Downloads zorginkoop 2018

Hier vindt u de ZN Zorginkoopdocumenten, de CZ Zorginkoopdocumenten 2018 per sector, de Wlz overeenkomst 2018, de Inschrijvingsverklaring en het format NvI. Het CZ Zorginkoopdocument is te lezen als deel 2 van het ZN inkoopkader langdurige zorg 2018 – 2020 (deel 1). Bent u niet bekend met het ZN inkoopkader? Leest u deze dan eerst.

Let op:
Bijlage 1 Overeenkomst; zie Wlz overeenkomst 2018 hieronder.  

Format voor vragen zorgaanbieders

T.b.v. de Nota van Inlichtingen