Zorg inkopen en declareren

Om goede zorg in te kunnen kopen, is het belangrijk om te weten welke zorg u in mág kopen met uw pgb. Ook zijn er richtlijnen voor de prijsafspraken die u mag maken met uw zorgverlener.

Deze zorg mag u inkopen

Met uw persoonsgebonden budget (pgb) mag u zorg inkopen die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Gaat u logeren of op vakantie? Dan zijn er zijn een paar uitzonderingen. Wilt u zeker weten dat u de juiste zorg inkoopt? Bekijk de landelijke vergoedingenlijst.

 • Vervoer naar uw dagbesteding

Heeft u een pgb voor begeleiding groep met vervoer? Of heeft u een indicatie voor verpleging en verzorging? Dan mag u úw vervoer van en naar de dagbesteding betalen met uw pgb. Dit mag alleen als u begeleiding groep ook echt inkoopt met uw pgb.

Let op: vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om vervoer via een pgb in te kopen. In alle situaties waarin dat nodig is, van en naar de groepsbegeleiding of groepsbehandeling. Voorheen kon alleen vervoer uit het pgb betaald worden als de dagbesteding/groepsbehandeling uit het pgb werd betaald. Dit mag nu ook als de dagbesteding via zorg in natura is. Tenminste, als de instelling geen contract met CZ zorgkantoor heeft voor vervoer.

 • Maximale vergoeding reiskosten

De maximale vergoeding voor reiskosten gaat per 1 januari 2023 van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Let op: deze wijziging wordt niet automatisch verwerkt. Wilt u dat uw zorgverlener de maximale vergoeding ontvangt? Dan kunt u dit zelf aanpassen.

 • Huishoudelijke hulp

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan mag u het pgb ook gebruiken voor huishoudelijke hulp. Is de budgethouder jonger dan 18 jaar? Dan mag er alleen huishoudelijke hulp ingekocht worden als er sprake is van extra huishoudelijke taken in verband met de aandoening van de budgethouder.

Dit mag u uw zorgverlener betalen

U spreekt met uw zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg. Maar u mag niet méér betalen dan het maximale bedrag. Dit bedrag is voor elke situatie anders. Kies uw situatie:

Tarieven 2022

1. Ik heb een professionele zorgverlener

U mag uw zorgverlener niet meer betalen dan  € 68,30 per uur of € 62,88 per dagdeel voor de dagbesteding.

Een professionele zorgverlener is:

 • BIG-geregistreerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg),
 • ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zorggerelateerde instelling,
 • een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die als zorgverlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen familie van u is.

2. Ik heb een andere zorgverlener

Heeft u geen professionele zorgverlener? Of krijgt u zorg van (schoon)familie in de 1e of 2e graad? Dan betaalt u maximaal € 21,68  per uur. Uw gewaarborgde hulp mag alleen zorg verlenen als hij/zij (schoon)familie is in de 1e of 2e graad.

Uitzondering: had u op 31 december 2013 al een pgb bij CZ zorgkantoor? Dan geldt dat u per 1 januari 2022 € 68,30 per uur mag aanhouden voor niet-professionele zorgverleners.

Let op: deze uitzondering geldt niet als uw budget bij CZ zorgkantoor tussentijds stop is gezet als gevolg van de volgende redenen:

 • U heeft in die periode gebruik gemaakt van zorg in natura via een Modulair Pakket Thuis (MPT) of een Volledig Pakket Thuis (VPT).
 • Door een wijziging in de wet- of regelgeving heeft u een overstap moeten maken naar een pgb via uw zorgverzekeraar of gemeente.
 • Houd bij het opstellen van de zorgovereenkomst rekening met de werk- en rusttijden die zijn beschreven in het Arbeidstijdenbesluit. Is het arbeidstijdenbesluit niet van toepassing op uw zorgverlener? Bijvoorbeeld bij een zorgovereenkomst met een partner of eerste-of tweedegraads familielid? Dan mag u deze zorgverlener volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) niet meer dan 40 uur in één week voor u laten werken.

Tarieven 2023

De tarieven voor 2023 gaan verder stijgen dan de bekendmaking in de Staatscourant van 29 juni 2022 namelijk met 5,99% per 1 januari 2023. Deze tarieven zijn nog onder voorbehoud van de formele goedkeuring en publicatie in de Staatscourant. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de tarieven die wij publiceren op deze pagina totdat deze definitief bekend worden gemaakt in de Staatscourant. 

Ik heb een professionele zorgverlener
U mag uw zorgverlener vanaf 1 januari 2023 niet meer betalen dan € 72,39 per uur of € 66,64 per dagdeel voor de dagbesteding.

Ik heb een andere zorgverlener
Heeft u geen professionele zorgverlener? Of krijgt u zorg van (schoon)familie in de 1e of 2e graad? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2023 maximaal € 22,98 per uur.

Afspraken vastleggen

De afspraken die u maakt met uw zorgverlener legt u vast in een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. Dit kan in veel gevallen ook digitaal via het PGB Portaal. Na onze goedkeuring kunt u de zorg declareren bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Zo betaalt u uw zorgverlener

De snelste en makkelijkste manier om uw zorgverleners te betalen is digitaal in het PGB Portaal. U kunt zelf de declaraties indienen. U kunt ook uw zorgverlener vragen dit voor u te doen. U hoeft de declaratie dan alleen te beoordelen. Bij een maandloon zijn declaraties niet nodig. Lees hoe u declaraties indient in het PGB Portaal.

Wilt u het tarief van uw zorgverlener aanpassen? Dat kan. Houd er rekening mee dat het tarief niet hoger is dan het maximumtarief zoals hierboven omschreven. En dat u voor een verhoging voldoende ruimte heeft in uw budget. Een tariefsaanpassing geeft u eenvoudig door in het PGB Portaal. Ga naar de betreffende zorgovereenkomst en klik op 'wijzigen'.

Budget bewaken

Bekijk regelmatig in het PGB Portaal welke bedragen betaald zijn en hoeveel budget er nog over is. Zo voorkomt u een overschrijding van het budget en een terugvordering. Kies voor de tegel ‘Overzicht budget’. Hier staat alle informatie over uw budget.

 • Totaal budget: De stand van uw budget. En wat er nog beschikbaar is als verantwoordingsvrij bedrag.
 • Uitbetaald / verrekend: Een overzicht van uitbetaalde declaraties
 • Ingeplande uitbetalingen: Een overzicht van declaraties die nog uitbetaald moeten worden

Jaarafrekening

Van de SVB ontvangt u een budgetoverzicht. Hierop staat welk bedrag zij hebben betaald aan uw zorgverleners. U controleert dit overzicht en als u ermee akkoord bent, geeft u dat door aan de SVB. De SVB geeft dit vervolgens aan ons door en wij sturen u een jaarafrekening. Op de jaarafrekening staat het totale pgb dat wij u hebben toegekend en het bedrag dat de SVB aan uw zorgverleners heeft betaald. In het PGB Portaal staat een budgetoverzicht.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven