Zorginkoop 2021

Om Wlz-zorg te mogen declareren, moet u een overeenkomst hebben met het zorgkantoor in de regio waar u zorg wilt leveren.

Hoe werkt zorginkoop?

Met het zorgkantoor maakt u afspraken over welke zorg u mag leveren, hoeveel zorg en welke vergoeding daar tegenover staat; de zogenaamde productieafspraak. Het zorgkantoor maakt alleen een productieafspraak als u in aanmerking komt voor een overeenkomst. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen en inschrijven voor de inkoopprocedure.

De inkoopdocumenten voor 2021 zijn gepubliceerd.

CZ zorgkantoor gebruikt de ZN Inkoopkaders als basis voor het inkopen van zorg. De CZ Zorginkoopdocumenten zijn specifieke bijlages gericht op de zorg in onze 6 regio’s én op de soort zorg (V&V, GGZ en GZ). Om als zorgaanbieder een overeenkomst aan te gaan met CZ zorgkantoor, moet u voldoen aan:

  • landelijke geschiktheidseisen en voorwaarden; 
  • CZ zorgkantoor voorwaarden; 
  • aanvullende voorwaarden voor nieuwe zorgaanbieders. 

Hier vindt u het landelijk inkoopkader en de regionale inkoopdocumenten.

Inschrijving zorginkoop 2021

Wilt u in 2021 Wlz-zorg leveren? Tussentijds inschrijven voor een overeenkomst 2021 kan vanaf 1 december 2020 tot 1 mei 2021.

Inschrijven doet u via het VECOZO portaal.  

In het portaal kunt u:

  • verschillende bestanden uploaden (maximaal 40 MB per bestand)
  • uw inschrijving toelichten. Aan het einde van de inschrijving krijgt u de mogelijkheid om uw toelichting in een apart bestand te uploaden.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact met ons op per e-mail.
Technische vragen over het webportaal kunt u aan VECOZO stellen.

Afdeling Zorginkoop

Voor vragen over zorginkoop Wlz-zorg, neem contact op met uw vaste contactpersoon. Of:

Naar boven