Controles van het zorgkantoor

Bent u tevreden over uw zorgverleners? Krijgt u de zorg die u nodig hebt? En gebruikt u uw pgb wel goed? Dat bekijken we tijdens het huisbezoek en het administratief onderzoek.

Huisbezoek

Tijdens het huisbezoek praten we samen over uw pgb. We willen weten welke zorg u precies krijgt, wat de kwaliteit van de zorg is en of dit de beste zorg is voor u. Ook laat u uw pgb-administratie zien. Natuurlijk mag u ons ook vragen stellen. En helpen we u graag met het oplossen van problemen.

Beoordeling van uw administratie

Bij het administratief onderzoek beoordelen we uw pgb-administratie in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank. Ook kunnen we stukken bij u opvragen. Is uw administratie onduidelijk? Of roept deze vragen op? Dan nodigen we u uit om hierover in gesprek te gaan.

Uitnodiging ontvangen?

Wordt u geselecteerd voor het huisbezoek of het administratief onderzoek? Dan ontvangt u van ons een uitnodiging per post. Hierin staat hoe u een afspraak maakt en wat u kunt voorbereiden. Het is belangrijk dat u meewerkt. Anders kan het gevolgen hebben voor uw pgb.

Misbruik van het pgb

Als u misbruik maakt van het pgb, trekken wij het budget in. Daarnaast moet u het verkeerd bestede budget terugbetalen. Als u het pgb hebt misbruikt, kunt u in de toekomst geen zorg meer inkopen met een pgb. Van misbruik doen wij aangifte bij de politie.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.