Downloads sector Verpleging & Verzorging

Op deze pagina vindt u de documenten voor de zorginkoop 2024 voor de sector Verpleging & Verzorging (V&V). Op 1 juni 2023 zijn onze inkoopdocumenten gepubliceerd.

Op 31 mei zijn de volgende documenten ten behoeve van de zorginkoop 2024 geplaatst:

Regiobijeenkomsten

We organiseerden voor de ontwikkeling van het zorginkoopbeleid 2024 ook regiobijeenkomsten met als doel op inhoud met zorgaanbieders van gedachten te wisselen over de bewegingen en de doelen voor het nieuwe inkoopbeleid.

Lees er hier meer over

Downloads Regiobijeenkomsten

De hoofdlijnen van deze regionale V&V-bijeenkomsten zijn terug te lezen in onderstaande getekende notulen.

Presentatie inkoopsystematiek V&V

Zo zien wij toekomstbestendige verpleegzorg

Wij hebben de ambitie om tot 2025 voor circa 5.000 mensen extra verpleegzorg te organiseren. Tot 2030 verwachten we nogmaals een groei van 5.500 mensen in onze zorgkantoorregio’s die aangewezen zijn op langdurige verpleegzorg. Wij zien het als onze taak om toekomstbestendige verpleegzorg te organiseren en volgens onze visie wordt deze (extra) verpleegzorg thuis georganiseerd; op de plek waar dat verantwoord is en waar de cliënt dat graag wil.

Lees hier meer over in ons visiedocument Wonen en Zorg

Publieksversie inkoopdocument V&V

Wij maakten een beknopte versie van ons zorginkoopdocument. Hierin leggen we uit wat we doen in de zorginkoop en wat we daarbij belangrijk vinden. Lees dit document zeker eens door zodat u weet waarover zorgkantoren en zorgaanbieders met elkaar in gesprek gaan en hoe zij met elkaar samenwerken aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke langdurige zorg.

Inkoopdocument publieksversie van de sector Verpleging & Verzorging (V&V)