Inkoopkader 2023: stabiliteit en continuïteit

Voor cliënten met een intensieve vraag naar ondersteuning en zorg moet de langdurige zorg nu en in de toekomst beschikbaar zijn. Hiervoor blijven de zorgkantoren zich samen met de zorgaanbieders inzetten. Stabiliteit en continuïteit van de inkoopafspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders zijn daarbij belangrijk. Daarom kent het landelijke inkoopkader 2023, dat op 1 juni 2022 is gepubliceerd, geen grote wijzigingen. Het inkoopkader 2023 is een aanvulling op het meerjarig inkoopkader 2021-2023.

31 mei 2022

Paar onderdelen aangepast

De kernelementen en de voor het inkoopjaar 2022 geïntroduceerde tariefsystematiek uit het meerjarig inkoopkader 2021-2023, met aanvulling voor 2022, blijven voor 2023 ongewijzigd van toepassing. Een paar onderdelen in het inkoopkader zijn aangepast op nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het regeerakkoord of omdat dit door gewijzigde wet- en regelgeving noodzakelijk is. Belangrijke wijziging is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die per 1 januari 2022 de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangt. Hierop is de overeenkomst aangepast. Daarnaast is het beleid ‘laag volume, hoog complex’ (lvhc) opgenomen. De bestuurlijke afspraken van de zorgkantoren met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) die zijn vastgelegd in ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’ zijn eveneens opgenomen in het inkoopkader 2023.

Rust en continuïteit

Het inkoopkader 2023 geeft zorgaanbieders voor wat betreft de inkoopafspraken rust en continuïteit. De zorg staat wel voor grote uitdagingen. De kosten stijgen door onder meer loonsverhogingen en oplopende energiekosten. Daarnaast neemt de zorgvraag toe, net als de schaarste op de arbeidsmarkt. Samen met zorgaanbieders en maatschappelijke partners zetten de zorgkantoren zich in voor duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen.

Lees het landelijk inkoopkader 2023

Bron: Zorgverzekeraars Nederland