Downloads sector Gehandicaptenzorg

Op deze pagina vindt u de documenten voor de zorginkoop 2024 voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Op 1 juni 2023 zijn onze inkoopdocumenten gepubliceerd.

Op 31 mei zijn de volgende documenten ten behoeve van de zorginkoop 2024 geplaatst:

Regionale zorginkoopdocumenten

Bijlage 1 tot en met 3 staan in het inkoopdocument en bijlage 4 is niet voor de GZ sector van toepassing.

De aanvullende inkoopdocumenten over het inkoopbeleid VG7 2023 vindt u op de pagina Downloads 2023.
Het inkoopbeleid VG7 2024 leest u in de Nota van Inlichtingen.

Toekomstbestendige gehandicaptenzorg; urgentie tot veranderen

De langdurige gehandicaptenzorg staat voor grote uitdagingen. Willen we de komende jaren voldoende, passende en kwalitatief goede zorg bieden, dan zijn veranderingen nodig. Hoe kunnen wij als maatschappij, en daarmee ook als zorgkantoor, ervoor zorgen dat mensen met een Wlz-indicatie een zo goed mogelijk leven kunnen leiden, met de zorg en ondersteuning die nodig is. Lees het in ons visiedocument De weg naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg.

Cliëntversie inkoopdocument GZ

Wij maakten een beknopte versie van ons zorginkoopdocument. Hierin leggen we uit wat we doen in de zorginkoop en wat we daarbij belangrijk vinden. Lees dit document zeker eens door zodat u weet waarover zorgkantoren en zorgaanbieders met elkaar in gesprek gaan en hoe zij met elkaar samenwerken aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke langdurige zorg.

Cliƫntversie inkoopdocument van de sector Gehandicaptenzorg (GZ)