Uitzonderingen bij het declareren

Bij het declareren van Wlz-zorg zijn er uitzonderingssituaties waar u rekening mee moet houden, onder meer bij rolstoelpooling, tandheelkunde en zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen.

Declareren rolstoelpooling

Hebt u cliënten die gebruikmaken van zogenaamde rolstoelpooling? Dan gelden voor declaratie bepaalde regels. Zoals:

 • De leverancier levert de declaratie van de in de afgelopen maand geleverde goederen en/of diensten digitaal aan bij het zorgkantoor.
 • De leverancier is verplicht declaraties binnen uiterlijk één maand na levering aan te leveren bij het zorgkantoor.
 • Als de gezamenlijke kosten in een declaratie van een cliënt boven het bedrag van € 200 komen, worden deze posten bij elkaar geteld en is een machtigingsnummer noodzakelijk.

Alle regels over de declaratie van rolstoelen staan in het Protocol rolstoelverstrekking intramuraal.

Vragen

Hebt u vragen over het declareren? Stuur ons een e-mail met uw vraag.

Declareren zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen

Hebt u in 2018 dure zorggebonden materiaal of geneesmiddelen verstrekt aan Wlz-cliënten in uw verpleeghuis, instelling voor gehandicaptenzorg of GGZ-instelling? Dan kunt u deze kosten vergoed krijgen. Wij volgen hierbij de beleidsregel van de NZa.

Zo declareert u deze kosten:

 1. Zet alle kosten voor dure zorggebonden materiaal of geneesmiddelen van 2018 in één formulier.

 2. Stuur het formulier uiterlijk 28 februari via e-mail.

  Stuurt u het formulier later dan 28 februari? Wij kunnen uw aanvraag dan niet meer in behandeling nemen. Deze wordt vervolgens ook niet meegenomen in de nacalculatie.

 3. Als wij akkoord zijn met uw declaratie, ontvangt u een e-mail van ons. Dan kunt u de kosten verwerken in de nacalculatie.

  Vragen?

  Hebt u tussentijds vragen over geneesmiddelen of materialen die eventueel voor nacalculatie in aanmerking komen? Stuur ons een e-mail met uw vraag.

Declareren tandheelkunde

Levert u tandheelkundige zorg aan een klant binnen de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan declareert u deze mondzorg bij CZ zorgkantoor. U declareert mondzorg digitaal. Ook worden voortaan de prestatiecodes, zoals gebruikelijk in de Zvw, toegepast voor de Wlz. Deze blijven echter gekoppeld aan de U25 en U35 tarieven van de Wlz.

Hoe declareert u?

 1. Met het declaratiebericht MZ301 levert u maandelijks uw declaraties bij CZ zorgkantoor aan. De MZ301 bevat de declaraties van de voorafgaande maand en verstuurt u via het declaratieportaal van VECOZO.

  Machtigingenportaal

  Voor bepaalde mondzorg behandelingen hebt u vooraf een machtiging nodig welke aangevraagd kan worden via het machtigingenportaal van Vecozo. Bij toestemming van CZ zorgkantoor kunt u de behandeling later bij ons declareren. De mondzorg behandelingen die moeten worden aangevraagd kunt u terugvinden in de Handreiking Mondzorg Wlz en in de Hulptabellen voor de MZ301 op de website van Vektis.

 2. Naar aanleiding van uw declaraties (MZ301) ontvangt u uiterlijk binnen 20 dagen een terugkoppeling van CZ zorgkantoor middels het MZ302 retourbericht.

  Recht op vergoeding mondzorg binnen de Wlz

  Voor de goedkeuring van uw declaratie is het noodzakelijk dat de cliënt op de behandeldatum recht heeft op vergoeding van mondzorg vanuit de Wlz. Dit betekent dat u als mondzorg professional hierover afstemming hebt gehad met de zorginstelling waar de cliënt is opgenomen.

  Digitaal

  Meer informatie over de omslag naar digitaal declareren vindt u bij de downloads onderaan deze pagina: Notitie uitvoering Mondzorg in de Wlz gaat digitaal, Notitie invulling implementatieperiode - van papier naar digitaal, Aansluiting Vecozo machtigingen en declaratieportaal, Handreiking mondzorg in de Wlz. Het nieuwe declaratiebericht en de ondersteunende documenten vindt u op de website van Vektis.

  Vragen

  Hebt u vragen over het declareren? Stuur ons een e-mail met uw vraag.

Contact met onze afdeling declareren Wlz

Vragen over het declareren van Wlz-zorg?