Downloads sector Geestelijke Gezondheidszorg

Op deze pagina vindt u de documenten voor de zorginkoop 2024 voor de sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Op 1 juni 2023 zijn onze inkoopdocumenten gepubliceerd.

Op 31 mei zijn de volgende documenten ten behoeve van de zorginkoop 2024 geplaatst:

Publieksversie inkoopdocument GGZ

Wij maakten een beknopte versie van ons zorginkoopdocument. Hierin leggen we uit wat we doen in de zorginkoop en wat we daarbij belangrijk vinden. Lees dit document zeker eens door zodat u weet waarover zorgkantoren en zorgaanbieders met elkaar in gesprek gaan en hoe zij met elkaar samenwerken aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke langdurige zorg.

Regiobeelden GGZ

2024