Persoonsgebonden budget aanvragen

Wilt u zelf uw zorg regelen, dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Lees hier hoe het aanvraagproces voor een pgb vanuit de Wlz werkt.

Wat is een pgb?

Hoe werkt een pgb en wat komt erbij kijken? We leggen het u uit in een video.

Past een pgb bij uw situatie?

 • U hebt een indicatie waarmee pgb mogelijk is (niet mogelijk bij GGZ B, GGZ C, 1 t/m 5 LVG, 1 SGLVG, 9B VV).
 • U hebt een gewaarborgde hulp als dat nodig is.
 • U woont in Nederland, maar niet in een zorginstelling. Hebt u een aparte indicatie voor begeleiding groep? Dan kunt u hiervoor wel een pgb aanvragen.
 • U zit niet in de gevangenis en hebt geen betalingsproblemen (uitstel van betaling, faillissement of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).
 • U gaat geen behandeling, langdurig verblijf of Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen inkopen.
 • U kunt zelf uw zorg regelen of hebt iemand die u daarbij helpt.

Zó vraagt u in 5 stappen een pgb aan

 1. Vraag een indicatie aan bij het CIZ

  Geef bij het CIZ aan dat u zelf uw zorg met een pgb wilt regelen. Hebt u al een indicatie maar nog geen pgb? Stuur ons dan het formulier ‘Uw zorg omzetten naar een pgb’.

 2. Vul onze formulieren in

  Het CIZ geeft aan ons door dat u zelf uw zorg wilt inkopen. Binnen een week bellen wij u en geven wij uitleg over het persoonsgebonden budget (pgb) en nodigen u uit voor het bewuste keuze gesprek. Ook sturen wij u een aanvraagformulier en budgetplan. U vult beide in en neemt ze mee naar het bewuste keuze gesprek. Regelt iemand anders uw pgb? Of zou u dat graag willen? Vul dan ook de verklaring gewaarborgde hulp. Een gewaarborgde hulp is soms zelfs verplicht. 

 3. Kom naar het bewuste keuze gesprek

  Ontvingen we alles van u? Dan nodigen we u of uw gewaarborgde hulp uit voor een bewuste keuze gesprek. We kijken dan samen of een pgb bij u past. Na dit gesprek sturen we u een brief. Hierin staat of u een pgb krijgt of niet. 

 4. Maak een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving

  We vinden het belangrijk dat u goede zorg krijgt. Daarom maakt u voor al uw zorgverleners een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. Wij en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordelen dan of u uw pgb goed gaat besteden.

 5. Koop uw zorg in

  Zijn uw zorgverleners goedgekeurd? Dan kunt u zorg inkopen. De rekeningen van uw zorgverleners gaan naar de SVB. Zij betalen uw zorgverleners. Hoe hoog is uw pgb? Dat hangt af van uw indicatie. Zoek het op in de Tarieventabel.

Wilt u wonen in een wooninitiatief?

U krijgt u een toeslag van € 4.246 per jaar als tussen de 3 en 26 van uw huisgenoten een pgb uit de Wlz hebben. En als u allemaal op hetzelfde adres woont óf als er binnen 100 meter een gemeenschappelijke ruimte is.

Wijzigen contactinformatie

Hebt u een bewindvoerder, curator of gewaarborgde hulp aan ons doorgegeven? Of hebt u een correspondentieadres aan ons doorgegeven? Geef dan wijzigingen in het correspondentieadres tijdig aan ons door.Dit kan via het wijzigingsformulier.

Het ingevulde en door de juiste persoon ondertekende formulier kan per e-mail worden verzonden naar pgb@cz.nl.
Of per post naar:

CZ zorgkantoor
Postbus 4280
5004 JG Tilburg

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over uw indicatiebesluit, toekenningsbeschikking, verantwoording of het terugbetalen van pgb bedragen?