Downloads zorginkoop 2023

Hier vindt u de ZN Zorginkoopdocumenten en de CZ Zorginkoopdocumenten voor de zorginkoop Wlz 2023 en de inkoopdocumenten voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor het jaar 2023.

Aanvullend regionaal beleid VG7 2023

Op 7 juli 2023 zijn voor de GZ sector de volgende aanvullende inkoopdocumenten over het inkoopbeleid VG7 gepubliceerd.

Nota van Inlichtingen beleid VG7 3023

Gepubliceerd op 27 juli 2023 Nota van Inlichtingen aanvullend beleid VG7

Inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt transitiemiddelen voor de jaren 2022-2026 beschikbaar voor de sectoren V&V en GZ in de Wlz. In het aanvullende landelijke en regionale inkoopbeleid leest u de kaders waarbinnen wij afspraken maken met zorgaanbieders over de inzet van deze middelen voor de jaren 2022 en 2023.

Zorginkoop Wlz

ZN Documenten

Bijlage 1, 4 en 7 zijn vervallen.

Handboek Volledig Pakket Thuis

Brochure voor nieuwe zorgaanbieders

Naar boven