Nacalculatie 2018

Had u in 2018 een Wlz-overeenkomst met het zorgkantoor, dan dient u het Nacalculatieformulier 2018 in via het NZa-portaal. Hiermee sluiten we het inkoopjaar 2018 af. Het zorgkantoor controleert deze gegevens.

Dit jaar verloopt het indienen van de nacalculatie bij CZ zorgkantoor anders dan vorig jaar. Wat dat voor u betekent, zetten wij hier voor u op een rij.

Procedure

Allereerst hoeft in navolging van de budget- en herschikkingsronde, bij de nacalculatie slechts een enkel bedrag gevuld te worden. De realisatie hoeft niet op prestatieniveau gevuld te worden. U vermeldt alleen de totaal goedgekeurde productie.

Uiterlijk 3 april 2019 ontvangt u van ons een terugkoppeling met informatie die u invult in de voorlopige nacalculatie. Dit zijn alle bedragen en bijlagen waar het zorgkantoor op controleert. Wij vragen u deze gegevens te controleren en in te vullen in het nacalculatieformulier. Daarnaast vult u ook de afspraken in die u met de NZa hebt gemaakt.

Bent u het niet eens met de terugkoppeling? Neem dan contact op met uw zorginkoper. Bespreek samen de discussiepunten. Hebt u overeenstemming met uw zorginkoper? Vul dan pas het nacalculatieformulier in. Vul geen andere gegevens in het NZa-portaal in, zonder dit vooraf te bespreken met uw zorginkoper.

Zodra er overeenstemming is over de voorlopige nacalculatie en u deze met een akkoord terug heeft ontvangen van uw zorginkoper, kunt u de definitieve nacalculatie inclusief de controleverklaring via het NZa-portaal bij ons aanleveren.

Uitgangspunten opvoeren nacalculatie

Het CZ zorginkoopdocument 2018 van uw sector is leidend voor de kaders waarbinnen de nacalculatie wordt ingevuld. We brengen de volgende onderwerpen onder de aandacht:

  • Substitutie tussen verschillende producten is toegestaan.
  • Voor de sector GZ geldt de gedragslijn voor de declaratie van de prestaties dagbesteding en dagbehandeling (m.a.w. bij welke indicatie u de prestatie licht/midden/zwaar declareert).
  • Voor de sectoren GZ en VV worden bij meer dan 50% leegstand van de crisisbedden niet alle leegstandsdagen vergoed. In het CZ zorginkoopdocument 2018 van uw sector vindt u een rekenvoorbeeld.
  • Geleverde zorg moet rechtmatig zijn. Geconstateerde overschrijdingen kunt u verrekenen in de nacalculatie.

U ontvangt van ons een overzicht van alle bedragen en correcties die u opneemt in de nacalculatie. Ook geven we daarbij aan waar u welke bedragen kunt opnemen. Als er een toelichting aan de hand van een bijlage nodig is, ontvangt u die ook van ons. Hierin hebben wij voor u de toelichting die de NZa nodig heeft voor u op een rijtje gezet.

Nieuwe zorgaanbieders

Levert u in 2018 voor het eerst zorg binnen de Wet langdurige zorg, let dan op dat u op tijd contact opneemt met uw accountant. Zorg ervoor dat uw accountant de juiste controles doet zoals die ook beschreven staan in het controleprotocol. Loopt uw accountant tegen problemen aan? Geef dat dan op tijd aan. Ook als u hulp nodig hebt bij het invullen van het Nacalculatieformulier vragen wij u tijdig contact met ons op te nemen.

Planning

Onderstaande planning is gebaseerd op de laatste informatie van de NZa. Mogelijk volgen er nog wijzigingen in de data. Wij raden u aan deze webpagina in de gaten te houden voor de meest actuele planning.

  • 25 februari 2019: Stuur voor 25 februari de declaraties over 2018 via AW319 in. Zorg er ook voor dat correcties op de AW319 uiterlijk op deze datum zijn doorgevoerd.
  • 28 februari 2019: Dien als dat van toepassing is, uiterlijk 28 februari 2019 de aanvraag extreme zorggebonden materiaalkosten en kosten van geneesmiddelen in via e-mail. Lees meer informatie over de aanvraagprocedure. Aanvragen die na 28 februari 2019 binnenkomen, kunnen wij niet meer in behandeling nemen. Let op: Dien de aanvraag zo snel mogelijk in. Zodra de aanvraag is beoordeeld en wij hebben ook de andere gegevens van uw organisatie compleet, dan kunt u ook eerder een terugkoppeling verwachten.
  • 25 maart - 3 april 2019: wij werken werkt met een voorlopige nacalculatie. Dit is een nacalculatieformulier zonder controleverklaring. Hiertoe sturen wij alle zorgaanbieders een terugkoppeling met de gegevens die de zorgaanbieder dient in te vullen in het Nacalculatieformulier op het NZa-portaal. Dit betreft de goedgekeurde productie, eventuele correcties en de beoordeling van de extreme zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen.
  • 15 april 2019: Verzend uiterlijk 15 april 2019 de voorlopige nacalculatie via het NZa-portaal. Maak bij het invullen van het NZa-portaal gebruik van de door het zorgkantoor aangeleverde gegevens. Wij controleren het voorlopige Nacalculatieformulier en geven vervolgens akkoord voor het indienen van de definitieve nacalculatie of we vragen u om wijzigingen door te voeren in het NZa-portaal. Uiterlijk 1 mei 2019 ontvangt u van uw zorginkoper een reactie op uw voorlopige nacalculatie.
  • 10 mei 2019: Hebt u overeenstemming met uw zorginkoper over de voorlopige nacalculatie? Verzend dan uiterlijk 10 mei de definitieve nacalculatie via het NZa-portaal. De definitieve nacalculatie moet voorzien zijn van een controleverklaring en een ondertekeningsdocument.
  • 31 mei 2019: Na overeenstemming ondertekenen wij ook het ondertekeningsdocument en dienen het formulier in bij de NZa via het NZa-portaal. U ontvangt hiervan automatisch een bevestiging van de NZa. De deadline voor het indienen van de nacalculatie is 31 mei 2019.

 

Vragen of meer informatie?

Informatie over de processtappen en verwerking van de nacalculatie leest u in de NZa-beleidsregel Controleprotocol nacalculatie 2018 Wlz-zorgaanbieders. De behandeling van de nacalculatie loopt via het NZa-portaal. Voor vragen over het NZa-portaal kunt u terecht bij de NZa. Ook vindt u op de NZa-website de veelgestelde vragen en de noodzakelijke contactgegevens.

Afdeling Zorginkoop

Voor vragen over zorginkoop Wlz-zorg, neem contact op met uw vaste contactpersoon. Of: