Zorg inkopen en declareren

Om goede zorg in te kunnen kopen, is het belangrijk om te weten welke zorg u in mág kopen met uw pgb. Ook zijn er richtlijnen voor de prijsafspraken die u mag maken met uw zorgverlener.

Deze zorg mag u inkopen

Met uw persoonsgebonden budget (pgb) mag u zorg inkopen die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Gaat u logeren of op vakantie? Dan zijn er zijn een paar uitzonderingen. Wilt u zeker weten dat u de juiste zorg inkoopt? Bekijk de landelijke vergoedingenlijst.

  • Vervoer naar uw dagbesteding

Heeft u een pgb voor begeleiding groep met vervoer? Of heeft u een indicatie voor verpleging en verzorging? Dan mag u úw vervoer van en naar de dagbesteding betalen met uw pgb. Dit mag alleen als u begeleiding groep ook echt inkoopt met uw pgb.

  • Huishoudelijke hulp

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan mag u het pgb ook gebruiken voor huishoudelijke hulp. Is de budgethouder jonger dan 18 jaar? Dan mag er alleen huishoudelijke hulp ingekocht worden als er sprake is van extra huishoudelijke taken in verband met de aandoening van de budgethouder.

Dit mag u uw zorgverlener betalen

U spreekt met uw zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg. Maar u mag niet méér betalen dan het maximale bedrag. Dit bedrag is voor elke situatie anders. Kies uw situatie:

Tarieven 2022

1. Ik heb een professionele zorgverlener

U mag uw zorgverlener niet meer betalen dan  € 68,30 per uur of € 62,88 per dagdeel voor de dagbesteding.

Een professionele zorgverlener is:

  • BIG-geregistreerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg),
  • ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zorggerelateerde instelling,
  • een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die als zorgverlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen familie van u is.

2. Ik heb een andere zorgverlener

Heeft u geen professionele zorgverlener? Of krijgt u zorg van (schoon)familie in de 1e of 2e graad? Dan betaalt u maximaal € 21,68  per uur. Uw gewaarborgde hulp mag alleen zorg verlenen als hij/zij (schoon)familie is in de 1e of 2e graad.

Uitzondering: had u op 31 december 2013 al een pgb bij CZ zorgkantoor? Dan geldt dat u per 1 januari 2022 € 68,30 per uur mag aanhouden voor niet-professionele zorgverleners.

Let op: deze uitzondering geldt niet als uw budget bij CZ zorgkantoor tussentijds stop is gezet als gevolg van de volgende redenen:

  • U heeft in die periode gebruik gemaakt van zorg in natura via een Modulair Pakket Thuis (MPT) of een Volledig Pakket Thuis (VPT).
  • Door een wijziging in de wet- of regelgeving heeft u een overstap moeten maken naar een pgb via uw zorgverzekeraar of gemeente.
  • Houd bij het opstellen van de zorgovereenkomst rekening met de werk- en rusttijden die zijn beschreven in het Arbeidstijdenbesluit. Is het arbeidstijdenbesluit niet van toepassing op uw zorgverlener? Bijvoorbeeld bij een zorgovereenkomst met een partner of eerste-of tweedegraads familielid? Dan mag u deze zorgverlener volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) niet meer dan 40 uur in één week voor u laten werken.

Tarieven 2021

Zorgverlener  Vanaf 1 januari 2021
Professioneel (per uur) € 66,60
Professioneel (per dagdeel) € 61,32
Niet-professioneel (per uur) € 21,14

Tarieven 2023

De tarieven voor 2023 zijn bekend. U vindt ze in de Staatscourant van 29 juni 2022.

Ik heb een professionele zorgverlener
U mag uw zorgverlener vanaf 1 januari 2023 niet meer betalen dan € 71,41 per uur of € 65,76 per dagdeel voor de dagbesteding.

Ik heb een andere zorgverlener
Heeft u geen professionele zorgverlener? Of krijgt u zorg van (schoon)familie in de 1e of 2e graad? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2023 maximaal € 22,67 per uur.

Afspraken vastleggen

De afspraken die u maakt met uw zorgverlener legt u vast in een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. Dit kan in veel gevallen ook digitaal via het PGB Portaal. Na onze goedkeuring kunt u de zorg declareren bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Zo betaalt u uw zorgverlener

Declareer uw zorg binnen 4 weken bij de SVB. Zij betalen dan uw zorgverleners.

Let op: houdt u zich niet aan de afspraken die u maakte in uw zorgovereenkomst? Dan betaalt de SVB uw zorgverleners niet. Is uw declaratie verkeerd? Dan moet u (een deel van) uw persoonsgebonden budget (pgb) terugbetalen.

Een declaratie kan verkeerd zijn als u zorg declareert die niet in de zorgovereenkomst staat. Bijvoorbeeld omdat de zorg niet met een pgb mag worden ingekocht. Of omdat de zorg niet voldoet aan de juiste kwaliteit. Lees meer op de site van de SVB.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven