Subsidieregeling extramurale behandeling

De subsidieregeling extramurale behandeling is verlengd tot 1 januari 2020.

Zorginstituut Nederland adviseerde eerder om de extramurale behandeling van de voormalige AWBZ over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Omdat er veel voorbereidingstijd nodig is voor een zorgvuldige implementatie, streeft minister Bruins er nu naar deze zorg per 1 januari 2020 in de Zvw onder te brengen. Zo schrijft hij in een Kamerbrief. Daarom is de subsidieregeling tot die tijd verlengd.

Subsidieplafond

Voor de subsidieregeling behandeling geldt een landelijk subsidieplafond. Zorginstituut Nederland heeft het subsidiebudget verdeeld over de zorgkantoren die de subsidieregeling extramurale behandeling uitvoeren.

Aanmelden voor een overeenkomst 2019

Nieuwe contractant voor de subsidieregeling behandeling
Hebt u als zorgaanbieder een overeenkomst voor Wlz zorg in 2019 en had u in 2018 geen overeenkomst voor gelijknamige prestaties in de subsidieregeling extramurale behandeling? Dan kunt u zich aanmelden voor een overeenkomst 2019. Voor het contracteren van de subsidieregeling extramurale behandeling 2019 geldt het volgende tijdpad. Inschrijvingen voor nieuwe aanbieders kunnen verstuurd worden via e-mail.

Contract en afspraken 2019
Hieronder bij Downloads vindt u het document over het beleid voor het jaar 2019 en de wijze waarop wij de productieafspraken binnen de Subsidieregeling extramurale behandeling maken. Ook vindt u in dit document een uitwerking van de wijzigingen in de subsidieregeling extramurale behandeling ten opzichte van 2018.

Afdeling Zorginkoop

Voor vragen over zorginkoop Wlz-zorg, neem contact op met uw vaste contactpersoon. Of: