Zorginkoop 2021

Om Wlz-zorg te mogen declareren, moet u een overeenkomst hebben met het zorgkantoor in de regio waar u zorg wilt leveren.

Hoe werkt zorginkoop?

Met het zorgkantoor maakt u afspraken over welke zorg u mag leveren, hoeveel zorg en welke vergoeding daar tegenover staat; de zogenaamde productieafspraak. Het zorgkantoor maakt alleen een productieafspraak als u in aanmerking komt voor een overeenkomst. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen en inschrijven voor de inkoopprocedure.

De inkoopdocumenten voor 2021 zijn gepubliceerd.

CZ zorgkantoor gebruikt de ZN Inkoopkaders als basis voor het inkopen van zorg. De CZ Zorginkoopdocumenten zijn specifieke bijlages gericht op de zorg in onze 6 regio’s én op de soort zorg (V&V, GGZ en GZ). Om als zorgaanbieder een overeenkomst aan te gaan met CZ zorgkantoor, moet u voldoen aan:

  • landelijke geschiktheidseisen en voorwaarden; 
  • CZ zorgkantoor voorwaarden; 
  • aanvullende voorwaarden voor nieuwe zorgaanbieders. 

Hier vindt u het landelijk inkoopkader en de regionale inkoopdocumenten.

Inschrijving zorginkoop 2021

Wilt u in 2021 Wlz-zorg leveren? Inschrijven voor een overeenkomst 2021 is op dit moment niet meer mogelijk. Van 1 december 2020 tot 1 mei 2021 start de inschrijfprocedure voor nieuwe zorgaanbieders die in de loop van 2021 voor een overeenkomst 2021 in aanmerking willen komen. De voorwaarden voor het leveren en declareren van Wlz-zorg beschrijven wij in de zorginkoopdocumenten 2021. Inschrijven doet u via het VECOZO portaal. Dit portaal is vanaf 1 december 2020 weer bereikbaar. Voor vragen over de inschrijving kunt u uitsluitend per e-mail contact met ons opnemen.

Bent u GGZ zorgaanbieder?

Dan is inschrijven voor een overeenkomst 2021 nog steeds mogelijk. 
> Lees er meer over

Afdeling Zorginkoop

Voor vragen over zorginkoop Wlz-zorg, neem contact op met uw vaste contactpersoon. Of: