Zorg inkopen en declareren

Zijn uw zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen goedgekeurd? Dan kunt u uw zorg inkopen en declareren.

Deze zorg mag u inkopen

Met uw persoonsgebonden budget (pgb) mag u zorg inkopen die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Er zijn een paar uitzonderingen. Zeker weten dat u de juiste zorg inkoopt? Bekijk de landelijke vergoedingenlijst.

  • Vervoer naar uw dagbesteding

Hebt u een pgb voor begeleiding groep met vervoer? Of hebt u een indicatie voor verpleging en verzorging? Dan mag u úw vervoer van en naar de dagbesteding betalen met uw pgb. Dit mag alleen als u daadwerkelijk begeleiding groep afneemt.

  • Huishoudelijke hulp

Als u een zorgprofiel hebt (voorheen zorgzwaartepakket) mag u het pgb ook gebruiken voor huishoudelijke hulp.

Dit mag u uw zorgverlener betalen

U spreekt met uw zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg. Maar u mag niet méér betalen dan het maximale bedrag. Dit bedrag is voor elke situatie anders. Kies uw situatie:

1. Ik heb een professionele zorgverlener

U mag uw zorgverlener niet meer betalen dan  € 68,30 per uur of € 62,88 per dagdeel voor de dagbesteding (deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2022).

Een professionele zorgverlener is:

  • BIG-geregistreerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg),
  • ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zorggerelateerde instelling,
  • een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die als zorgverlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen familie van u is.

2. Ik heb een andere zorgverlener

Hebt u geen professionele zorgverlener? Of krijgt u zorg van (schoon)familie in de 1e of 2e graad? Dan betaalt u maximaal € 21,68  per uur (dit tarief geldt vanaf 1 januari 2022). Uw gewaarborgde hulp mag alleen zorg verlenen als hij/zij (schoon)familie is in de 1e of 2e graad.

Uitzondering: had u op 31 december 2013 al een pgb bij CZ zorgkantoor? Dan geldt dat u per 1 januari 2022 € 68,30 per uur mag aanhouden voor niet-professionele zorgverleners.

Let op: deze uitzondering geldt niet als uw budget bij CZ zorgkantoor tussentijds stop is gezet als gevolg van de volgende redenen:

  • U hebt in die periode gebruik gemaakt van zorg in natura via een Modulair Pakket Thuis (MPT) of een Volledig Pakket Thuis (VPT).
  • Door een wijziging in de wet- of regelgeving hebt u een overstap moeten maken naar een pgb via uw zorgverzekeraar of gemeente.

Tarieven vorig jaar

Zorgverlener  Tot 1 juli 2020 Vanaf 1 juli 2020 Vanaf 1 januari 2021
Professioneel (per uur) € 63 € 65,29 € 66,60
Professioneel (per dagdeel) € 58 € 60,12 € 61,32
Niet-professioneel (per uur) € 20 € 20,73
€ 21,14

Zo betaalt u uw zorgverlener

Declareer uw zorg binnen 4 weken bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij betalen dan uw zorgverleners.

Let op: houdt u zich niet aan de afspraken die u maakte in uw zorgovereenkomst? Dan betaalt de SVB uw zorgverleners niet. Is uw declaratie verkeerd? Dan moet u (een deel van) uw persoonsgebonden budget (pgb) terugbetalen.

Een declaratie kan verkeerd zijn als u zorg declareert die niet in de zorgovereenkomst staat. Bijvoorbeeld omdat de zorg niet met een pgb mag worden ingekocht. Of omdat de zorg niet voldoet aan de juiste kwaliteit. Lees meer op de site van de SVB.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven