SPUK-DOS-regeling maakt domeinoverstijgende samenwerking mogelijk

Op 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Wet Domeinoverstijgende Samenwerking (DOS) in werking. Deze wet maakt het rechtmatig investeren in preventieve maatregelen door zorgkantoren vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) onder voorwaarden mogelijk.

9 mei 2023

Domeinoverstijgend samenwerken tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren leidt naar verwachting tot betere zorg thuis, waardoor zorg in verpleeghuizen en andere zorginstellingen kan worden uitgesteld of voorkomen. Dit vermindert de vraag naar zorg die valt onder de Wlz.

Tijdelijke regeling SPUK-DOS tot wet DOS in werking treedt

Vooruitlopend op de wet DOS is voor 2023 een zogenaamde ‘Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken’ (SPUK-DOS) ontwikkeld door het ministerie van VWS. Deze regeling staat open voor gemeenten, die bij hun aanvraag een getekend advies van het regionale zorgkantoor moeten bijvoegen.

Het gaat om deze gemeenten

Gemeenten die bij CZ zorgkantoor een getekend advies moeten opvragen, betreffen de gemeenten in de regio’s:

  • Haaglanden: Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer.
  • Zuid-Hollandse Eilanden: Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Goeree-Overflakkee, Nissewaard, Hoeksche Waard, Voorne aan zee.
  • Zeeland: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duivenland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen.
  • West-Brabant: Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert.
  • Zuidoost-Brabant: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre.
  • Zuid-Limburg: Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Voerendaal

Aanvragen advies CZ zorgkantoor t.b.v. SPUK-DOS 2023

Voor nieuw aanvragende gemeenten is in 2023 in totaal € 8,9 miljoen beschikbaar. Daarnaast zijn in 2023 vaste bedragen beschikbaar voor de 3 pilotgemeenten (Dongen, Ede en Hoogeveen), zodat ze kunnen doorgaan met de experimenten waarvoor in 2021 een bijdrage is gegeven. Na ontvangst van SPUK middelen moeten gemeenten deze verantwoorden volgens de SiSa-procedure.

Aanvraagronde

De volgende aanvraagronde voor gemeenten loopt van 27 juni 2023 9.00 uur tot en met 11 juli 2023 18.00 uur. Om voor middelen uit de SPUK-regeling DOS in aanmerking te komen, moeten aanvragers (lees: gemeenten) een ingevuld aanvraagformulier met businesscase bij het ministerie van VWS aanleveren. Dit aanvraagformulier moet voorzien zijn van een getekend advies vanuit de zorgkantoren. Daarnaast dient een SPUK-aanvraag over een positieve businesscase te beschikken. Daaruit moet blijken dat het experiment bijdraagt aan het verminderen van de kosten in de Wlz en dat de totale kosten (in diverse domeinen) niet hoger zijn dan de baten. Voor meer informatie zie: Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (dus-i.nl).

Richtlijnen voor beoordeling

Gemeenten kunnen een aanvraag voor beoordeling door het zorgkantoor indienen via e-mail.

Wij hanteren hiervoor een deadline op 12 juni 23.59 uur. Wij hanteren de volgende richtlijnen voor de beoordeling van aanvragen:

1. Voorstel moet voldoen aan doelstellingen Wet DOS
2. Er is geen garantie voor financiering onder de Wet Domeinoverstijgende Samenwerking (DOS)
3. Het initiatief moet over een positieve businesscase beschikken (conform aangeleverd format)
4. Dubbele bekostiging wordt afgekeurd
5. Geen bekostiging van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2024 en verder
6. Initiatieven moeten vóór 1 juni 2023 bekend zijn bij ons

Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Onvolledige aanvragen kunnen niet in behandeling genomen worden. Let op: een positieve beoordeling door het zorgkantoor is slechts één voorwaarde van de aanvraag bij het ministerie van VWS. Dit geeft geen garantie voor daadwerkelijke toekenning vanuit het ministerie.

Vragen?

Heeft u nog verdere vragen over de procedure? Stuur deze dan via e-mail.