Zó vraagt u een pgb aan

Wilt u zelf uw zorg regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Met een pgb regelt u zelf welke zorgverlener er komt en wanneer. En zorgt u ervoor dat de zorgverlener op tijd betaald wordt. U heeft veel vrijheid maar moet ook veel zelf regelen. Lees hoe het werkt.

Past een pgb bij uw situatie?

 • U heeft een indicatie waarmee u een pgb kunt aanvragen. U kunt geen pgb aanvragen met een indicatie voor een van de volgende zorgprofielen:
  - herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (ZZP 9B VV)
  - wonen met enige behandeling en begeleiding (ZZP 1 LVG)
  - wonen met behandeling en begeleiding (ZZP 2 LVG)
  - wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep ( ZZP 3 LVG)
  - wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZZP 4 LVG)
  - besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZZP 5 LVG)
  - behandeling in een SGLVG behandelcentrum (ZZP SGLVG)
  - voortgezet verblijf GGZ met behandeling (ZZP GGZ-B)
  - GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (5 GGZ-W)
 • U heeft een pgb-beheerder als dat nodig is.
 • Staat u onder vrijwillig bewind door schulden (bijvoorbeeld schuldhulpverlening), dan is een pgb wel mogelijk.
 • U woont in Nederland.
 • U bent niet opgenomen in een zorginstelling. Wilt u begeleiding groep ontvangen buiten de zorginstelling? Dan kunt u hiervoor wel een pgb aanvragen.
 • U zit niet in de gevangenis.
 • U heeft geen betalingsproblemen (bijvoorbeeld uitstel van betaling, faillissement of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Ook heeft u geen openstaande schuld bij CZ zorgkantoor.
 • U gaat geen behandeling, langdurig verblijf of Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen inkopen.
 • U kunt zelf uw zorg regelen of heeft iemand die u daarbij helpt (een pgb-beheerder).
 • U staat niet op de zwarte lijst van het Verbond van Verzekeraars.
 • Gaat u zelf uw pgb beheren? Dan moet u Nederlands kunnen spreken en mag u geen tolk gebruiken. U moet ook de Nederlandse taal kunnen lezen en schrijven om uw pgb-administratie te kunnen voeren.

Check of u pgb-vaardig bent

Check wat u als budgethouder (of pgb-beheerder) ten minste moet weten en kunnen om met een pgb om te gaan. Deze tien punten kunnen u helpen om na te gaan of het zelf organiseren van zorg met een pgb bij u past. Bekijk ook de handreiking minimale pgb-vaardigheid

Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger zoals een mentor, bewindvoerder, curator of notarieel gevolmachtigde? Dan beheert hij of zij uw pgb. Of machtigt iemand anders om het te beheren. In de andere gevallen mag u zelf het pgb beheren of iemand anders machtigen om dit te doen. Deze persoon wordt uw pgb-beheerder. Hij of zij wordt onze eerste contactpersoon.

Zó vraagt u in 6 stappen een pgb aan

 1. Vraag een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

  Laat het CIZ weten dat u zelf uw zorg met een pgb wilt regelen. Heeft u al een indicatie, maar nog geen pgb? Vult u dan het digitale omzettingsformulier in. Vult u het formulier liever met de hand in? Vul dan het omzettingsformulier (pdf-versie) in.

 2. Vul onze formulieren in en stuur ze naar ons op

  Het CIZ heeft aan ons doorgegeven dat u zelf uw zorg wilt inkopen met een pgb. Of u heeft een omzettingsformulier naar ons opgestuurd. Nadat wij deze informatie hebben ontvangen, sturen wij u een welkomstbrief. Hierbij zit een aanvraagmap met aanvraag- en machtigingsformulieren, een budgetplan en brochures.


  Bij het aanvragen van een pgb stelt u ook een budgetplan op. Daarin geeft u zo uitgebreid mogelijk aan welke zorg u wilt inkopen en bij welke zorgverlener(s) u dat doet. Op basis van daarvan berekent u vervolgens het budget dat u daarvoor nodig heeft. Maak voor het invullen van het budgetplan gebruik van de zorgstandaarden.


  Stuur de gevraagde documenten uit de welkomstbrief via e-mail

 3. Het Bewuste Keuze Gesprek (BKG)

  Als alle informatie compleet is, nemen we contact met u op om een Bewuste Keuze Gesprek (BKG) in te plannen. Gaat u niet zelf het pgb regelen? Dan voeren we het gesprek met uw pgb-beheerder.


  We willen graag dat u een bewuste keuze maakt voor het pgb. En dat u weet wat er van u verwacht wordt. Tijdens het Bewuste Keuze Gesprek kijken we daarom samen of een pgb bij uw situatie past. We bespreken hoe u de zorg wilt regelen en denken met u mee. Daarnaast toetsen we uw kennis van een pgb om te kijken of u in staat bent om het pgb-budget te beheren. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om vragen te stellen.


  Tijdens het BKG kunt u ons vertellen welke zorg u in gaat kopen en met welke reden deze zorg passend en van goede kwaliteit is. Beschrijf daarom de gevraagde zorginzet zo uitgebreid mogelijk in het budgetplan, dan hoeft u dat niet toe te lichten tijdens het gesprek.


  Wij beoordelen tijdens het BKG of de gevraagde zorginzet voldoet aan de verplichtingen. In sommige gevallen kunnen wij na dit gesprek aanpassingen in uw budgetplan vragen. Vul dit budgetplan daarom zo volledig mogelijk in.


  Een goede voorbereiding op het gesprek is belangrijk. Wilt u hulp of ondersteuning vóór het gesprek? Neem dan contact op met onze zorgadviseurs.

 4. Toekenningsbeschikking

  Heeft u alle stappen voor de aanvraag van het pgb volledig doorlopen? En klopt alles? Dan ontvangt u een toekenningsbeschikking per post. Dit is het formele bericht van het zorgkantoor dat uw aanvraag voor een pgb is goedgekeurd en aan u wordt toegekend.


  In de toekenningsbeschikking staat hoe hoog uw pgb is en voor welke periode u het kunt gebruiken. U ontvangt aan het eind van elk jaar een toekenningsbeschikking voor het nieuwe jaar. De tarieven veranderen elk jaar, waardoor ook de hoogte van uw budget verandert.

  Wijzigingen

  Soms komt het voor dat er iets verandert in uw persoonlijke situatie. U gaat bijvoorbeeld voor een langere periode in het buitenland op vakantie, u krijgt meer zorg of u verblijft tijdelijk in een zorginstelling. Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat uw budget verandert. Bij deze wijzigingen moet u steeds uw budgetplan aanpassen. Het budgetplan is namelijk de onderbouwing voor uw pgb-zorg. Gaan wij akkoord met uw aangepaste budgetplan? Dan krijgt u een nieuwe toekenningsbeschikking van ons. Geef een verandering op tijd aan ons door en voorkom financiële verrassingen.


  In het PGB Portaal vindt u alle gegevens over uw budget terug. Het PGB Portaal is de plek om uw volledige pgb-administratie te beheren. Ook uw zorgverlener, zorgkantoor en de Sociale verzekeringsbank (SVB) werken in het portaal. Het werkt snel, makkelijk, overzichtelijk en veilig.


  Het kan ook zijn dat uw aanvraag voor een pgb wordt afgewezen. U ontvangt daarover dan een schriftelijke uitleg van ons.

 5. Maak een zorgovereenkomst

  U stelt voor al uw zorgverleners digitaal een zorgovereenkomst op. Hierin zet u ook een duidelijke beschrijving van de te ontvangen zorg. Wij beoordelen dan of u uw pgb goed gaat besteden. Wij kijken hierbij onder andere of uw zorgovereenkomst klopt met uw budgetplan.


  In het PGB Portaal maakt u de zorgovereenkomsten eenvoudig digitaal. Hierna deelt u deze via ook weer digitaal met uw zorgverlener. Is uw zorgverlener het eens met de inhoud van de zorgovereenkomst? Dan kan deze na digitale ondertekening de overeenkomst naar u terugsturen. U kunt de overeenkomst hierna altijd nog wijzigen.


  Bent u akkoord met alle afspraken? U kunt dan de zorgovereenkomst digitaal ondertekenen en indienen via de knop “digitaal ondertekenen”.


  Lees meer over het invullen van een zorgovereenkomst.

 6. Koop uw zorg in

  Zijn uw zorgverleners goedgekeurd? Dan kunt u zorg inkopen. U declareert uw rekeningen digitaal via het PGB portaal. Hoe dat werkt, leest u hier

Hulp nodig bij gebruik PGB Portaal?

Heeft u hulp nodig bij gebruik van het PGB Portaal of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantadviseurs. Zij kunnen met u meekijken en u direct uitleg geven. Bel met 088 555 70 65 (maandag t/m vrijdag van 9:00 - 17:00 uur) of stuur uw vraag over het PGB Portaal.

Gaat u wonen in een wooninitiatief?

U krijgt een wooninitiatieftoeslag van € 5.401 per jaar:

 • als minimaal 3 en maximaal 26 van uw huisgenoten een pgb uit de Wlz hebben;
 • als u allemaal op hetzelfde adres woont of er binnen 100 meter een gemeenschappelijke ruimte is.

Heeft u een indicatie 4VV tot en met 8VV? Dan krijgt u een Toeslag Kwaliteitskader V&V van €4.842 per jaar.

Eigen bijdrage betalen

Voor de meeste langdurige zorg uit de Wlz geldt een eigen bijdrage. Ook voor een pgb. U betaalt een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. De eigen bijdrage is niet afhankelijk van de hoogte van het pgb. Wij geven uw gegevens door aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent uw eigen bijdrage. U krijgt een rekening van het CAK voor de eigen bijdrage en betaalt deze dus aan het CAK. U betaalt de eigen bijdrage vanaf de ingangsdatum van uw pgb.

Wijzigen contactinformatie

Heeft u een bewindvoerder, curator, mentor of heeft u iemand anders gemachtigd voor het beheren van uw pgb? En kloppen de persoonlijke gegevens niet meer? Geef dan wijzigingen in het correspondentieadres tijdig aan ons door. Dit doet u via het wijzigingsformulier persoonsgebonden budget (pgb) (binnenkort hier te downloaden).

Vul het formulier in, zorg dat de juiste persoon ondertekent en mail het naar ons. Of stuur het per post naar: 

CZ zorgkantoor
Postbus 4280
5004 JG Tilburg

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.