Controles van het zorgkantoor

Bent u tevreden over uw zorgverleners? Krijgt u de zorg die u nodig hebt? En besteedt u uw pgb goed? Dat beoordelen we tijdens het huisbezoek. Het kan zijn dat er ook een aanvullend administratief onderzoek nodig is.

Huisbezoek

Jaarlijks gaan we bij een deel van onze budgethouders op huisbezoek. Dat doen wij, net als alle andere zorgkantoren in Nederland, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij zijn verplicht deze huisbezoeken uit te voeren. Tijdens het huisbezoek praten we samen over uw pgb. We willen weten welke zorg u precies krijgt, wat de kwaliteit van de zorg is en of dit de beste zorg is voor u. Ook laat u uw pgb-administratie zien. Natuurlijk mag u ons ook vragen stellen. En helpen we u graag met het oplossen van problemen.

Beoordeling van uw administratie

Naast het huisbezoek kan er een administratief onderzoek worden uitgevoerd. Deze controle wordt gedaan door onze medewerkers op kantoor. Bij het administratief onderzoek beoordelen we uw pgb-administratie in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Is uw administratie onduidelijk? Of roept deze vragen op? Dan kan het zijn dat we stukken bij u opvragen en u uitnodigen om hierover met ons in gesprek te gaan.

Uitnodiging ontvangen?

Wordt u geselecteerd voor het huisbezoek en/of administratief onderzoek? Dan ontvangt u van ons een uitnodiging per post. Hierin staat hoe u een afspraak maakt en hoe u zich kunt voorbereiden. Het is belangrijk dat u meewerkt. Anders kan het gevolgen hebben voor uw pgb.

Misbruik van het pgb

Als u misbruik maakt van het pgb, kan het zijn dat uw budget wordt ingetrokken. Daarnaast moet u het verkeerd bestede budget terugbetalen. Als u het pgb hebt misbruikt, kunt u in de toekomst geen zorg meer inkopen met een pgb. Van misbruik doen wij altijd aangifte bij de politie.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven