Regionale overeenkomst versnelt de vernieuwing van ouderenzorg

CZ zorgkantoor en ouderenzorginstellingen in Zuid-Limburg tekenen vijfjarige overeenkomst

Om de toenemende druk op de ouderenzorg in Zuid-Limburg aan te pakken, slaan ouderenzorgorganisaties in heel Zuid-Limburg de handen ineen. De eerste stap is de ondertekening van één meerjarige overeenkomst met de grootste zorgorganisaties in de regio. Het is voor het eerst dat een langjarige overeenkomst in Nederland wordt gesloten. In ruil voor de zekerheid dat de zes organisaties de zorgopgave zonder probleem invullen, biedt CZ zorgkantoor hen vijf jaar lang financiële garanties. Omdat zorgvernieuwing onmisbaar is bij het invullen van de zorgopgave, zal de afspraak voor een versnelling binnen de regio zorgen.

25 januari 2023

“We hebben samen een opgave in te vullen, iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft moet daarop kunnen rekenen,” zegt Jaap Stappers, manager Verpleging & Verzorging bij CZ zorgkantoor. “Dat kan alleen als we anders gaan werken en gebruikmaken van digitale oplossingen. De mogelijkheden zijn er. Snel toenemende vergrijzing en arbeidsmarktkrapte maken het nodig om de vernieuwing in de zorg te versnellen. Met deze afspraak stimuleert en helpt het zorgkantoor de organisaties hierbij.”

De druk is groot

De zorg voor ouderen in Nederland staat door de sterk toenemende vergrijzing onder druk, terwijl het beschikbare zorgpersoneel daalt. Een uitdaging die in Zuid-Limburg groter is door het relatief hoge aantal 75-plussers in de regio (12,5% van de inwoners versus 9,5% landelijk*). Naar verwachting stijgt de zorgvraag de komende twee decennia met 76%, dat betekent dat er in 2040 ruim 5.500 cliënten bijkomen. Het aantal beschikbare zorgmedewerkers neemt naar verwachting af doordat de regio een sterke ontgroening kent. Met deze overeenkomst committeren de 6 zorgorganisaties zich om de zorg voor iedereen die dat nodig heeft, te bieden, dus ook de meest complexe zorgvragen.

Sneller resultaat in de regio

Alle betrokken zorgorganisaties zien het belang voor het versnellen van de vernieuwing in de ouderenzorg in Zuid-Limburg. Daarom hebben zorgorganisaties Cicero, Envida, Sevagram, Meander, Vivantes en Zuyderland de afspraak met CZ zorgkantoor ondertekend. “We gaan samen aan de slag om de groeiende zorgvraag van ouderen in een kwetsbare positie te blijven garanderen, hoe langer we wachten hoe groter de opgave wordt,” zegt Roel Goffin, bestuurder van Zuyderland, namens de 6 zorgorganisaties. “De toekomst van de ouderenzorg is thuis. Steeds meer cliënten krijgen langer zorg in de thuissituatie. Nauwer samenwerken is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Ook worden we steeds flexibeler en creatiever in oplossingen waardoor mensen thuis waardig oud kunnen worden. Binnen de samenwerking delen we kennis en expertise en zorgen we dat succesvolle zorgoplossingen meteen breed beschikbaar komen.”

Werken aan een regiovisie Ouderenzorg Zuid-Limburg

Het duurzaam veranderen van de ouderenzorg in Nederland is een urgente en eveneens complexe opgave. Niet alleen deze zes ouderenzorgorganisaties, maar samen met alle partners in Zuid-Limburg wordt een regiovisie opgesteld die nog dit voorjaar gepresenteerd wordt. Tijdens die volgende stap moet ook duidelijk worden met welke interventies de organisaties hun ambitie waar gaan maken.