Zorginkoop 2022

Om Wlz-zorg te mogen declareren, moet u een overeenkomst hebben met het zorgkantoor in de regio waar u zorg wilt leveren.

Hoe werkt zorginkoop?

Met het zorgkantoor maakt u afspraken over welke zorg u mag leveren, hoeveel zorg en welke vergoeding daar tegenover staat; de zogenaamde productieafspraak. Het zorgkantoor maakt alleen een productieafspraak als u in aanmerking komt voor een overeenkomst. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen en inschrijven voor de inkoopprocedure.

De inkoopdocumenten voor 2022 zijn gepubliceerd.

CZ zorgkantoor gebruikt de ZN Inkoopkaders als basis voor het inkopen van zorg. De CZ Zorginkoopdocumenten zijn specifieke bijlages gericht op de zorg in onze 6 regio’s én op de soort zorg (V&V, GGZ en GZ). Om als zorgaanbieder een overeenkomst aan te gaan met CZ zorgkantoor, moet u voldoen aan:

  • landelijke geschiktheidseisen en voorwaarden; 
  • CZ zorgkantoor voorwaarden; 
  • aanvullende voorwaarden voor nieuwe zorgaanbieders. 

Hier vindt u het landelijk inkoopkader en de regionale inkoopdocumenten.

Inschrijving zorginkoop 2022

Wilt u in 2022 Wlz-zorg leveren? Inschrijven voor een overeenkomst 2022 kan van 1 december 2021 tot en met 30 april 2022 17.00 uur. De voorwaarden voor het leveren en declareren van Wlz-zorg beschrijven wij in het zorginkoopdocument 2022. Inschrijven doet u via het VECOZO portaal. Dit portaal is vanaf 1 december 2021 bereikbaar. Voor vragen over de inschrijving kunt u uitsluitend per e-mail contact met ons opnemen.

In het portaal kunt u:

  • verschillende bestanden uploaden (maximaal 40 MB per bestand)
  • uw inschrijving toelichten. Aan het einde van de inschrijving krijgt u de mogelijkheid om uw toelichting in een apart bestand te uploaden.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact met ons op per e-mail.
Technische vragen over het webportaal kunt u aan VECOZO stellen.

Afdeling Zorginkoop

Voor vragen over zorginkoop Wlz-zorg, neem contact op met uw vaste contactpersoon. Of:

Naar boven