Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Wilt u zelf uw zorg regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Lees hoe u dat in 6 stappen doet.

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Hoe werkt een pgb en wat komt erbij kijken? We leggen het u uit in een video.

Past een pgb bij uw situatie?

 • U hebt een indicatie waarmee u een pgb kunt aanvragen (niet mogelijk bij GGZ B, 5 GGZ W, 1 t/m 5 LVG, 1 SGLVG, 9B VV).
 • U hebt een gewaarborgde hulp als dat nodig is.
 • Staat u onder vrijwillig bewind door schulden (bijvoorbeeld schuldhulpverlening), dan is een pgb wel mogelijk.
 • U woont in Nederland.
 • U ben niet opgenomen in een zorginstelling. Wilt u begeleiding groep ontvangen buiten de zorginstelling? Dan kunt u hiervoor wel een pgb aanvragen.
 • U zit niet in de gevangenis.
 • U hebt geen betalingsproblemen (bijvoorbeeld uitstel van betaling, faillissement of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
 • U gaat geen behandeling, langdurig verblijf of Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen inkopen.
 • U kunt zelf uw zorg regelen of hebt iemand die u daarbij helpt.

Zó vraagt u in 6 stappen een pgb aan

 1. Vraag een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

  Laat het CIZ weten dat u zelf uw zorg met een pgb wilt regelen. Hebt u al een indicatie maar nog geen pgb? Stuur ons dan het formulier ‘Omzetten zorg’.

 2. Vul onze formulieren in

  Het CIZ geeft aan ons door dat u zelf uw zorg wilt inkopen. Daarna bellen wij u en geven wij uitleg over het persoonsgebonden budget (pgb) en nodigen u uit voor het bewuste keuze gesprek. We sturen u een aanvraagformulier en budgetplan. U vult beide formulieren in en neemt ze mee naar het bewuste keuze gesprek. Regelt iemand anders uw pgb? Of zou u dat graag willen? Vul dan ook de verklaring gewaarborgde hulp in. Een gewaarborgde hulp is soms zelfs verplicht.

 3. Kom naar het bewuste keuze gesprek

  Tijdens het bewuste keuze gesprek kijken we samen of een pgb bij u past. Na dit gesprek sturen we u een brief. Hierin staat of we een pgb toekennen.

 4. Toekenningsbeschikking

  Wanneer u alle stappen voor de aanvragen van een pgb volledig hebt doorlopen, ontvangt u een toekenningsbeschikking. Dit is het formele bericht van het zorgkantoor dat uw aanvraag voor een pgb is goedgekeurd en aan u wordt toegekend. De toekenningsbeschikking bevat informatie over de hoogte van uw budget en de looptijd van uw pgb. Wij sturen de toekenningsbeschikking ook naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zodat zij uw zorgverlener kunnen betalen.

 5. Maak een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving

  We vinden het belangrijk dat u goede zorg krijgt. Daarom maakt u voor al uw zorgverleners een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. Wij beoordelen dan of u uw pgb goed gaat besteden. Werkt u in het PGB Portaal? Dan maakt u de zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen eenvoudig digitaal. Doe dit samen met uw zorgverlener.

  Lees meer over het invullen van een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

 6. Koop uw zorg in

  Zijn uw zorgverleners goedgekeurd? Dan kunt u zorg inkopen. U declareert uw rekeningen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hoe dat werkt, leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Gaat u wonen in een wooninitiatief?

U krijgt een wooninitiatieftoeslag van € 4.652 per jaar:

 • als minimaal 3 en maximaal 26 van uw huisgenoten een pgb uit de Wlz hebben;
 • als u allemaal op hetzelfde adres woont of er binnen 100 meter een gemeenschappelijke ruimte is.

Hebt u een indicatie 4VV tot en met 8VV? Dan krijgt u een Toeslag Kwaliteitskader V&V van € 4.229.

Wijzigen contactinformatie

Hebt u een bewindvoerder, curator of gewaarborgde hulp aan ons doorgegeven? Of hebt u een correspondentieadres aan ons doorgegeven? Geef dan wijzigingen in het correspondentieadres tijdig aan ons door. Dit doet u via het wijzigingsformulier persoonsgebonden budget (pgb).

Vul het formulier in. Zorg dat de juiste persoon een handtekening zet. En verstuur het per e-mail naar pgb@cz.nl.
Of per post naar:

CZ zorgkantoor
Postbus 4280
5004 JG Tilburg

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven