Zorg inkopen en declareren

Om goede zorg in te kunnen kopen, is het belangrijk om te weten welke zorg u in mág kopen met uw pgb. Ook zijn er richtlijnen voor de prijsafspraken die u mag maken met uw zorgverlener.

Deze zorg mag u inkopen

Met uw persoonsgebonden budget (pgb) mag u zorg inkopen die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Gaat u logeren of op vakantie? Dan zijn er zijn een paar uitzonderingen. Wilt u zeker weten dat u de juiste zorg inkoopt? Bekijk de .

Vervoer naar uw dagbesteding

Heeft u een pgb en wilt u dit (gedeeltelijk) gebruiken voor dagbesteding in groepsverband? Dan mag u uw vervoer van en naar de dagbesteding betalen met uw pgb. Gaat u naar gecontracteerde groepsbegeleiding of groepsbehandeling die betaald wordt vanuit zorg in natura? Dan gaan wij er vanuit dat deze aanbieder het vervoer levert. Is dat niet het geval? Of is deelname voor u onmogelijk? Dan mag u uw vervoer van en naar de dagbesteding betalen met uw pgb. Wij ontvangen dan wel graag een onderbouwing van u waaruit blijkt waarom u niet deel kunt nemen aan het vervoer dat door de zorg in natura aanbieder wordt geleverd. Vervolgens beoordelen wij of het vervoer op basis van uw onderbouwing uit uw pgb betaald mag worden. 

Ook de tarieven voor vervoer van en naar de dagbesteding moeten voldoen aan het passende maximum uurtarief. Ook als u met uw zorgverlener kiest voor een ritprijs. Voor de berekening van de ritprijs moet u rekening houden met de tijdsduur van een rit. Deze mag per minuut niet hoger liggen dan het maximum tarief per minuut.

Zo berekent u de tijdsduur van een rit:

 • Gebruik de routeplanner van ANWB.nl. Het startadres is het woonadres van de budgethouder, de bestemming het adres van de dagbesteding.
 • Het type zorgverlener (professioneel of niet-professioneel) bepaalt hoe hoog het maximum uurloon is. Een overzicht van de uurlonen vindt u op deze pagina.
 • Ondersteunt de zorgverlener die de budgethouder vervoert ook bij het in- en uitstappen? En/of begeleidt de zorgverlener de budgethouder van de auto of bus naar de ingang van de dagbesteding? Dat heet een transfer. De tijd die de zorgverlener die het vervoer levert hier gemiddeld mee bezig is, mag u optellen bij de tijdsduur van de rit die u berekent heeft. In de zorgbeschrijving moet u de gemiddelde tijd van de transfer vermelden. Doet u dat niet; dan gaan wij uit van de tijdsduur van de rit op basis van ANWB.nl.

Maximale vergoeding reiskosten

De maximale vergoeding voor reiskosten gaat per 1 januari 2024 van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. Let op: deze wijziging wordt niet automatisch verwerkt. Wilt u dat uw zorgverlener de maximale vergoeding ontvangt? Dan kunt u dit zelf aanpassen.

Huishoudelijke hulp

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan mag u het pgb ook gebruiken voor huishoudelijke hulp. Is de budgethouder jonger dan 18 jaar? Dan mag er alleen huishoudelijke hulp ingekocht worden als er sprake is van extra huishoudelijke taken in verband met de aandoening van de budgethouder.

Dit mag u uw zorgverlener betalen

U spreekt met uw zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg. Maar u mag niet méér betalen dan het maximale bedrag. Dit bedrag is voor elke situatie anders. Kies uw situatie:

Tarieven 2024

1. Ik heb een professionele zorgverlener

U mag uw zorgverlener niet meer betalen dan € 77 per uur of € 70,88 per dagdeel voor de dagbesteding.

Een professionele zorgverlener is een zorgverlener die geen familie van u is in de 1e of 2e graad én:

 • Een actuele BIG-registratie heeft (BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg),
 • Ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel als zorggerelateerde instelling,
 • Ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) in de zorgbranche.

2. Ik heb een andere zorgverlener

Heeft u geen professionele zorgverlener? Of krijgt u zorg van (schoon)familie in de 1e of 2e graad? Dan betaalt u maximaal € 24,44 per uur. Uw gewaarborgde hulp mag alleen zorg verlenen als hij/zij (schoon)familie is in de 1e of 2e graad.

Uitzondering: had u op 31 december 2013 al een pgb bij CZ zorgkantoor? Dan geldt dat u per 1 januari 2024 € 77 per uur mag aanhouden voor niet-professionele zorgverleners.

Let op: deze uitzondering geldt niet als uw budget bij CZ zorgkantoor tussentijds stop is gezet als gevolg van de volgende redenen:

 • U heeft in die periode gebruik gemaakt van zorg in natura via een Modulair Pakket Thuis (MPT) of een Volledig Pakket Thuis (VPT).
 • Door een wijziging in de wet- of regelgeving heeft u een overstap moeten maken naar een pgb via uw zorgverzekeraar of gemeente.

Zie ook het nieuwsbericht hierover

Tarieven 2023

1. Ik heb een professionele zorgverlener

U mag uw zorgverlener niet meer betalen dan € 72,39 per uur of € 66,64 per dagdeel voor de dagbesteding..

2. Ik heb een andere zorgverlener

Heeft u geen professionele zorgverlener? Of krijgt u zorg van (schoon)familie in de 1e of 2e graad? Dan betaalt u maximaal € 22,98 per uur. Uw gewaarborgde hulp mag alleen zorg verlenen als hij/zij (schoon)familie is in de 1e of 2e graad.

Afspraken vastleggen

De afspraken die u maakt met uw zorgverlener legt u vast in een zorgovereenkomst. Dit kan digitaal via het PGB Portaal.

Houd bij het opstellen van de zorgovereenkomst rekening met de werk- en rusttijden die zijn beschreven in het Arbeidstijdenbesluit. Is het arbeidstijdenbesluit niet van toepassing op uw zorgverlener? Bijvoorbeeld bij een zorgovereenkomst met een partner of eerste-of tweedegraads familielid? Dan mag u deze zorgverlener volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) niet meer dan 40 uur in één week voor u laten werken.

Na onze goedkeuring kunt u de zorg in het PGB Portaal ook digitaal declareren.

Zo betaalt u uw zorgverlener

De snelste en makkelijkste manier om uw zorgverleners te betalen is digitaal in het PGB Portaal. U kunt zelf de declaraties indienen. U kunt ook uw zorgverlener vragen dit voor u te doen. U hoeft de declaratie dan alleen te beoordelen. Bij een maandloon zijn declaraties niet nodig. Lees hoe u declaraties indient in het PGB Portaal. Wilt of kunt u niet digitaal werken in het PGB Portaal? Stuurt u uw declaraties dan per post naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wilt u het tarief van uw zorgverlener aanpassen? Dat kan. Houd er rekening mee dat het tarief niet hoger is dan het maximumtarief zoals hierboven omschreven. En dat u voor een verhoging voldoende ruimte heeft in uw budget. Een tariefsaanpassing geeft u eenvoudig door in het PGB Portaal. Ga naar de betreffende zorgovereenkomst en klik op 'wijzigen'. Bekijk meer informatie over het opstellen en wijzigen. 

Budget bewaken

Bekijk regelmatig in het PGB Portaal welke bedragen betaald zijn en hoeveel budget er nog over is. Zo voorkomt u een overschrijding van het budget en een terugvordering. Kies voor de tegel ‘Overzicht budget’. Hier staat alle informatie over uw budget.

 • Totaal budget: De stand van uw budget. En wat er nog beschikbaar is als verantwoordingsvrij bedrag.
 • Uitbetaald / verrekend: Een overzicht van uitbetaalde declaraties
 • Ingeplande uitbetalingen: Een overzicht van declaraties die nog uitbetaald moeten worden

Hulp nodig bij gebruik PGB Portaal?

Heeft u hulp nodig bij gebruik van het PGB Portaal of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantadviseurs. Zij kunnen met u meekijken en u direct uitleg geven. Bel met 088 555 70 65 (maandag t/m vrijdag van 9:00 - 17:00 uur) of stuur uw vraag over het PGB Portaal.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.