Toegankelijkheid

Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen. Denk aan mensen die blind of slechtziend zijn of kleurenblind, doof of slechthorend, motorisch beperkt of zwakbegaafd, autistisch of laaggeletterd.

Onze samenleving kan niet meer zonder internet en computers. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor alle overheidsinstanties. Als websites goed in elkaar zitten, kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking.

CZ zorgkantoor besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid en vindbaarheid van de website. Dat geldt ook voor onze Zorgatlas (de tool waarmee u online alle zorgverleners kunt opzoeken met wie wij afspraken hebben gemaakt voor het leveren van langdurige zorg). De website van CZ zorgkantoor is vrijwel geheel toegankelijk. Dat geldt ook voor de Zorgatlas. We willen alle informatie zo aanbieden dat iedereen onze website kan bekijken en gebruiken.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is bepaald dat overheidssites (waar ook zorgkantoren onder vallen) moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina of document aan ons doorgeven dat niet toegankelijk is? Bel dan 088 555 77 77 of stuur uw vraag.

Status toegankelijkheid cz-zorgkantoor.nl

Status toegankelijkheidslabel van CZ zorgkantoor. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Status toegankelijkheid Zorgatlas

Status toegankelijkheidslabel van Zorgatlas. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.