CZ zorgkantoor en Philadelphia werken samen aan betere zorg

CZ zorgkantoor en Philadelphia Zorg gaan de komende vijf jaar samenwerken om de problemen in de zorg voor mensen met een beperking aan te pakken. De kosten stijgen en de vraag wordt complexer. Daarnaast zijn zorg en zorgvraag niet altijd goed op elkaar afgestemd. Beide organisaties zien het grote belang van samen optrekken.

30 januari 2024

Caro Verlaan, senior manager Langdurige zorg van CZ zorgkantoor: ‘Het biedt meerwaarde dat we als organisaties met veranderkracht deze samenwerking aangaan en de verantwoordelijkheid nemen om gezamenlijk de problemen in de zorg voor mensen met een beperking aan te pakken. We willen ervoor zorgen dat deze mensen zo lang mogelijk veilig en zelfstandig kunnen (blijven) wonen op een manier die bij hen past.’

Meer technologie

De samenwerking zal meer en betere inzet van technologie tot gevolg hebben. Philadelphia ontwikkelde de afgelopen jaren DigiContact. Dankzij de inzet van deze vorm van beeldbellen met een begeleider of verpleegkundige, kan de zorg en begeleiding zo deels of geheel op afstand. Doordat mensen met lichtere beperkingen straks lang niet altijd meer naar een locatie hoeven, ontstaat op die plekken meer ruimte voor het verlenen van zwaardere. Want ook die groep groeit.

Minder werkdruk

Zorg en begeleiding moeten behapbaar blijven voor het zorgpersoneel. Daarom is een ander belangrijk doel van de samenwerking tussen CZ zorgkantoor en Philadelphia de vermindering van de werkdruk en de administratieve lasten. Saskia Baas, voorzitter van de raad van bestuur van Philadelphia : ‘We kijken uit naar de samenwerking en naar het van elkaar leren. Zodat medewerkers in de toekomst met nog meer plezier aan het werk gaan en cliënten de zorg en ondersteuning krijgen die zij verdienen. Op locatie, of thuis.’