Uitzonderingen bij het declareren

Bij het declareren van Wlz-zorg zijn er uitzonderingssituaties waarmee u rekening moet houden. Dit geldt voor de mobiliteitshulpmiddelen, tandheelkunde en zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen.

Declareren mobiliteitshulpmiddelen

Hebt u cliënten die gebruikmaken van de zogenaamde mobiliteitshulpmiddelen? Dan gelden voor de declaratie bepaalde regels:

 • De leverancier levert de declaratie van de in de afgelopen maand geleverde goederen en/of diensten digitaal aan bij het zorgkantoor.
 • De leverancier is verplicht declaraties binnen uiterlijk één maand na levering aan te leveren bij het zorgkantoor.
 • Voor fiets en overige mobiliteitshulpmiddelen, anders dan een scootmobiel is een machtigingsvrij bedrag per cliënt van toepassing als opgeteld materialen en loontarief voor reparatie/aanpassing het bedrag van € 500 niet overschrijdt. Boven dit bedrag is per gebeurtenis een machtigingsnummer nodig. Voor rolstoelen geldt een machtigingsvrij bedrag van € 200.

Lees de regels over de declaratie van mobiliteitshulpmiddelen in het Protocol Mobiliteitshulpmiddelen Wlz 2021 en in uw overeenkomst met CZ zorgkantoor.

Vragen

Hebt u vragen over het declareren?

Stuur ons een e-mail met uw vraag over mobiliteitshulpmiddelen.

Declareren zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen

Hebt u in 2020 dure zorggebonden materiaal of geneesmiddelen verstrekt aan Wlz-cliënten in uw verpleeghuis, GZ-instelling of GGZ-instelling? Dan kunt u deze kosten vergoed krijgen via de nacalculatie 2020. Wij volgen hierbij de beleidsregel(s) van de NZa.

Let er op dat u uw aanvraag uiterlijk 28 februari 2021 bij ons indient.

Zo declareert u deze kosten:

 1. Zet alle kosten voor dure zorggebonden materiaal of geneesmiddelen van 2020 in deze formulieren. Informatie over het invullen van het financieel paspoort geneesmiddelen leest u in de invulinstructie.

 2. Stuur de formulieren uiterlijk 28 februari 2021 via Cryptshare naar duregeneesmiddelenwlz@cz.nl. Wij beoordelen vervolgens uw aanvraag.

  Formulieren die na 28 februari 2021 binnenkomen, nemen we niet meer in behandeling en worden ook niet meegenomen in de nacalculatie.

 3. De uitkomst van de beoordeling ontvangt u per e-mail van ons. Daarin staat ook welke kosten voor dure zorggebonden materiaal of geneesmiddelen u mag opnemen in de nacalculatie.

Vragen?

Voor veel voorkomende vragen is een FAQ opgesteld. Staat uw vraag er niet bij? Stuur ons een e-mail met uw vraag.

Declareren tandheelkunde

Levert u tandheelkundige zorg aan een klant binnen de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan declareert u deze mondzorg bij CZ zorgkantoor. U declareert mondzorg digitaal. Ook worden voortaan de prestatiecodes, zoals gebruikelijk in de Zvw, toegepast voor de Wlz. Deze blijven echter gekoppeld aan de U25 en U35 tarieven van de Wlz.

Hoe declareert u?

 1. Met het declaratiebericht MZ301 levert u maandelijks uw declaraties bij CZ zorgkantoor aan. De MZ301 bevat de declaraties van de voorafgaande maand en verstuurt u via het declaratieportaal van VECOZO.

  Machtigingenportaal

  Voor bepaalde mondzorg behandelingen hebt u vooraf een machtiging nodig welke aangevraagd kan worden via het machtigingenportaal van Vecozo. Bij toestemming van CZ zorgkantoor kunt u de behandeling later bij ons declareren. De mondzorg behandelingen die moeten worden aangevraagd kunt u terugvinden in de Handreiking Mondzorg Wlz en in de Hulptabellen voor de MZ301 op de website van Vektis.

 2. Naar aanleiding van uw declaraties (MZ301) ontvangt u uiterlijk binnen 20 dagen een terugkoppeling van CZ zorgkantoor middels het MZ302 retourbericht.

  Recht op vergoeding mondzorg binnen de Wlz

  Voor de goedkeuring van uw declaratie is het noodzakelijk dat de cliënt op de behandeldatum recht heeft op vergoeding van mondzorg vanuit de Wlz. Dit betekent dat u als mondzorg professional hierover afstemming hebt gehad met de zorginstelling waar de cliënt is opgenomen.

  Digitaal

  Meer informatie over de omslag naar digitaal declareren vindt u bij de downloads onderaan deze pagina: Aansluiting Vecozo machtigingen en declaratieportaal en Handreiking mondzorg in de Wlz. Het nieuwe declaratiebericht en de ondersteunende documenten vindt u op de website van Vektis.

  Vragen

  Hebt u vragen over het declareren? Stuur ons een e-mail met uw vraag.

Contact met onze afdeling declareren Wlz

Vragen over het declareren van Wlz-zorg?

Naar boven