Downloads zorginkoop 2023

Hier vindt u de ZN Zorginkoopdocumenten en de CZ Zorginkoopdocumenten voor de zorginkoop Wlz 2023 en de inkoopdocumenten voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor het jaar 2023.

Aanvullend regionaal beleid VG7 2023

Op 7 juli 2023 zijn voor de GZ sector de volgende aanvullende inkoopdocumenten over het inkoopbeleid VG7 gepubliceerd.

Nota van Inlichtingen aanvullend beleid VG7 2023

Inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt transitiemiddelen voor de jaren 2022-2026 beschikbaar voor de sectoren V&V en GZ in de Wlz. In het aanvullende landelijke en regionale inkoopbeleid leest u de kaders waarbinnen wij afspraken maken met zorgaanbieders over de inzet van deze middelen voor de jaren 2022 en 2023.

Handboek Volledig Pakket Thuis

Brochure voor nieuwe zorgaanbieders