Regioperspectieven en marktanalyses

Op deze pagina vindt u de regioperspectieven voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ) en de marktanalyses voor Verpleging & Verzorging (V&V) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Hoe past uw zorgaanbod bij de laatste ontwikkelingen in de markt?

Waarom een marktanalyse?

Het zorgkantoor gebruikt de marktanalyse voor haar inkoopbeleid. Maar u als zorgaanbieder kunt de analyse gebruiken voor het ontwikkelen van zorgaanbod voor uw cliënten. Daarnaast biedt de marktanalyse de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe ontwikkelingen.

Hoe ontwikkelt de zorgvraag zich?

De marktanalyse geeft een beeld van de ontwikkeling van de zorgvraag. Wat is het aanbod, hoe toegankelijk is de zorg en hoe doelmatig is de zorg? Ook vergelijkt de analyse de kwaliteit van zorg in de regio met de zes CZ zorgkantoorregio’s (Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zeeland, Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg).

Afdeling Zorginkoop

Voor vragen over zorginkoop Wlz-zorg, neem contact op met uw vaste contactpersoon. Of:

Naar boven