Meerzorg voor zorgaanbieders

Soms is de zorgvraag van een cliënt zo complex, dat aanvullende zorg nodig is bovenop de zorg binnen het zorgprofiel. Dan is er sprake van meerzorg. Het kan gaan om cliënten in een instelling en om thuiswonende cliënten. De regeling Meerzorg is er voor alle sectoren (GGZ, GZ en V&V).

Meerzorg MPT

Wilt u meer informatie over de toeslag Meerzorg MPT (thuis)? Hier leest u er meer over. Hieronder leest u meer informatie over de toeslag Meerzorg ZZP/VPT (intramuraal).

Meerzorg ZZP/VPT (intramuraal)

Een cliënt komt in aanmerking voor meerzorg ZZP/VPT als hij een indicatiebesluit heeft voor een van de volgende zorgzwaartepakketten (zorgprofielen)

 • VG-5, VG-7, VG-8
 • LG-5, LG-6, LG-7
 • ZG-3 auditief, ZG-5 visueel
 • LVG-4, LVG-5, SGLVG
 • VV-7, VV-8
 • GGZ-6B of GGZ-7B
 • 4GGZ-W, 5GGZ-W

Het meerzorgproces in het kort

Bij bepaalde zorgzwaartepakketten (ZZP/VPT) is meerzorg mogelijk. De zorgbehoefte van de cliënt moet dan minimaal 25% in uren hoger zijn dan de zorg die volgens de indicatie mogelijk is. U vraagt als zorgaanbieder meerzorg aan bij ons zorgkantoor. Wij beoordelen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Kennen wij de meerzorg toe, dan bepalen we vervolgens de omvang (een geldbedrag) en de duur van de meerzorg. Vervolgens ontvangt u van ons een beschikking via het VECOZO-notitieverkeer.

Groepsmeerzorg en individuele meerzorg

Groepsmeerzorg

Vanaf 2020 kan groepsmeerzorg worden ingezet bij groepen van minimaal twee cliënten.
Het voordeel van de groepsmeerzorgregeling is dat bij het verantwoorden van de zorginzet geen toerekening naar de individuele cliënt noodzakelijk is. Hierdoor kunt u de extra middelen niet alleen inzetten voor de cliënt voor wie de meerzorg is, maar ook voor verbeteringen in de omgeving van de cliënt. Daardoor kunt u de beschikbare middelen flexibeler besteden.

Individuele meerzorg

U kiest voor individuele meerzorg als er sprake is van 1 cliënt op de groep waarvoor meerzorg nodig is, of als de doelen voor de cliënt zo specifiek zijn, dat deze niet voor andere cliënten op de groep gelden.

Individuele aanvraag preventieve Meerzorg (intramuraal of VPT)

Inzet van preventieve Meerzorg is bedoeld om in individuele cliëntsituaties (verdere) terugval van functioneren te voorkomen of te beperken. Dat kan via snelle onderbouwde inzet van expertise en/of uitbreiding van de zorg voor een tijdelijke periode van 3 tot 6 maanden. Met flexibele inzet van deze preventieve, extra zorg kan langdurige inzet van Meerzorg worden voorkomen.

Voorwaarden voor inzet van preventieve Meerzorg

 • er ligt een concreet uitvoeringsplan én;
 • er wordt aangetoond dat de context in deze cliëntsituatie op orde is én;
 • er is/wordt een collega zorgaanbieder of het CCE bij deze cliëntsituatie betrokken én;
 • er is sprake van kennis- en handelingsbekwaamheid van de interne betrokkenen.

Zo vraagt u meerzorg aan

Het aanvraagformulier Meerzorg voor zorg in natura (ZIN) gebruikt u bij:

 • cliënten die intramuraal verblijven (zowel individueel als groepsmeerzorg) (ZZP)
 • cliënten met een Volledig Pakket Thuis (VPT) 

Zorg ervoor dat u alle verplichte velden en tabbladen invult. We behandelen alleen volledig ingevulde formulieren.

Cyclus meerzorg ZZP/VPT

Stap 1: Meerzorgplan

Vraagt u meerzorg aan voor meerdere individuele cliënten of groepen? Dan dient u in de volgende situaties een Meerzorgplan bij ons in: 

Levert u al meerzorg aan cliënten? 

Dan dient u een meerzorgplan in als:

 • meer dan 10 individuele cliënten meerzorg nodig hebben en/of
 • het zorgkantoor hier om vraagt, bij minder dan 10 individuele cliënten met Meerzorg
 • de zorgaanbieder hiervoor zelf het initiatief neemt bij minder dan 10 individuele cliënten met Meerzorg
 • één of meerdere nieuwe groepen groepsmeerzorg worden opgestart.

Levert u nog geen meerzorg aan cliënten? 

Dan dient u een meerzorgplan in als:

 • één of meerdere nieuwe individuele cliënten een beroep doet op meerzorg en/of
 • één of meerdere nieuwe groepen groepsmeerzorg worden opgestart.

Stap 2: Meerzorgdialoog

Op basis van het meerzorgplan vindt de meerzorgdialoog plaats. Een meerzorgdialoog is een gesprek tussen de zorgaanbieder die de meerzorg levert, het zorgkantoor en in principe het Centrum Consultatie en Expertise (CCE) en gaat over alle meerzorg die binnen de organisatie wordt ingezet.

De meerzorgdialoog vindt minimaal 1 keer per jaar plaats en wordt altijd gevoerd aan het eind van het jaar. We combineren het evaluatiegesprek over meerzorg van het afgelopen jaar met het gesprek over de meerzorg voor het komende jaar. Onze zorginkoper neemt contact met u op om de meerzorgdialoog in te plannen.

Levert u groepsmeerzorg?

Zorg er dan voor dat u uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de meerzorgdialoog naast het meerzorgplan ook de evaluatie van de groepsmeerzorg de documenten hieronder ingevuld aan ons hebt aangeleverd. Dit doet u op de gebruikelijke manier via het VECOZO-notitieverkeer.

Stap 3: Ontwikkelgesprek

Een ontwikkelgesprek is een zorginhoudelijk gesprek over de meerzorg en vindt plaats tussen de betrokken zorgprofessionals, cliënten en/of hun naasten, het CCE (en eventueel het zorgkantoor). Deze gesprekken zijn niet vrijblijvend: zorgaanbieders moeten minimaal één keer per 3 jaar alle meerzorgcliënten bespreken in een ontwikkelgesprek. Verder bent u als zorgaanbieders verantwoordelijk voor het inplannen van het ontwikkelgesprek.

Informeert u uw zorginkoper op het moment dat er een ontwikkelgesprek wordt gepland. Wij laten u vervolgens weten of we aansluiten bij het gesprek.  

Wilt u meerzorg voor 2023 aanvragen?

U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier Meerzorg rekentool en de vragenlijst bij aanvragen voor zowel preventieve Meerzorg, de individuele (her)aanvraag en de (her)aanvraag voor groepsmeerzorg. U verstuurt het aanvraagformulier en de vragenlijst via het VECOZO-notitieverkeer. Wij nemen uw aanvraag in behandeling als u alle verplichte velden en tabbladen hebt ingevuld. Documenten die niet volledig zijn ingevuld, ontvangt van ons retour.

Het aanvraagformulier en de vragenlijst vindt u hieronder bij de downloads.

Wilt u meerzorg voor 2024 aanvragen?

De aanvraagformulieren voor meerzorg in 2024 zijn gepubliceerd en vindt u onderaan bij downloads 2024. De rekentool publiceren wij, nadat de NZa de aangepaste beleidsregel heeft gepubliceerd.

Tijdspad 2024

Wanneer? Wat? Wie?
2 weken voorafgaand aan meerzorgdialoog Meerzorgplan indienen. Evaluatieformulier 2023 per groepsmeerzorglocatie indienen (indien van toepassing) zorgaanbieder
Voor 1 februari 2024 Meerzorgdialoog voeren zorgkantoor, zorgaanbieder en CCE
31 januari 2024
Aanvragen die na deze datum worden gedaan, kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen
Uiterlijk indienen nieuwe groepsmeerzorg aanvraagformulieren, heraanvragen groepsmeerzorg aanvraagformulieren zorgaanbieder
Gedurende het hele jaar Nieuwe aanvragen individuele meerzorg zorgaanbieder
Uiterlijk 1 april 2024 Toekenning groepsmeerzorg zorgkantoor
Gedurende het hele jaar Ontwikkelgesprekken zorgaanbieder, CCE en eventueel het zorgkantoor

Verhuist uw cliënt naar een nieuwe zorgaanbieder?

De nieuwe zorgaanbieder kan het zorgplan van de oude zorgaanbieder overnemen. Als er sprake is van een nieuw zorgkantoor, dan moeten de oude zorgaanbieder en het oude zorgkantoor dit bevestigen. Dat doet u via het aanvraagformulier Meerzorg, tabblad ‘Verhuisformulier’. Het nieuwe zorgkantoor beslist vervolgens welke middelen worden overgenomen.

Declareer meerzorg via AW319

U kunt meerzorg pas declareren nadat u een positief besluit van ons heeft ontvangen. Declareer de toeslag voor meerzorg via de prestatie ZMZ01. Zodra u meerzorg declareert, vervallen alle andere toeslagen.

Naar boven