Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van CZ zorgkantoor of het CIZ? Of bent u het oneens met de berekening van uw eigen bijdrage? Zo maakt u bezwaar.

Waartegen maakt u bezwaar?

  • Oneens met een indicatie van het CIZ? Bekijk bij het CIZ hoe u bezwaar maakt.
  • Oneens met uw eigen bijdrage? Bekijk bij het CAK hoe u bezwaar maakt.
  • Oneens met uw pgb of zorg van een instelling bij u thuis? Maak bezwaar bij CZ zorgkantoor.

Bezwaar tegen CZ zorgkantoor: uw pgb
Bent u het oneens met een besluit over uw (pgb)? Maak binnen zes weken na ontvangst van het besluit schriftelijk bezwaar bij CZ zorgkantoor:

CZ zorgkantoor t.a.v. groep Bezwaren pgb
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Bezwaar tegen CZ zorgkantoor: zorg bij u thuis
Bent u het oneens met het besluit over zorg van een instelling bij u thuis? Maak binnen zes weken na ontvangst van het besluit schriftelijk bezwaar bij CZ zorgkantoor:

CZ zorgkantoor t.a.v. groep Bezwaren zorgadvies
Postbus 5130
5004 EC Tilburg

Nadat u bezwaar hebt gemaakt

U ontvangt altijd eerst een ontvangstbevestiging. 

Het kan zijn dat we uw bezwaar overdragen aan onze afdeling Juridische Zaken. U ontvangt dan een uitnodiging voor een hoorzitting. U kunt zelf kiezen of de hoorzitting telefonisch of persoonlijk plaatsvindt. 

Binnen zes weken nemen we een beslissing op uw bezwaar. Bent u het oneens met die beslissing? Teken binnen zes weken na ontvangst van het besluit beroep aan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.