Publicatie Nota van Inlichtingen (aanvullend) inkoopbeleid 2023 en 2024 – tariefbeleid VG7

Wij hebben voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ) het aanvullend inkoopbeleid VG7 voor het jaar 2023 gepubliceerd bij Downloads zorginkoop 2023. Het inkoopbeleid VG7 2024 is opgenomen in de Nota van Inlichtingen.

27 juli 2023

U heeft hierover vragen kunnen stellen en deze zijn beantwoord in de Nota van Inlichtingen. U treft deze aan onder Downloads zorginkoop 2023 en Downloads zorginkoop 2024.