Downloads zorginkoop 2024

Hier vindt u de documenten per sector (V&V, GGZ en GZ) voor de zorginkoop 2024 en de documenten die horen bij de contractering voor Onafhankelijke Clientondersteuning (OCO) 2024.

Meerjarig inkoopbeleid

Elk jaar maken zorgkantoren afspraken met zorgaanbieders voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De manier waarop we zorg inkopen wordt vanaf 2024 anders ingevuld en meer afgestemd op regionale ontwikkelingen. CZ zorgkantoor presenteert u een meerjarig inkoopbeleid, passend binnen de landelijke visie. Zo willen we u voor een langere periode duidelijkheid geven en de inkoop beter laten aansluiten op de situatie in de regio.

Het regionale meerjarig inkoopbeleid vervangt het huidige inkoopkader, dat loopt tot en met 2023. In het regionale inkoopbeleid leest u alle informatie over het inkoopproces. Dit is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet meer verdeeld over een landelijk ZN document en een regionaal inkoopdocument. Wel zijn er nog regionale en landelijke bijlagen. Deze vindt u bij de downloads per sector.

Webinar tariefsystematiek zorginkoop

Op 13 april organiseerde CZ zorgkantoor een webinar over de tariefsystematiek rondom de zorginkoop Wlz 2024.

Kijk het webinar terug