Regelarm verantwoorden: minder registreren, meer tijd voor contact

Alleen nog registreren wat er écht toe doet en het cliëntdossier niet gebruiken als afvinklijstje. Vanuit deze gedachte ontwikkelt Philadelphia Zorg in het kader van het project 'Regelarm verantwoorden' een nieuw cliëntdossier samen met CZ zorgkantoor en de zorgkantoren van Menzis en Zilveren Kruis.

4 november 2022

In dit project staat centraal hoe we zorg anders kunnen verantwoorden. Zodat administratie minder tijd kost en er meer tijd overblijft voor het geven van zorg. Het nieuwe dossier is beknopter en bevat alleen nog de belangrijkste zaken en bijzonderheden die nodig zijn om te weten in de goede begeleiding van cliënten.

Caro Verlaan, senior manager Langdurige Zorg bij CZ zorgkantoor over het nieuwe cliëntendossier: ‘Als zorgkantoren zijn wij ervoor verantwoordelijk dat het budget binnen de Wet langdurige zorg doelmatig besteed wordt aan kwalitatief goede zorg. Het gaat om veel gemeenschapsgeld, dus het is belangrijk dat zorgorganisaties verantwoording afleggen over hoe ze die gelden besteden. Maar wel op een manier waarbij medewerkers hun tijd zoveel mogelijk kunnen besteden aan de zorg voor cliënten. In het project Regelarm Verantwoorden gebruiken we het cliëntdossier nu op een andere manier. Door te kijken of we gebruik kunnen maken van andere data die toch al geregistreerd of gelogd worden. Bijvoorbeeld gegevens over gewerkte uren en kwaliteitsgesprekken met cliënten."

Vorig jaar zijn 7 locaties gestart met het regelarme cliëntdossier voor 90 cliënten. De eerste ervaringen zijn positief. Reden voor Philadelphia om het experiment uit te breiden. Er zijn 35 Philadelphia locaties uit heel Nederland geïnteresseerd, waaronder ook locaties met ouder wordende bewoners en bewoners met ernstig meervoudige beperkingen (EMB).

Lees hier meer of bekijk de video