Uitzonderingen bij het declareren

Bij het declareren van Wlz-zorg zijn er uitzonderingssituaties waarmee u rekening moet houden. Dit geldt voor de mobiliteitshulpmiddelen, tandheelkunde en zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen.

Declareren mobiliteitshulpmiddelen

Hebt u cliënten die gebruikmaken van de zogenaamde mobiliteitshulpmiddelen? Dan gelden voor de declaratie bepaalde regels:

 • De leverancier levert de declaratie van de in de afgelopen maand geleverde goederen en/of diensten digitaal aan bij het zorgkantoor.
 • De leverancier is verplicht declaraties binnen uiterlijk één maand na levering aan te leveren bij het zorgkantoor.
 • Voor fiets en overige mobiliteitshulpmiddelen, anders dan een scootmobiel is een machtigingsvrij bedrag per cliënt van toepassing als opgeteld materialen en loontarief voor reparatie/aanpassing het bedrag van € 500 niet overschrijdt. Boven dit bedrag is per gebeurtenis een machtigingsnummer nodig. Voor rolstoelen geldt een machtigingsvrij bedrag van € 200.

Lees de regels over de declaratie van mobiliteitshulpmiddelen in het Protocol Mobiliteitshulpmiddelen Wlz 2023 en in uw overeenkomst met CZ zorgkantoor.

Vragen

Hebt u vragen over het declareren?

Stuur ons een e-mail met uw vraag over mobiliteitshulpmiddelen.

Declareren zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen

Heeft u in 2023 dure zorggebonden materiaal of geneesmiddelen verstrekt aan Wlz-cliënten in uw verpleeghuis, GZ-instelling of GGZ-instelling? Dan kunt u deze kosten vergoed krijgen via de nacalculatie 2023. Wij volgen hierbij de beleidsregel(s) van de NZa.

Let er op dat u uw aanvraag uiterlijk 5 februari 2024 bij ons indient.

Zo declareert u deze kosten:

 1. Zet alle kosten voor dure zorggebonden materiaal of geneesmiddelen van 2023 in een specificatie per cliënt
  Geeft u hierbij per cliënt aan wat de kosten per 4-wekelijkse periode zijn voor 2023. Heeft een cliënt gebruikgemaakt van zowel duur zorggebonden materiaal als van dure geneesmiddelen? Levert u ons dan voor beide onderdelen een aparte specificatie aan.

 2. Wat levert u aan?

  1. Om uw declaratie goed te kunnen verwerken, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. U kunt bij de aanlevering dit invulsjabloon gebruiken, maar dat hoeft u niet. Kiest u ervoor om geen gebruik te maken van het invulsjabloon hierboven? Lever ons dan in uw specificatie per cliënt de volgende gegevens aan:

  Over de zorgaanbieder

  • NZa-code van de zorgaanbieder
  • Naam instelling
  • Zorgkantoor regio
  • Plaats
  • Contactpersoon
  • Telefoon
  • E-mail

  Over de cliënt

  • BSN cliënt
  • Naam cliënt
  • Geboortedatum
  • Referentienummer cliënt op NZa aanvraag (als u hierop niet het BSN nummer invult)

  Over het zorggebonden materiaal of de geneesmiddelen

  • Artikelomschrijving (naam geneesmiddel of materiaal)
  • ZI-nummer geneesmiddel of materiaal
  • Aantal stuks per dag
  • Totale kosten in 2023 per geneesmiddel of materiaal per 4-wekelijkse periode. Alleen de kosten die per 4-wekelijkse periode boven het drempelbedrag van € 700 uitkomen, komen voor vergoeding in aanmerking.

  2. Het aanvraagformulier van de NZa: specificatie extreme zorggebonden materiaalkosten en kosten van geneesmiddelen 2023

 3. Hoe levert u aan?
  Stuur de formulieren uiterlijk 5 februari 2024 via Cryptshare naar duregeneesmiddelenwlz@cz.nl. Wij beoordelen vervolgens uw aanvraag. Hier vindt u een handleiding van Cryptshare. Let op: graag uw zelfgekozen wachtwoord in een aparte e-mail verzenden naar bovenstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van uw instelling.

  Formulieren die na 5 februari 2024 binnenkomen, nemen we niet meer in behandeling en worden ook niet meegenomen in de nacalculatie.

De uitkomst

De uitkomst van de beoordeling ontvangt u per Cryptshare van ons. Daarin staat ook welke kosten voor dure zorggebonden materiaal of geneesmiddelen u mag opnemen in de nacalculatie 2023.

Vragen?

Voor veel voorkomende vragen is een FAQ opgesteld. Staat uw vraag er niet bij? Stuur ons een e-mail met uw vraag.

Contact met onze afdeling declareren Wlz

Vragen over het declareren van Wlz-zorg?

Naar boven