Palliatief terminale zorg bij een pgb

Palliatief terminale zorg (PTZ) is zorg in de laatste levensfase. Deze zorg is vaak gericht op behandeling of begeleiding bij pijn, benauwdheid en angst en niet op herstel. U kunt deze zorg uit uw pgb budget financieren. Biedt dit te weinig ruimte? Dan kan bij het zorgkantoor extra budget worden aangevraagd.

Voorwaarden voor palliatief terminale zorg

Een verklaring van de huisarts/behandelend arts over de ingeschatte levensverwachting is nodig (deze verklaring heet een terminaal verklaring). Uit deze verklaring blijkt dat de behandelend (huis)arts heeft vastgesteld dat er sprake is van een naderend overlijden en dat de ingeschatte levensverwachting nog ongeveer 3 maanden is.

Zo vraagt u het aan

Neem telefonisch contact met ons op. We vertellen of u in uw situatie een aanvraag kunt doen en hoe u dat doet. U ontvangt van ons het juiste aanvraagformulier. Deze vult u in en stuurt u naar ons op. Mailen kan ook.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.