Zorgovereenkomst

Is uw pgb-aanvraag goedgekeurd door ons en heeft u een toekenningsbeschikking gehad? Dan weet u de hoogte van uw budget en kunt u gaan beginnen met het maken van afspraken met zorgverlener(s). Wij willen graag weten of u uw persoonsgebonden budget (pgb) aan zorg besteedt. Daarom hebben wij van iedere zorgverlener waarmee u afspraken heeft gemaakt de volledig ondertekende zorgovereenkomst met daarin ook een beschrijving van de zorg nodig.

Zorgovereenkomst opstellen, wijzigen of beëindigen

Een zorgovereenkomst helpt u bij het maken van afspraken met uw (informele) zorgverleners. De zorgverlener kan een familielid zijn, maar ook een zorginstelling of zzp’er of kennis. U vult in het PGB Portaal de zorgovereenkomst in en stelt deze dus digitaal op.

Wijzigingen of een beëindiging van de overeenkomst kunt u ook digitaal indienen. Bijvoorbeeld als uw afspraken met een zorgverlener veranderen of als u een nieuwe zorgverlener krijgt. Heeft u na 1 oktober 2023 een pgb aangevraagd? Controleer dan eerst of uw wijziging met een aangepast budgetplan onderbouwd moet worden. Kijk voor meer informatie bij wijzigingen doorgeven.

Vul of wijzig uw zorgovereenkomst in het PGB Portaal.

Tips bij het invullen van uw zorgovereenkomst

 • Voor iedere zorgverlener stelt u een zorgovereenkomst op. Naast de afspraken die u met deze zorgverlener maakt, beschrijft u ook de zorg die nodig is en die geleverd wordt door de zorgverlener.
 • Zorg ervoor dat de zorgovereenkomst met een duidelijke omschrijving van de zorg door uzelf of uw vertegenwoordiger en uw zorgverlener ondertekend wordt. In het PGB Portaal gaat de ondertekening eenvoudig via uw DigiD. Ook uw zorgverlener ondertekent via DigiD (informele zorgverlener) of via het VECOZO-certificaat (formele zorgverlener).
 • De beschreven werkzaamheden moeten overeenkomen met de afgesproken zorgfuncties in de zorgovereenkomst.
 • Met uw pgb mag u alleen zorg betalen die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Wilt u weten om welke zorg het gaat? Bekijk de vergoedingenlijst pgb Wlz.
 • Houd bij het opstellen van de zorgovereenkomst rekening met de werk- en rusttijden die zijn beschreven in het Arbeidstijdenbesluit.
 • Het arbeidstijdenbesluit is niet van toepassing op uw zorgverlener als het gaat om een zorgovereenkomst met uw partner of een eerste- of tweedegraads familielid. Als het arbeidstijdenbesluit niet van toepassing is, dan mag uw zorgverlener volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) niet meer dan 40 uur in één week voor u werken.
 • Bij het afsluiten van een zorgovereenkomst met een persoon via het BSN, moet u in sommige situaties rekening houden met de Wet Minimumloon. Ook moet u rekening houden met de maximale tarieven die gelden binnen de Wlz. Lees meer over de maximum tarieven.
 • Het PGB Portaal helpt u met de juiste keuze van de zorgovereenkomst. Zo voorkomt u dat u per ongeluk de verkeerde zorgovereenkomst invult.
 • Per pgb mag maar 1 persoon zorgovereenkomsten invoeren of wijzigen en kan maar 1 persoon declareren in het PGB Portaal. Wie dat is verschilt per situatie.
 • Wilt u een zorgovereenkomst (eerder) beëindigen? Dat kan eenvoudig in het PGB Portaal. Open op de pagina ‘Overzicht zorgovereenkomsten’ de juiste zorgovereenkomst en klik op de knop ‘Beëindigen’. Vul hier de nieuwe einddatum van de zorgovereenkomst in. Let op: houd rekening met de opzegtermijn en kijk of er nog niks uitbetaald is. Is de zorgverlener het niet eens met de beëindiging, dan gelden er andere regels. Deze informatie krijgt u tijdens het opstellen van de beëindiging.

Werken met het PGB Portaal

Op papier blijven werken

Heeft u wel toegang tot het PGB Portaal, maar kiest u ervoor om er geen gebruik van te maken? Stel dan de zorgovereenkomst op papier op. Zorg ervoor dat u altijd de meest recente versie van de zorgovereenkomst gebruikt. Deze vindt u op de website van het PGB Portaal. Zo voorkomt u dat wij de zorgovereenkomst afwijzen omdat u een oude versie gebruikt. Stuur deze samen met de bijbehorende zorgbeschrijving via e-mail of post op naar CZ zorgkantoor.

Let op! Deze werkwijze heeft wel gevolgen voor de verwerkingstijd. De verwerkingstijd voor een (wijziging) zorgovereenkomst die u op papier of per e-mail aanlevert is uiterlijk 6 weken. De verwerkingstijd van een digitaal opgestelde overeenkomst in het PGB Portaal is uiterlijk 10 werkdagen.

Nog geen toegang tot het PGB Portaal?

Vanwege technische redenen kan het zijn dat u nog geen gebruik kunt maken van het PGB Portaal om uw afspraken en betalingen met zorgverleners te regelen. U ontvangt van ons een brief wanneer u wel gebruik kunt maken van het PGB Portaal. Ook als u niet werkt met het PGB Portaal is het belangrijk dat u gebruik maakt van de meest recente versie van de zorgovereenkomst. Deze vindt u op de website van de SVB. Zo voorkomt u dat wij de zorgovereenkomst afwijzen omdat u een oude versie gebruikt.

Log in en ontdek het gemak

Ga naar het PGB Portaal en log in met uw DigiD.

Ga naar het PGB Portaal
 • Alles op één plek
 • Eenvoudig digitaal zorgovereenkomsten opstellen
 • Meer gemak, minder fouten

Uitlegvideo's over het PGB Portaal

Eva laat zien hoe u makkelijk zelf aan de slag kunt met het PGB Portaal.

Bekijk de uitlegvideo's

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.