Maak afspraken met uw zorgverleners

Voordat u zorg kunt declareren met uw pgb, maakt u afspraken met uw zorgverleners. Hoe doet u dat? En wat moet u nog meer regelen?

Zó werkt het

 1. U maakt een zorgovereenkomst

  Samen met uw zorgverlener maakt u afspraken over de betaling en uw zorg. Zoals het aantal uren en tegen welk tarief de zorgverlener komt en wanneer en wat de zorgverlener doet. Deze afspraken legt u vast in de meest recente versie van de zorgovereenkomst. Dit kan als u werkt met het PGB Portaal heel eenvoudig digitaal. Als u digitaal werkt dan werkt u altijd met de meest recente versie.

  Soms mag u een deel van uw pgb gebruiken voor kleine uitgaven. Dit noemen we het verantwoordingsvrij bedrag. Via de knop ‘indienen declaratie’ in het PGB Portaal kunt u dit jaarlijks vastgestelde bedrag eenvoudig opvragen.

  Heeft u al een zorgovereenkomst en wilt u iets wijzigen? Of wilt u de overeenkomst stoppen? Dat kan digitaal via het PGB Portaal.

 2. Werkt u (nog) niet digitaal in het PGB Portaal?

  Wilt u of kunt u nog niet werken met het PGB Portaal? Dan stuurt u het document naar:

  CZ zorgkantoor
  Antwoordnummer 60518
  5000 WB Tilburg

  Of via e-mail.
 3. Wij controleren uw documenten

  Wij controleren of uw zorgovereenkomst klopt. En of u uw pgb mag besteden aan de beschreven zorg. Ook kijken we of u zich houdt aan de arbeidstijdenwet en de maximumtarieven.


  Als u digitaal werkt in het PGB Portaal dan verwerken wij uw (wijziging) zorgovereenkomst binnen 10 werkdagen. Werkt u nog op papier? Dan moet u rekening houden met een verwerkingstijd van 6 weken.

 4. Alles goedgekeurd?

  Dan zal de SVB namens u de zorgverleners uitbetalen.

Huidige zorg voortzetten in de Wlz

Maakt u momenteel gebruik van wijkverpleging of bent u kortdurend opgenomen in een zorginstelling (eerstelijnsverblijf)? Met uw Wlz-indicatie stopt de vergoeding voor deze zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Krijgt u ondersteuning uit de Wmo? Dan is het belangrijk dat u uw gemeente over uw Wlz-indicatie informeert. Bespreek met uw zorgaanbieder hoe uw huidige zorg en ondersteuning zo spoedig mogelijk wordt voortgezet in de Wlz.

Hulp nodig bij gebruik PGB Portaal?

Heeft u hulp nodig bij gebruik van het PGB Portaal of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantadviseurs. Zij kunnen met u meekijken en u direct uitleg geven. Bel met 088 555 70 65 (maandag t/m vrijdag van 9:00 - 17:00 uur) of stuur uw vraag over het PGB Portaal.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.