Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Wilt u zelf uw zorg regelen, dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Lees hier hoe het aanvraagproces voor een pgb vanuit de Wlz werkt.

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Hoe werkt een pgb en wat komt erbij kijken? We leggen het u uit in een video.

Past een pgb bij uw situatie?

 • U hebt een indicatie waarmee pgb mogelijk is (niet mogelijk bij GGZ B, GGZ C, 1 t/m 5 LVG, 1 SGLVG, 9B VV).
 • U hebt een gewaarborgde hulp als dat nodig is.
 • U woont in Nederland, maar niet in een zorginstelling. Hebt u een aparte indicatie voor begeleiding groep? Dan kunt u hiervoor wel een pgb aanvragen.
 • U zit niet in de gevangenis en hebt geen betalingsproblemen (uitstel van betaling, faillissement of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).
 • U gaat geen behandeling, langdurig verblijf of Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen inkopen.
 • U kunt zelf uw zorg regelen of hebt iemand die u daarbij helpt.

Zó vraagt u in 5 stappen een pgb aan

 1. Vraag een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

  Geef bij het CIZ aan dat u zelf uw zorg met een pgb wilt regelen. Hebt u al een indicatie maar nog geen pgb? Stuur ons dan het formulier ‘Uw zorg omzetten naar een pgb’.

 2. Vul onze formulieren in

  Het CIZ geeft aan ons door dat u zelf uw zorg wilt inkopen. Daarna bellen wij u en geven wij uitleg over het persoonsgebonden budget (pgb) en nodigen u uit voor het bewuste keuze gesprek. We sturen u een aanvraagformulier en budgetplan. U vult beide in en neemt ze mee naar het bewuste keuze gesprek. Regelt iemand anders uw pgb? Of zou u dat graag willen? Vul dan ook de verklaring gewaarborgde hulp. Een gewaarborgde hulp is soms zelfs verplicht. 

 3. Kom naar het bewuste keuze gesprek

  Ontvingen we alles van u? Tijdens het bewuste keuze gesprek kijken we dan samen of een pgb bij u past. Na dit gesprek sturen we u een brief. Hierin staat of het pgb aan u wordt toegekend.

 4. Koop uw zorg in

  Zijn uw zorgverleners goedgekeurd? Dan kunt u zorg inkopen. Ook declaraties stuurt u gemakkelijk digitaal in via het PGB Portaal. Omdat u alles digitaal regelt, kan uw zorgverlener sneller worden uitbetaald. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt ervoor dat het geld bij uw zorgverlener terecht komt. Werkt u op papier? Stuur uw declaraties dan per post naar de SVB.

Wilt u wonen in een wooninitiatief?

U krijgt een wooninitiatieventoeslag van € 4.480 per jaar:

 • Als minimaal 3 en maximaal 26 van uw huisgenoten een pgb uit de Wlz hebben
 • U woont allemaal op hetzelfde adres
 • Of er is binnen 100 meter een gemeenschappelijke ruimte

Wijzigen contactinformatie

Hebt u een bewindvoerder, curator of gewaarborgde hulp aan ons doorgegeven? Of hebt u een correspondentieadres aan ons doorgegeven? Geef dan wijzigingen in het correspondentieadres tijdig aan ons door. Dit kan via het wijzigingsformulier.

Het ingevulde en door de juiste persoon ondertekende formulier kan per e-mail worden verzonden naar pgb@cz.nl.
Of per post naar:

CZ zorgkantoor
Postbus 4280
5004 JG Tilburg

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.