Zorginkoop 2021

Om Wlz-zorg te mogen declareren, moet u een overeenkomst hebben met het zorgkantoor in de regio waar u zorg wilt leveren.

Hoe werkt zorginkoop?

Met het zorgkantoor maakt u afspraken over welke zorg u mag leveren, hoeveel zorg en welke vergoeding daar tegenover staat; de zogenaamde productieafspraak. Het zorgkantoor maakt alleen een productieafspraak als u in aanmerking komt voor een overeenkomst. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen en inschrijven voor de inkoopprocedure.

De inkoopdocumenten voor 2021 zijn gepubliceerd.

CZ zorgkantoor gebruikt de ZN Inkoopkaders als basis voor het inkopen van zorg. De CZ Zorginkoopdocumenten zijn specifieke bijlages gericht op de zorg in onze 6 regio’s én op de soort zorg (V&V, GGZ en GZ). Om als zorgaanbieder een overeenkomst aan te gaan met CZ zorgkantoor, moet u voldoen aan:

  • landelijke geschiktheidseisen en voorwaarden; 
  • CZ zorgkantoor voorwaarden; 
  • aanvullende voorwaarden voor nieuwe zorgaanbieders. 

Hier vindt u het landelijk inkoopkader en de regionale inkoopdocumenten.

Inschrijving zorginkoop 2021

Wilt u in 2021 Wlz-zorg leveren? Inschrijven voor een overeenkomst 2021 kan van 26 juni 2020 tot en met 31 juli 2020 17.00 uur. De voorwaarden voor het leveren en declareren van Wlz-zorg beschrijven wij in het zorginkoopdocument 2021. Inschrijven doet u via het VECOZO portaal. Dit portaal is vanaf 26 juni bereikbaar. Voor vragen over de inschrijving kunt u uitsluitend per e-mail contact met ons opnemen.

Wilt u nog inschrijven voor het jaar 2020? Informatie hierover vindt u op de pagina Contractering nieuwe zorgaanbieders.

Afdeling Zorginkoop

Voor vragen over zorginkoop Wlz-zorg, neem contact op met uw vaste contactpersoon. Of: