Maak afspraken met uw zorgverleners

Voordat u zorg kunt declareren met uw pgb, maakt u afspraken met uw zorgverleners. Hoe doet u dat? En wat moet u nog meer regelen?

Zó werkt het

 1. U maakt een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving

  Samen met uw zorgverlener maakt u afspraken over de betaling en uw zorg. Zoals het aantal uren en tegen welk tarief de zorgverlener komt en wanneer en wat de zorgverlener doet. Deze afspraken legt u vast in een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving. Dit kan als u werkt met het PGB Portaal ook digitaal.

  Soms mag u een deel van uw pgb gebruiken voor kleine uitgaven. Dit noemen we het verantwoordingsvrije bedrag.

  Hebt u al een zorgovereenkomst en wilt u iets wijzigen? Of wilt u de overeenkomst stoppen? Dat kan via de formulieren van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of digitaal via het PGB Portaal.

  Een wijziging doorgeven 

  De zorgovereenkomst stoppen

 2. U stuurt de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving naar ons

  Werkt u nog niet met het PGB Portaal? Of kan u niet digitaal werken? Dan stuurt u de documenten naar:

  CZ zorgkantoor
  Antwoordnummer 60518
  5000 WB Tilburg

  Of via e-mail.

 3. Wij controleren uw documenten

  Wij controleren of uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving kloppen. En of u uw pgb mag besteden aan de beschreven zorg. Ook kijken we of u zich houdt aan de arbeidstijdenwet en de maximumtarieven. Werkt u in het PGB Portaal? Ook dan controleren wij uw zorgovereenkomst. Meer weten over het PGB Portaal? Lees dan deze informatie.

  Als u digitaal werkt in het PGB Portaal dan verwerken wij uw (wijziging) zorgovereenkomst binnen 10 werkdagen. Werkt u nog op papier? Dan moet u rekening houden met een verwerkingstijd van 6 weken.

 4. Alles goedgekeurd?

  Dan kan de SVB namens u de zorgverleners uitbetalen.

Huidige zorg voortzetten in de Wlz

Maakt u momenteel gebruik van wijkverpleging of bent u kortdurend opgenomen in een zorginstelling (eerstelijnsverblijf)? Met uw Wlz-indicatie stopt de vergoeding voor deze zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Krijgt u ondersteuning uit de Wmo? Dan is het belangrijk dat u uw gemeente over uw Wlz-indicatie informeert. Bespreek met uw zorgaanbieder hoe uw huidige zorg en ondersteuning zo spoedig mogelijk wordt voortgezet in de Wlz.

Overlijden

U hoeft het overlijden van een budgethouder niet bij ons te melden. Wij ontvangen automatisch een bericht vanuit de Basisregistratie Persoonsgegevens van de gemeente.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven