Crisisregeling Gehandicaptenzorg (GZ)

De zorgkantoren werken samen met crisisregisseurs. Zij beoordelen de crisis en welke crisiszorg de cliënt nodig heeft. Dit kan een crisisopname zijn, maar er kan ook een Crisis- en OndersteuningsTeam (C.O.T.) ingezet worden.

Crisisregisseurs door het hele land

Door het hele land zijn onafhankelijke crisisregisseurs aangesteld. Zij zijn de eerste contactpersoon bij een crisissituatie. Zij toetsen of er daadwerkelijk sprake is van een crisis en welke zorg dan nodig is. Een crisisregisseur stelt vast dat er een crisisopname nodig is, of dat het Crisis- en OndersteuningsTeam (C.O.T.) moet worden ingeschakeld. De crisisregisseur kan ook oordelen dat er (nog) geen sprake is van een crisis. De crisisregisseur heeft inzage in de crisisbedden die het zorgkantoor heeft afgesproken en bepaalt op welk crisisbed een cliënt geplaatst kan worden. Een crisisregisseur beoordeelt ook de verlengingen van een crisisopname.

Crisis- en OndersteuningsTeams (C.O.T.)

Per regio worden Crisis- en OndersteuningsTeams (C.O.T.) aangesteld. Het C.O.T. richt zich op het voorkomen van crisisopname door de huidige verblijfplek van de cliënt te verbeteren. Zij adviseren bijvoorbeeld over verbeteringen op de verblijfsplek van cliënten, zodat deze op een veilige manier in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ook bieden ze extra begeleiding en ondersteuning bij de terugplaatsing van een cliënt na een crisisopname. Lees meer in de folder Het crisis- en OndersteuningsTeam: hoe kunnen wij u helpen?

In de handreiking leest u meer over de werkwijze bij crisissituaties in de Wlz. Kijk naar de video over de werkwijze van de crisisregisseurs en COT’s
Lees in de wegwijzer de mogelijkheden die er zijn voor de inzet van aanvullende expertise bij complexe zorgvragen. Hiermee kan mogelijk een crisissituatie worden voorkomen.
Lees meer in het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Contact bij een crisissituatie

In het overzicht vindt u met wie u contact op kunt nemen in een crisissituatie.