CZ sluit met tanteLouise eerste duurzame coalitie voor toekomstbestendige ouderenzorg

‘Als het gaat om toekomstbestendige ouderenzorg dan willen we zoveel mogelijk voorkomen dat mensen veel hulp nodig hebben en ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk veilig en zelfstandig kunnen wonen. Op een manier die bij hen past.’ Dat zegt Joep de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Samen met Caro Verlaan van CZ zorgkantoor bekrachtigde hij woensdag 26 mei 2021 de samenwerking met zorgorganisatie tanteLouise. CZ gaat de komende vijf jaar intensief met tanteLouise samenwerken aan een toekomstbestendige ouderenzorg. Preventie is daarbij het sleutelwoord.

27 mei 2021


TanteLouise behoort tot de koplopers als het gaat om de ontwikkeling en toepassing van innovatieve zorgtechnologie. Volgens bestuursvoorzitter Conny Helder is die pioniersgeest onontbeerlijk: “Om de ouderenzorg ook op termijn toegankelijk, betaalbaar en aantrekkelijk te houden zijn slimme oplossingen nodig. Daarom moeten we nu al in beweging komen. Gelukkig denken wij en CZ daar hetzelfde over. Allebei voelen we die urgentie. Voor ons, maar ook voor CZ, is de toekomst in de ouderenzorg allang begonnen.

Ambitieuze doelstellingen

De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Het aantal ouderen neemt de komende twintig jaar enorm toe en die ouderen leven gemiddeld ook nog eens langer. Het aantal mensen met ouderdomsziekten gaat hoe dan ook fors toenemen. Dat betekent automatisch dat meer mensen een beroep zullen doen op zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd krimpt de arbeidsmarkt en neemt ook het mantelzorgpotentieel naar verwachting af. “De druk op ons zorgsysteem neemt daardoor verder toe. Dat tanteLouise en CZ zorgkantoor elkaar in deze alliantie hebben gevonden, is dan ook geen toeval”, zegt Caro Verlaan, senior manager langdurige zorg van CZ zorgkantoor. “We delen ambitieuze doelstellingen als het gaat om ouderenzorg. We gaan samen onderzoeken hoe we die op innovatieve wijze overeind kunnen houden.”

Voorkomen van zwaardere zorg

Binnen een gemeenschappelijk programma werken CZ zorgkantoor en tanteLouise samen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en het werk voor de schaarse zorgprofessionals waar mogelijk te verlichten en te vergemakkelijken. Verlaan: “Daarvoor is het nodig dat we de omgeving van de ouderen nog beter begrijpen, onder meer met behulp van data-analyse. We willen nagaan wat precies de behoeften zijn van ouderen en zorgverleners en wat daarbij de belangrijkste knelpunten zijn. We willen weten wat maakt dat ouderen zich kwetsbaar gaan voelen en achteruitgaan en dat vervolgens voorkomen.” Met het uitwisselen van kennis, het gericht inzetten van medewerkers maar vooral ook het ontwikkelen van nieuwe concepten streven tanteLouise en CZ samen naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’, vult Conny Helder aan. “Met als belangrijkste doel dat de client uiteindelijk minder zware zorg behoeft. Zo nodig in een zorginstelling, maar veel liever nog in de thuissituatie.”

Duurzame coalities CZ

TanteLouise is de eerste zorgaanbieder waarmee CZ zorgkantoor een dergelijke duurzame coalitie sluit. Tegelijkertijd is CZ zorgkantoor met nog twee zorginstellingen voor langdurige zorg in gesprek om tot een soortgelijke alliantie te komen. Met misschien een iets andere aanpak, maar met hetzelfde doel: met een gezonde pioniersgeest werken aan een toekomstbestendige ouderenzorg. Zorgverzekeraar CZ sloot al eerder duurzame coalities met ziekenhuizen en ggz-aanbieders.