Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Wilt u zelf uw zorg regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Lees hoe u dat in 6 stappen doet.

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Hoe werkt een pgb en wat komt erbij kijken? We leggen het u uit in een video.

Past een pgb bij uw situatie?

 • U hebt een indicatie waarmee u een pgb kunt aanvragen. Bij een aantal U kunt geen pgb aanvragen met een indicatie voor een van de volgende zorgprofielen:
  • herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (ZZP 9B VV)
  • wonen met enige behandeling en begeleiding (ZZP 1 LVG)
  • wonen met behandeling en begeleiding (ZZP 2 LVG)
  • wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep ( ZZP 3 LVG)
  • wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZZP 4 LVG)
  • besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZZP 5 LVG)
  • behandeling in een SGLVG behandelcentrum (ZZP SGLVG)
  • voortgezet verblijf GGZ met behandeling (ZZP GGZ-B)
  • GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (5 GGZ-W)
   is dat niet mogelijk.
 • U hebt een gewaarborgde hulp als dat nodig is.
 • Staat u onder vrijwillig bewind door schulden (bijvoorbeeld schuldhulpverlening), dan is een pgb wel mogelijk.
 • U woont in Nederland.
 • U ben niet opgenomen in een zorginstelling. Wilt u begeleiding groep ontvangen buiten de zorginstelling? Dan kunt u hiervoor wel een pgb aanvragen.
 • U zit niet in de gevangenis.
 • U hebt geen betalingsproblemen (bijvoorbeeld uitstel van betaling, faillissement of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Ook hebt u geen openstaande schuld bij CZ zorgkantoor.
 • U gaat geen behandeling, langdurig verblijf of Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen inkopen.
 • U kunt zelf uw zorg regelen of hebt iemand die u daarbij helpt.
 • U staat niet op de zwarte lijst van het Verbond van Verzekeraars.

Zó vraagt u in 6 stappen een pgb aan

 1. Vraag een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

  Laat het CIZ weten dat u zelf uw zorg met een pgb wilt regelen. Hebt u al een indicatie maar nog geen pgb? Stuur ons dan het formulier ‘Omzetten zorg’.

 2. Vul onze formulieren in en stuur ze naar ons op

  Het CIZ geeft aan ons door dat u zelf uw zorg wilt inkopen met een pgb of u hebt een omzettingsformulier toegestuurd. Op basis van deze informatie sturen wij u een uitnodiging voor een bewuste keuze gesprek. Bij deze uitnodiging ontvangt u een aanvraagformulier, budgetplan en foldermateriaal. Dit pakket sturen wij naar het bij ons bekende woonadres van de budgethouder.

  Regelt iemand anders uw pgb? Of zou u dat graag willen? Vul dan het aanvraagformulier en budgetplan in samen met deze persoon. Een gewaarborgde hulp is soms zelfs verplicht.

  Wij ontvangen de formulieren graag uiterlijk 3 dagen vóór het geplande bewuste keuze gesprek van u. Stuur de documenten per e-mail.  

 3. Het bewuste keuze gesprek

  We willen graag dat u een bewuste keuze maakt voor het pgb. En dat u weet wat er van u verwacht wordt. Tijdens het bewuste keuze gesprek kijken we daarom samen of een pgb bij uw situatie past. We bespreken:

  • Hoe u de zorg wilt regelen
  • Wie de administratie van uw budget gaat doen
  • Al uw vragen over het pgb
  • De rechten en plichten
 4. Toekenningsbeschikking

  Wanneer u alle stappen voor de aanvragen van een pgb volledig hebt doorlopen, ontvangt u een toekenningsbeschikking. Dit is het formele bericht van het zorgkantoor dat uw aanvraag voor een pgb is goedgekeurd en aan u wordt toegekend. De toekenningsbeschikking bevat informatie over de hoogte van uw budget en de looptijd van uw pgb. Wij sturen de toekenningsbeschikking ook naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zodat zij uw zorgverlener kunnen betalen.

 5. Maak een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving

  We vinden het belangrijk dat u goede zorg krijgt. Daarom maakt u voor al uw zorgverleners een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. Wij beoordelen dan of u uw pgb goed gaat besteden. Werkt u in het PGB Portaal? Dan maakt u de zorgovereenkomsten eenvoudig digitaal. Doe dit samen met uw zorgverlener.

  Lees meer over het invullen van een zorgovereenkomst.

 6. Koop uw zorg in

  Zijn uw zorgverleners goedgekeurd? Dan kunt u zorg inkopen. U declareert uw rekeningen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hoe dat werkt, leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Gaat u wonen in een wooninitiatief?

U krijgt een wooninitiatieftoeslag van € 4.724 per jaar (dat wordt per 1 januari 2023 €5.007 per jaar):

 • als minimaal 3 en maximaal 26 van uw huisgenoten een pgb uit de Wlz hebben;
 • als u allemaal op hetzelfde adres woont of er binnen 100 meter een gemeenschappelijke ruimte is.

Hebt u een indicatie 4VV tot en met 8VV? Dan krijgt u een Toeslag Kwaliteitskader V&V van € 4.295 (dat wordt per 1 januari 2023 €4.552 per jaar).

Eigen bijdrage betalen

Voor de meeste langdurige zorg uit de Wlz geldt een eigen bijdrage. Ook voor een pgb. U betaalt een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. De eigen bijdrage is niet afhankelijk van de hoogte van het pgb. Wij geven uw gegevens door aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent uw eigen bijdrage. U krijgt een rekening van het CAK voor de eigen bijdrage en betaalt deze dus aan het CAK. U betaalt de eigen bijdrage vanaf de ingangsdatum van uw pgb.

Wijzigen contactinformatie

Hebt u een bewindvoerder, curator of gewaarborgde hulp aan ons doorgegeven? Of hebt u een correspondentieadres aan ons doorgegeven? Geef dan wijzigingen in het correspondentieadres tijdig aan ons door. Dit doet u via het wijzigingsformulier persoonsgebonden budget (pgb).

Vul het formulier in. Zorg dat de juiste persoon een handtekening zet. En verstuur het per e-mail.
Of per post naar:

CZ zorgkantoor
Postbus 4280
5004 JG Tilburg

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven