Zó vraagt u een pgb aan

Wilt u zelf uw zorg regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Met een pgb regelt u zelf welke zorgverlener er komt en wanneer. En zorgt u ervoor dat de zorgverlener op tijd betaald wordt. U hebt veel vrijheid maar moet ook veel zelf regelen. Lees hoe het werkt.

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Hoe werkt een pgb en wat komt erbij kijken? We leggen het u uit in een video.

Past een pgb bij uw situatie?

 • U hebt een indicatie waarmee u een pgb kunt aanvragen. Bij een aantal U kunt geen pgb aanvragen met een indicatie voor een van de volgende zorgprofielen:
  • herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (ZZP 9B VV)
  • wonen met enige behandeling en begeleiding (ZZP 1 LVG)
  • wonen met behandeling en begeleiding (ZZP 2 LVG)
  • wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep ( ZZP 3 LVG)
  • wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZZP 4 LVG)
  • besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZZP 5 LVG)
  • behandeling in een SGLVG behandelcentrum (ZZP SGLVG)
  • voortgezet verblijf GGZ met behandeling (ZZP GGZ-B)
  • GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (5 GGZ-W)
   is dat niet mogelijk.
 • U hebt een gewaarborgde hulp als dat nodig is.
 • Staat u onder vrijwillig bewind door schulden (bijvoorbeeld schuldhulpverlening), dan is een pgb wel mogelijk.
 • U woont in Nederland.
 • U ben niet opgenomen in een zorginstelling. Wilt u begeleiding groep ontvangen buiten de zorginstelling? Dan kunt u hiervoor wel een pgb aanvragen.
 • U zit niet in de gevangenis.
 • U hebt geen betalingsproblemen (bijvoorbeeld uitstel van betaling, faillissement of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Ook hebt u geen openstaande schuld bij CZ zorgkantoor.
 • U gaat geen behandeling, langdurig verblijf of Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen inkopen.
 • U kunt zelf uw zorg regelen of hebt iemand die u daarbij helpt.
 • U staat niet op de zwarte lijst van het Verbond van Verzekeraars.
 • Gaat u zelf uw pgb beheren? Dan moet u Nederlands kunnen spreken en mag u geen tolk gebruiken. U moet ook de Nederlandse taal kunnen lezen en schrijven om uw pgb-administratie te kunnen voeren.

Zó vraagt u in 6 stappen een pgb aan

 1. Vraag een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

  Laat het CIZ weten dat u zelf uw zorg met een pgb wilt regelen. Hebt u al een indicatie maar nog geen pgb? Vult u dan het digitale omzettingsformulier in. Vult u het formulier liever met de hand in? Vul dan de pdf-versie in.

 2. Vul onze formulieren in en stuur ze naar ons op

  Het CIZ geeft aan ons door dat u zelf uw zorg wilt inkopen met een pgb of u hebt een omzettingsformulier toegestuurd. Op basis van deze informatie sturen wij u een uitnodiging voor een bewuste keuze gesprek. Bij deze uitnodiging ontvangt u een aanvraagformulier, budgetplan en foldermateriaal. Dit pakket sturen wij naar het bij ons bekende woonadres van de budgethouder.

  Regelt iemand anders uw pgb? Of zou u dat graag willen? Vul dan het aanvraagformulier en budgetplan in samen met deze persoon. Een gewaarborgde hulp is soms zelfs verplicht.

  Stuur ons uiterlijk 3 werkdagen voor uw bewuste keuze gesprek de volledig ingevulde en ondertekende formulieren per e-mail. Hebben wij deze niet op tijd voor het gesprek compleet ontvangen, dan annuleren we het gesprek en wordt er een nieuwe afspraak voor u ingepland.

  Beschrijf de gevraagde zorginzet zo uitgebreid mogelijk in het budgetplan. Een budgetplan is verplicht. Wij willen namelijk weten hoe u uw pgb wilt besteden. In het budgetplan gaat u in op vragen als: welke zorg wilt u inkopen? Bij welke personen of instellingen wilt u dat doen en tegen welk uurtarief? Dan hoeft u dat niet allemaal toe te lichten tijdens het bewuste keuze gesprek. Wij beoordelen tijdens het bewuste keuze gesprek of de gevraagde zorginzet voldoet aan de pgb-voorwaarden. In sommige gevallen kunnen wij na dit gesprek aanpassingen in uw budgetplan vragen. Vul dit budgetplan daarom zo volledig mogelijk in. Hoe completer deze informatie is bij uw aanvraag, hoe sneller wij uw pgb-aanvraag kunnen beoordelen.

 3. Het bewuste keuze gesprek (BKG)

  We willen graag dat u een bewuste keuze maakt voor het pgb. En dat u weet wat er van u verwacht wordt. Tijdens het bewuste keuze gesprek kijken we daarom samen of een pgb bij uw situatie past. We bespreken hoe u de zorg wilt regelen en denken met u mee. Daarnaast toetsen we uw kennis van een pgb om te kijken of u in staat bent om het pgb-budget te beheren. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

  Tijdens het BKG kunt u ons vertellen welke zorg u in gaat kopen en met welke reden deze zorg passend en van goede kwaliteit is. Een goede voorbereiding op het gesprek is belangrijk. Wilt u hulp of ondersteuning vóór het gesprek? Lees hier meer over de mogelijkheden.

  Voorbereiden op een BKG

  In het informatiepakket dat u van ons heeft ontvangen, zitten verschillende brochures over een pgb. Neem deze goed door. Om te checken welke kennis en vaardigheden u minimaal nodig heeft om een pgb te kunnen beheren, kunt u deze informatie doornemen.

  Wie is er bij een BKG aanwezig?

  • De budgethouder of gewaarborgde hulp (als die verplicht is)
  • De wettelijke vertegenwoordiger
  • Een medewerker van CZ zorgkantoor

  Een zorgverlener mag niet bij het gesprek aanwezig zijn. Voer het gesprek op een rustige plek. Zo voorkomt u dat het gesprek verstoord wordt.

 4. Toekenningsbeschikking

  Wanneer u alle stappen voor de aanvragen van een pgb volledig heeft doorlopen en alles klopt, dan ontvangt u een toekenningsbeschikking per post. Dit is het formele bericht van het zorgkantoor dat uw aanvraag voor een pgb is goedgekeurd en aan u wordt toegekend. De toekenningsbeschikking bevat informatie over de hoogte van uw budget en de looptijd van uw pgb. Elk jaar ontvangt u aan het eind van het jaar een toekenningsbeschikking voor het nieuwe jaar. Jaarlijks veranderen de tarieven waardoor de hoogte van uw budget verandert. Het nieuwe budget vindt u terug in de nieuwe toekenningsbeschikking. Soms komt het voor dat er iets verandert in uw persoonlijke situatie. U gaat bijvoorbeeld voor een langere periode in het buitenland op vakantie, u krijgt meer zorg of u verblijft tijdelijk in een zorginstelling. Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat uw budget verandert. U krijgt dan een nieuwe toekenningsbeschikking van ons. Geef verandering op tijd aan ons door en voorkom financiële verrassingen.
  In het PGB Portaal vindt u alle gegevens over uw budget terug. Het PGB Portaal is één plek om uw volledige pgb-administratie te beheren. Ook uw zorgverlener, zorgkantoor en de Sociale verzekeringsbank (SVB) werken in het portaal. Het werkt snel, makkelijk, overzichtelijk en veilig. Het kan ook zijn dat uw aanvraag voor een pgb wordt afgewezen. U ontvangt dan een schriftelijke uitleg van ons.

 5. Maak een zorgovereenkomst

  We vinden het belangrijk dat u goede zorg krijgt. Daarom stelt u voor al uw zorgverleners digitaal een zorgovereenkomst met daarin ook een beschrijving van de zorg op. Wij beoordelen dan of u uw pgb goed gaat besteden. In het PGB Portaal maakt u de zorgovereenkomsten eenvoudig digitaal. Hierna deelt u deze via ook weer digitaal met uw zorgverlener. Is uw zorgverlener het eens met de inhoud van de zorgovereenkomst? Dan kan deze na digitale ondertekening de overeenkomst naar u terugsturen. U kunt de overeenkomst ook hierna altijd nog wijzigen. Bent u akkoord met alle afspraken? Dat dient u de zorgovereenkomst digitaal in na het zetten van uw digitale handtekening d.m.v. de knop “digitaal ondertekenen”.

  Lees meer over het invullen van een zorgovereenkomst.

 6. Koop uw zorg in

  Zijn uw zorgverleners goedgekeurd? Dan kunt u zorg inkopen. U declareert uw rekeningen digitaal via het PGB portaal. Hoe dat werkt, leest u hier.

Hulp nodig bij gebruik PGB Portaal?

Heeft u hulp nodig bij gebruik van het PGB Portaal of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantadviseurs. Zij kunnen met u meekijken en u direct uitleg geven. Bel met 088 555 70 65 (maandag t/m vrijdag van 9:00 - 17:00 uur) of stuur uw vraag over het PGB Portaal.

Gaat u wonen in een wooninitiatief?

U krijgt een wooninitiatieftoeslag van € 5.007 per jaar:

 • als minimaal 3 en maximaal 26 van uw huisgenoten een pgb uit de Wlz hebben;
 • als u allemaal op hetzelfde adres woont of er binnen 100 meter een gemeenschappelijke ruimte is.

Heeft u een indicatie 4VV tot en met 8VV? Dan krijgt u een Toeslag Kwaliteitskader V&V van €4.552 per jaar.

Eigen bijdrage betalen

Voor de meeste langdurige zorg uit de Wlz geldt een eigen bijdrage. Ook voor een pgb. U betaalt een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. De eigen bijdrage is niet afhankelijk van de hoogte van het pgb. Wij geven uw gegevens door aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent uw eigen bijdrage. U krijgt een rekening van het CAK voor de eigen bijdrage en betaalt deze dus aan het CAK. U betaalt de eigen bijdrage vanaf de ingangsdatum van uw pgb.

Wijzigen contactinformatie

Hebt u een bewindvoerder, curator of gewaarborgde hulp aan ons doorgegeven? Of hebt u een correspondentieadres aan ons doorgegeven? Geef dan wijzigingen in het correspondentieadres tijdig aan ons door. Dit doet u via het wijzigingsformulier persoonsgebonden budget (pgb).

Vul het formulier in. Zorg dat de juiste persoon een handtekening zet. En verstuur het per e-mail.
Of per post naar:

CZ zorgkantoor
Postbus 4280
5004 JG Tilburg

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven