke, financiële en sociale resultaten van onze organisatie. Wij doen dat voor onze cliënten, zorgaanbieders, ketenpartners en andere relaties / belanghebbenden.

We maken ook een informele online versie van ons feitelijke jaarverslag. Een publieksverslag. Waarin we het veelal toch complexe verhaal van de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) toegankelijk, aansprekend en geschikt voor het brede publiek weergeven.

Jaaroverzicht 2023: prettig langer thuis wonen

We vertellen aan de hand van het thema ‘prettig langer thuis wonen’ over waardevolle samenwerkingen, impactvolle projecten, geoptimaliseerde in- en externe processen, mooie klant- en zorgaanbiedersverhalen en inspirerende toekomstgerichte initiatieven uit het werkveld in 2023. En laten zien hoe we met elkaar onszelf dagelijks samen voor de klant inzetten, de langdurige zorg organiseren en hoe dat aansluit bij de strategische doelen 2020-2024 van ons zorgkantoor.

Ook kijken we verder vooruit: welke trends en ontwikkelingen zien we? Wat zijn daarbij de focuspunten in de langdurige zorg? En waar gaan we als CZ zorgkantoor de komende periode mee aan de slag?

Benieuwd naar het CZ zorgkantoor verhaal? En wat we voor veel mensen in de langdurige zorg dag in dag uit betekenen? Bekijk ons jaaroverzicht 2023 hier