Downloads zorginkoop 2023

Hier vindt u de ZN Zorginkoopdocumenten en de CZ Zorginkoopdocumenten voor de zorginkoop Wlz 2023 en de inkoopdocumenten voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor het jaar 2023.

Inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt transitiemiddelen voor de jaren 2022-2026 beschikbaar voor de sectoren V&V en GZ in de Wlz. In het aanvullende landelijke en regionale inkoopbeleid leest u de kaders waarbinnen wij afspraken maken met zorgaanbieders over de inzet van deze middelen voor de jaren 2022 en 2023.

Zorginkoop Wlz

ZN Documenten

Bijlage 1, 4 en 7 zijn vervallen.

Handboek Volledig Pakket Thuis

Brochure voor nieuwe zorgaanbieders

Naar boven