Subsidieregeling extramurale behandeling

De subsidieregeling extramurale behandeling is verlengd tot 1 januari 2021.

Zorginstituut Nederland adviseerde eerder om de extramurale behandeling van de voormalige AWBZ over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Omdat er veel voorbereidingstijd nodig is voor een zorgvuldige implementatie, is alleen de behandeling verleent door de SO en AVG vanaf 1 januari 2020 overgeheveld naar de Zvw. De overige behandeling wordt tot en met 31 december 2020 betaald uit de gewijzigde subsidieregeling extramurale behandeling.

Subsidieplafond

Voor de subsidieregeling behandeling geldt een landelijk subsidieplafond. Zorginstituut Nederland heeft het subsidiebudget verdeeld over de zorgkantoren die de subsidieregeling extramurale behandeling uitvoeren.

Aanmelden voor een overeenkomst 2020

Nieuwe contractant voor de subsidieregeling behandeling
Hebt u als zorgaanbieder een overeenkomst voor Wlz zorg in 2020 en had u in 2019 geen overeenkomst voor gelijknamige prestaties in de subsidieregeling extramurale behandeling? Dan kunt u zich aanmelden voor een overeenkomst 2020. Inschrijvingen voor nieuwe aanbieders kunnen verstuurd worden via  e-mail.

Contract en afspraken
Hieronder bij de downloads vindt u het document over het beleid voor het jaar 2020 en de wijze waarop wij de productieafspraken binnen de Subsidieregeling extramurale behandeling maken. Ook vindt u in dit document het tijdspad. Daarnaast is de lopende regeling voor het jaar 2019 via de downloads beschikbaar.

Afdeling Zorginkoop

Voor vragen over zorginkoop Wlz-zorg, neem contact op met uw vaste contactpersoon. Of:

Naar boven