De Zorgboog en CZ bekrachtigen intentie om in duurzame coalitie samen te werken aan toekomstbestendige ouderenzorg

De Zorgboog en CZ hebben vandaag hun handtekening gezet onder een intentie tot samenwerking. Beide organisaties willen de komende vijf jaar intensief samenwerken aan een toekomstbestendige ouderenzorg en streven naar 'de juiste zorg op de juiste plek'.

14 december 2021

Ouderenzorg onder druk

In Nederland worden we steeds ouder en neemt de zorgvraag toe, terwijl het aantal beschikbare ‘handen aan het bed’ juist daalt. De ouderenzorg staat daarmee onder druk. "In onze ogen is de gang naar het verpleeghuis de allerlaatste stap" vertelt Zorgboogbestuurder Coby Nogarede-Hoekstra, "We geven samen met mantelzorg, vrijwilligers en partners in het veld, zo veel mogelijk zorg en ondersteuning in de eigen woonsituatie. Via de coalitie met CZ pakken, we deze vraagstukken samen op. Door het uitwisselen van kennis, het gericht inzetten van medewerkers maar vooral ook het verdiepen van bestaande trajecten, streven de Zorgboog en CZ samen naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Met als belangrijkste doel dat de cliënt uiteindelijk minder zware zorg behoeft. Zo nodig in een zorginstelling, maar veel liever nog in de thuissituatie.”

Toekomstbestendig

“Als het gaat om toekomstbestendige ouderenzorg dan willen we zoveel mogelijk voorkomen dat mensen veel hulp nodig hebben en ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk veilig en zelfstandig kunnen wonen. Op een manier die bij hen past.” Aldus Caro Verlaan, senior manager langdurige zorg van CZ zorgkantoor. "We delen ambitieuze doelstellingen als het gaat om ouderenzorg. We gaan samen onderzoeken hoe we die overeind kunnen houden. CZ zal de Zorgboog ondersteunen met projectondersteuning en kennis uit andere samenwerkingen. Wij kunnen hier als CZ weer van leren en die kennis weer delen met andere zorgorganisaties."

Meer thuis en zelfstandig

De Zorgboog en CZ gaan onder meer samenwerken ten behoeve van het Mobiel Geriatrisch Team van de Zorgboog. Dit team is gespecialiseerd in zorg voor ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Een belangrijk doel van het Mobiel Geriatrisch Team is kwetsbare ouderen en chronisch zieken zo lang mogelijk thuis te laten wonen door de expertise van het verpleeghuis bij mensen thuis te brengen, waardoor onnodige zware zorg of ingrijpen wordt voorkomen. Daarnaast richt de samenwerking van CZ en de Zorgboog zich op de ambulante geriatrische revalidatiezorg en op woonconcepten, zoals Zonnetij waar inwoners naar elkaar omkijken en elkaar helpen waardoor bewoners met intensieve zorgvragen langer zelfstandig kunnen wonen op een manier die bij hen past.