Voorwaarden nieuwe zorgaanbieders

Hebben we te weinig zorgaanbieders gecontracteerd of hebben klanten aangegeven dat ze bepaalde zorg niet via zorg in natura kunnen ontvangen? Dan kan CZ zorgkantoor met nieuwe zorgaanbieders een overeenkomst aangaan. Als zorgaanbieder moet u ook aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor overeenkomst

De voorwaarden voor een overeenkomst voor het leveren van zorg in natura staan in het landelijk inkoopkader. Een aantal voorbeelden van deze voorwaarden zijn:

 1. U hebt een WTZi-toelating (toelating volgens de Wet Toelating Zorginstellingen) nodig. De toelating kunt u aanvragen bij het CIBG.
 2. U moet ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 3. Wij willen dat u bij de start van de zorgverlening voldoet aan een aantal (kwaliteits)eisen. Hiervoor vult u de vragenlijst van het CIBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in. Ook wordt deze vragenlijst gebruikt door het IGZ voor toezicht op nieuwe zorgaanbieders. 
 4. U bent verplicht om een bepaald kwaliteitsniveau van zorg te kunnen garanderen. Hiervoor moet u:
  - met cliënten afspraken maken over hun zorg(leef)plan; 
  - medezeggenschap regelen;
  - beschikken over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris;
  - voldoen aan de Governance Code.
  Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid
 5. U kunt de zorg declareren waarvoor u een productieafspraak met ons hebt gemaakt. In de productieafspraak staat welke zorg u mag leveren, hoeveel zorg en welke vergoeding daar tegenover staat.

Inschrijving zorginkoop 2020

Wilt u in 2020 Wlz-zorg leveren? Inschrijven voor een overeenkomst 2020 kan vanaf 28 juni 2019 tot en met 1 augustus 2019. De voorwaarden voor het leveren en declareren van Wlz-zorg beschrijven wij in het zorginkoopdocument 2020. Inschrijven doet u via het VECOZO portaal. Dit portaal is vanaf 28 juni bereikbaar. Voor vragen over de inschrijving kunt u uitsluitend per e-mail contact met ons opnemen.

Bekijk het landelijk inkoopkader en de regionale inkoopdocumenten 2020

Digitaal inschrijven via het webportaal van VECOZO

U kunt zich vanaf 1 december 2019 via VECOZO inschrijven om in aanmerking te komen voor een tussentijds contract 2020.

In het portaal kunt u:

 • verschillende bestanden uploaden (maximaal 40 mb per bestand)
 • uw inschrijving toelichten. Aan het einde van de inschrijving krijgt u de mogelijkheid om uw toelichting in een apart bestand te uploaden.

Hebt u nog vragen? 

Dan kunt u de Handleiding VECOZO inschrijving raadplegen. Hierin staan informatie en veelgestelde vragen over de inschrijving. Staat uw antwoord hier niet bij? Neem dan contact met ons op per e-mail. Technische vragen over het webportaal kunt u aan VECOZO stellen. 

Afdeling Zorginkoop

Voor vragen over zorginkoop Wlz-zorg, neem contact op met uw vaste contactpersoon. Of: