Uitzonderingen bij het declareren

Bij het declareren van Wlz-zorg zijn er uitzonderingssituaties waarmee u rekening moet houden. Dit geldt voor de mobiliteitshulpmiddelen, tandheelkunde en zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen.

Declareren mobiliteitshulpmiddelen

Heeft u cliënten die gebruikmaken van de zogenaamde mobiliteitshulpmiddelen? Dan gelden voor de declaratie bepaalde regels:

 • De leverancier levert de declaratie van de in de afgelopen maand geleverde goederen en/of diensten digitaal aan bij het zorgkantoor.
 • De leverancier is verplicht declaraties binnen uiterlijk één maand na levering aan te leveren bij het zorgkantoor.
 • Voor fiets- en overige mobiliteitshulpmiddelen, anders dan een scootmobiel is een machtigingsvrij bedrag per cliënt van toepassing als opgeteld materialen en loontarief voor reparatie/aanpassing het bedrag van € 500 niet overschrijdt. Boven dit bedrag is per gebeurtenis een machtigingsnummer nodig. Voor rolstoelen geldt een machtigingsvrij bedrag van € 200.

Lees de regels over de declaratie van mobiliteitshulpmiddelen in het Protocol Mobiliteitshulpmiddelen Wlz 2024 en in uw overeenkomst met CZ zorgkantoor.

Vragen?

Heeft u vragen over het declareren van mobiliteitshulpmiddelen? Stuur ons een e-mail met uw vraag of bel (076) 524 34 55 Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten.

Declareren zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen

Heeft u in 2023 dure zorggebonden materiaal of geneesmiddelen verstrekt aan Wlz-cliënten in uw verpleeghuis, GZ-instelling of GGZ-instelling? Dan kunt u deze kosten vergoed krijgen via de nacalculatie 2023. Wij volgen hierbij de beleidsregel(s) van de NZa.

Let er op dat u uw aanvraag uiterlijk 5 februari 2024 bij ons indient.

Zo declareert u deze kosten:

 1. Zet alle kosten voor dure zorggebonden materiaal of geneesmiddelen van 2023 in een specificatie per cliënt

  Geeft u hierbij per cliënt aan wat de kosten per 4-wekelijkse periode zijn voor 2023. Heeft een cliënt gebruikgemaakt van zowel duur zorggebonden materiaal als van dure geneesmiddelen? Levert u ons dan voor beide onderdelen een aparte specificatie aan.

 2. Wat levert u aan?

  1. Om uw declaratie goed te kunnen verwerken, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. U kunt bij de aanlevering dit invulsjabloon gebruiken, maar dat hoeft u niet. Kiest u ervoor om geen gebruik te maken van het invulsjabloon hierboven? Lever ons dan in uw specificatie per cliënt de volgende gegevens aan:

  Over de zorgaanbieder

  • NZa-code van de zorgaanbieder
  • Naam instelling
  • Zorgkantoor regio
  • Plaats
  • Contactpersoon
  • Telefoon
  • E-mail

  Over de cliënt

  • BSN cliënt
  • Naam cliënt
  • Geboortedatum
  • Referentienummer cliënt op NZa aanvraag (als u hierop niet het BSN nummer invult)

  Over het zorggebonden materiaal of de geneesmiddelen

  • Artikelomschrijving (naam geneesmiddel of materiaal)
  • ZI-nummer geneesmiddel of materiaal
  • Aantal stuks per dag
  • Totale kosten in 2023 per geneesmiddel of materiaal per 4-wekelijkse periode. Alleen de kosten die per 4-wekelijkse periode boven het drempelbedrag van € 700 uitkomen, komen voor vergoeding in aanmerking.

  2. Het aanvraagformulier van de NZa: specificatie extreme zorggebonden materiaalkosten en kosten van geneesmiddelen 2023

 3. Hoe levert u aan?

  Stuur de formulieren uiterlijk 5 februari 2024 via Cryptshare naar duregeneesmiddelenwlz@cz.nl. Wij beoordelen vervolgens uw aanvraag. Hier vindt u een handleiding van Cryptshare. Let op: graag uw zelfgekozen wachtwoord in een aparte e-mail verzenden naar bovenstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van uw instelling.

  Formulieren die na 5 februari 2024 binnenkomen, nemen we niet meer in behandeling en worden ook niet meegenomen in de nacalculatie.

De uitkomst

De uitkomst van de beoordeling ontvangt u per Cryptshare van ons. Daarin staat ook welke kosten voor dure zorggebonden materiaal of geneesmiddelen u mag opnemen in de nacalculatie 2023.

Vragen?

Voor veel voorkomende vragen over het declareren van zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen is een FAQ opgesteld. Staat uw vraag er niet bij? Stuur ons een e-mail of bel (046) 459 57 80. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten.