Zorgovereenkomst en zorgbeschrijving

Een zorgovereenkomst en -beschrijving helpen u bij het maken van afspraken met uw (informele) zorgverleners. Wij willen weten of u uw persoonsgebonden budget (pgb) aan zorg besteedt. Daarom hebben wij de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving van u nodig.

Zorgovereenkomst

Een zorgovereenkomst is een contract tussen u en uw (informele) zorgverlener. Daarin staan afspraken over de zorg, de werktijden en de vergoeding (of loon) vanuit het pgb.

U kunt deze zorgovereenkomst digitaal opstellen via het PGB Portaal. Werkt u nog niet in met het PGB Portaal? Stel dan de zorgovereenkomst op papier op en stuur deze naar CZ zorgkantoor. Kunt u wel met het PGB Portaal werken, maar wenst u toch liever op papier te werken werken? Dat kan. Maar dit heeft wel gevolgen voor de verdere verwerking. Meer hierover leest u onder het kopje Verwerking.

Zorgbeschrijving

In een zorgbeschrijving geeft u aan waarom u zorg nodig hebt en beschrijft u welke zorg de (informele) zorgverlener wanneer levert. Met elke zorgverlener maakt u een zorgbeschrijving.

Als u digitaal werkt in het PGB Portaal is de zorgbeschrijving onderdeel van de zorgovereenkomst. Erg handig dus, want zo kunt u de zorgbeschrijving ook niet vergeten in te sturen.

Tips bij het invullen van uw zorgovereenkomst en -beschrijving

 • Voor en met elke zorgverlener stelt u een zorgbeschrijving op en sluit u een zorgovereenkomst af.
 • Uw formele zorgverlener (bijvoorbeeld een zorginstelling) heeft een AGB-code nodig als u werkt met het PGB Portaal.
 • Zorg ervoor dat zowel de zorgovereenkomst als de zorgbeschrijving door uzelf en uw zorgverlener ondertekend wordt.
  In het PGB Portaal gaat de ondertekening eenvoudig via uw DigiD of de DigiD van uw gewaarborgde hulp als u die een heeft.
  Ook uw zorgverlener ondertekent via DigiD (informele zorgverlener) of via het VeCoZo-certificaat (formele zorgverlener).
 • De beschreven werkzaamheden moeten overeenkomen in de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.
 • Met uw pgb mag u alleen zorg betalen die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Kijk in de vergoedingenlijst om welke zorg het gaat.
 • Houd bij het opstellen van de zorgovereenkomst rekening met de werk- en rusttijden die zijn beschreven in het Arbeidstijdenbesluit.
 • Het arbeidstijdenbesluit is niet van toepassing op uw zorgverlener als het gaat om een zorgovereenkomst met uw partner of een eerste- of tweedegraads familielid.
  Als het arbeidstijdenbesluit niet van toepassing is, dan mag uw zorgverlener volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) niet meer dan 40 uur in één week voor u werken.
 • Bij het afsluiten van een zorgovereenkomst moet u in sommige situaties rekening houden met de Wet Minimumloon. Ook moet u rekening houden met de maximale tarieven die gelden binnen de Wlz.
  Meer over de maximum tarieven leest u hier.
 • Kies de juiste zorgovereenkomst. Er zijn 4 verschillende zorgovereenkomsten per soort zorgaanbieder.
  - Zorgovereenkomst met een zorginstelling
  - Zorgovereenkomst met een partner of familielid
  - Zorgovereenkomst van opdracht
  - Zorgovereenkomst arbeidsovereenkomst
 • Werkt u digitaal? Dan helpt het PGB Portaal u met de juiste keuze van de zorgovereenkomst. Zo voorkomt u dat u per ongeluk de verkeerde zorgovereenkomst invult.
  Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ziet u aan de hand van het beantwoorden van een aantal vragen welke zorgovereenkomst bij u past.

Verwerking

De verwerkingstermijn van de zorgovereenkomst die wij hanteren is afhankelijk van de Mijn PGB omgeving waarmee u werkt.

Werkt u digitaal via het PGB Portaal?

In het PGB Portaal stelt u de zorgovereenkomst met zorgbeschrijving digitaal op. Ook wijzigingen of een beëindiging van de overeenkomst kunt u digitaal indienen.

Wat zijn de voordelen?

 • U kunt uw administratie volledig digitaal bijhouden. Dus geen mappen meer met papieren.
 • U hoeft uw gegevens niet iedere keer opnieuw in te vullen en te controleren. Dat doet het PGB Portaal voor u. Dat scheelt werk en voorkomt fouten.
 • Is de Wet Minimumloon van toepassing op de zorgovereenkomst? Dan controleert het PGB Portaal voor u of het afgesproken loon voldoet aan het geldende minimum loon.
 • Hebben u en de zorgverlener beide digitaal ondertekent? Dan ontvangt CZ zorgkantoor direct een seintje.
 • U kunt de status van de verwerking van uw digitale (wijziging) zorgovereenkomst online volgen.

Wij zorgen er voor dat uw digitale (wijziging) zorgovereenkomst binnen 10 werkdagen wordt beoordeeld. Dit is dus veel sneller dan bij aanlevering op papier of per e-mail.

Werkt u via het PGB Portaal maar stuurt u de wijziging op papier of per e-mail naar ons op?

Per zorgverlener moet u een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving naar ons opsturen. Wij controleren deze documenten en verwerken deze voor u in het PGB Portaal. De verwerkingstijd voor een (wijziging) zorgovereenkomst die u op papier of per e-mail aanlevert is uiterlijk 6 weken.

Werkt u nog in de Mijn PGB omgeving van de SVB?

Dan kunt u de (wijziging) zorgovereenkomst en zorgbeschrijving helaas nog niet digitaal indienen. U stuurt in dat geval al uw wijzigingen op papier of per e-mail naar ons op.

Na ontvangst beoordelen wij de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. Wij sturen de zorgovereenkomst door naar de SVB. Zijn er nog problemen met de zorgovereenkomst? Dan ontvangt u hierover apart bericht van de SVB. Wij adviseren u om rekening te houden met een totale verwerkingstijd van 6 weken.

U ontvangt altijd schriftelijk bericht van onze beoordeling. Vanuit het PGB Portaal kunt u ervoor kiezen om een mailtje te ontvangen als er een bericht voor u klaar staat in het PGB Portaal.

Uitbetalen declaraties

U ontvangt altijd schriftelijk bericht van onze beoordeling. Vanuit het PGB Portaal kunt u ervoor kiezen om een mailtje te ontvangen als er een bericht voor u klaar staat in het PGB Portaal.
Na goedkeuring worden uw declaratie(s) verwerkt door de SVB. Zij beheren uw geld vanuit het pgb en regelen de betalingen.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven