Indicatieregister Wlz 10 weken in gebruik

Cliënten in de langdurige zorg hebben behoefte aan meer overzicht en inzicht in hun eigen zorginformatie en zorgproces. Voor zorgprofessionals en zorgkantoren zijn minimale administratieve lasten en tijdige, volledige en betrouwbare informatie over langdurige zorg en hun cliënten van belang. De ingebruikname van het indicatieregister Wlz door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) op 7 juli 2023 brengt deze efficiëntere gegevensuitwisseling een stap dichterbij en is de eerste stap naar een volledige digitale transformatie via het Actieprogramma iWlz*. Zorgkantoren sluiten als eerste aan op het indicatieregister. Zorgaanbieders volgen nadat het bemiddelingsregister in gebruik is genomen.

25 september 2023

Bemiddelingsregister zorgkantoren

Het programma is nu bezig met de voorbereidingen voor de volgende fase; realisatie van het bemiddelingsregister voor de zorgkantoren. Via het bemiddelingsregister kunnen zorgaanbieders in de toekomst zelf de zorgtoewijzingen voor hun Wlz-cliënten raadplegen en/of ophalen. Daarna volgt het Zorgleveringsregister van zorgaanbieders. .

*Het Actieprogramma iWlz is een programma om de informatievoorziening in de langdurige zorg te moderniseren. Het gaat om een andere manier van gegevensuitwisseling met ketenpartijen.