Voorschrift Zorgtoewijzing 2022 beschikbaar voor Wlz-zorgaanbieders

Zorgkantoren hebben het Voorschrift Zorgtoewijzing 2022 beschikbaar gesteld. Het voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2022 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en geldt voor alle zorgaanbieders die Wlz-zorg leveren in Nederland.

9 december 2021

Het voorschrift is afgestemd met alle zorgkantoren, systeempartijen en brancheorganisaties. Het is aangepast aan actuele ontwikkelingen. Het is bedoeld voor zorgaanbieders, onafhankelijke cliëntondersteuners en zorgkantoren die zorg regelen voor cliënten met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze versie van het voorschrift 2022 bevat geen grote wijzigingen. Enkele nu nog lopende ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van Meerzorg, worden verwerkt in een toekomstige versie.

Wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen die nu in het voorschrift zijn opgenomen, zijn de tabellen Wachtstatus/ Rollen, de subsidieregeling ADL-assistentie, de toeslag ademhalingsondersteuning thuis en de beschikking Meerzorg na verhuizing. Praktisch gezien zijn in 2021 de navigatiemogelijkheden in het voorschrift al uitgebreid. Dat is doorgetrokken naar deze versie. Er is naast een ‘schone’ versie ook een variant beschikbaar waarin wijzigingen via een grijze arcering zichtbaar zijn gemaakt.

Rekenmodule 2022

Publicatie van de nieuwe Rekenmodule 2022 wordt rond de derde week van december verwacht. Houd onze website in de gaten.