Eerste Regionetwerkevent V&V-organisaties Zuid-Limburg: waardevolle ervaring

Op vrijdag 1 december bereikte het Regionetwerk V&V-organisaties Zuid-Limburg een mijlpaal met het succesvolle eerste netwerkevent, gehouden in het Vista College in Maastricht. Met als doel de groeiende druk op de ouderenzorg in Zuid-Limburg aan te pakken, bundelen CZ zorgkantoor en 18 Verpleeg- en Verzorgingsorganisaties hun krachten in dit Regionetwerk.

12 december 2023

Inzichten en kennisdeling

Het event stond in het teken van inspiratie, samen leren, kennisdeling en het bevorderen van samenwerking. We kregen een inkijkje in lopende projecten voor 2023 en een vooruitblik op wat het netwerk van plan is in 2024. De projectleiders presenteerden op creatieve wijze hun actielijnen en organiseerden boeiende workshops waar inzichten werden gedeeld én nieuwe kennis werd opgedaan.

Waardevolle ervaring

De aanwezigen, waaronder deelnemende V&V-organisaties, CZ zorgkantoor, externe stakeholders zoals VWS, ketenpartners en vertegenwoordigers van cliëntenraden, maakten deze bijeenkomst tot een waardevolle ervaring. Samen streven we naar toekomstbestendige en blijvend toegankelijke ouderenzorg. Samen hebben we de toon gezet voor een vervolg. We blijven bouwen aan een krachtig netwerk voor de ouderenzorg in Zuid-Limburg.

Lees het verhaal van Ferenc